Luka Kramolc (1892-1974)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.