AR : arhitektura, raziskave

 1. 2001
   18

 2. 2002
   55

  številka: 1 (2002)
  številka: 2 (2002)
  Izvor "Bovške hiše" in razumevanje vplivov na stavbarstvo Posočja (številka: 1, 2002)
  Projektiranje na daljavo v arhitekturi (številka: 1, 2002)
  Čar vode v prostoru mesta (številka: 1, 2002)
  Prerisovanje ali izvor (številka: 1, 2002)
  Korpus slovenske arhitekture 2001 (številka: 1, 2002)
  Bivanje ob vodi (številka: 1, 2002)
  Sveto kot vrednota (številka: 1, 2002)
  Nosilno dimenzioniranje z antropometričnimi proporcijskimi sistemi (številka: 1, 2002)
  Voda in mesto (številka: 1, 2002)
  Tehnološka sistematika fasadnega plašča (številka: 1, 2002)
  Uvod (številka: 1, 2002)
  The vicious circle of development in housing (številka: 1, 2002)
  Računalnik in metoda v arhitekturi (številka: 1, 2002)
  Sakralni prostor skozi prizmo svetega (številka: 1, 2002)
  Objekti za sušenje (številka: 1, 2002)
  Projektiranje na daljavo v arhitekturi (številka: 1, 2002)
  Računalnik in metoda v arhitekturi (številka: 1, 2002)
  Protipožarno varovanje arhitekturne dediščine (primer Plečnikove cerkve sv. Mihaela) (številka: 1, 2002)
  Stalno in spremenljivo v stanovanjski arhitekturi (številka: 1, 2002)
  Varstvo arhitekturne dediščine s stališča protipožarnega varstva (številka: 1, 2002)
  Prezračevana prosojna fasada (številka: 1, 2002)
  Dimenzioniranje lesenih nosilcev s strukturo medsebojnih antropometričnih mer egiptovskega komolca (številka: 1, 2002)
  Muzeji na prostem - večplastnost pomenov za ohranjanje arhitekturne dediščine (številka: 1, 2002)
  Grafika arhitekta (številka: 1, 2002)
  Škofja Loka (številka: 2, 2002)
  Celje interpolacije (številka: 2, 2002)
  Firenze 2000 (številka: 2, 2002)
  Ravne na Koroškem 1998 (številka: 2, 2002)
  Štanjel 1998 (številka: 2, 2002)
  Vrhnika 2001 (številka: 2, 2002)
  Jezersko (številka: 2, 2002)
  Komen 2001 (številka: 2, 2002)
  Kupola organic (številka: 2, 2002)
  Podčetrtek 2000 (številka: 2, 2002)
  Mednarodni seminar o gradnji v lesu (številka: 2, 2002)
  Ptujska cesta 1997/1998 (številka: 2, 2002)
  Kubed 2000 (številka: 2, 2002)
  Kapele (številka: 2, 2002)
  Lenart 97 (številka: 2, 2002)
  Kolpa 99 (številka: 2, 2002)
  Koper - integracija mesta 1998 (številka: 2, 2002)
  Adriaforma 2002 (številka: 2, 2002)
  Mirtoviški potok 2000 (številka: 2, 2002)
  Senovo 1998 (številka: 2, 2002)
  Št. Peter na Pivki - Pivka nekoč in jutri (številka: 2, 2002)
  Portoroška riviera 2002 (številka: 2, 2002)
  Prenova Deželnega dvorca (številka: 2, 2002)
  Tobačna Ljubljana 2000/2001 (številka: 2, 2002)
  From the freeway / beyond urbanism 2000 (številka: 2, 2002)
  Dekani 2001 (številka: 2, 2002)
  Portorož 2002 (številka: 2, 2002)
  Sebeščan 2000 (številka: 2, 2002)
  Izola - realizacije (številka: 2, 2002)
 3. 2003
   31

  številka: 1 (2003)
  številka: 2 (2003)
  Arhitekturni prostor kot likovni medij (številka: 1, 2003)
  Panjske končnice in njih poslikava (številka: 1, 2003)
  Kristalna palača - nov arhitekturni tip javnega prostora (številka: 1, 2003)
  Vernakularna arhitektura in ekonomika gradnje (številka: 1, 2003)
  Cilji in ukrepi arhitekturne prenove degradiranih območij organizirane večstanovanjske gradnje 1945-1965 v Sloveniji (številka: 1, 2003)
  Identiteta slovenske stanovanjske arhitekture (številka: 1, 2003)
  Dimenzioniranje kamnitih nosilcev s strukturo medsebojnih antropometričnih mer egiptovskega komolca (številka: 1, 2003)
  Zasnova armirano-betonskih in zidanih konstrukcij na potresnih območjih (številka: 1, 2003)
  Prenova ali reurbanizacija mestnih jeder (številka: 1, 2003)
  Sistem predkrivljenja nosilcev (številka: 1, 2003)
  Arhitekturni principi v razvoju mestnega prostora Ljubljane - srednjeveško obdobje (številka: 1, 2003)
  Pregled zasteklitvenih sistemov (številka: 1, 2003)
  Uporabnost javnomnenjskih raziskav v planiranju in načrtovanju stanovanjskih območij (številka: 1, 2003)
  Bijela kuča na Pantovčaku (številka: 2, 2003)
  Osnovna šola ob Rinži v Kočevju (številka: 2, 2003)
  Pokopališče Srebrniče - poslovilna dvorana in servisni objekt (številka: 2, 2003)
  Hidroelektrarna Fala - prenova historičnega industrijskega kompleksa (številka: 2, 2003)
  Naročnik. Arhitekt. Izvajalec = (x. y. z) (številka: 2, 2003)
  Dorferneuerung; Sensbachtal, Deutschland, Hessen (številka: 2, 2003)
  Vmesni prostor: vhod v poslovno-laboratorijski objekt (številka: 2, 2003)
  Relikviarij med misterijem in stvarnostjo (številka: 2, 2003)
  Monografija Miloša Bonče (številka: 2, 2003)
  Šmartinka - večnamenska hiša v Ljubljani (številka: 2, 2003)
  Izvedba dveh lupinastih konstrukcij (številka: 2, 2003)
  Župna cerkev sv. Modesta, Kranj (številka: 2, 2003)
  Hiša na stebrih na Ljubljanskem barju (številka: 2, 2003)
  Most s poševnimi zategami (številka: 2, 2003)
  3 X 3 - Tri postavitve razstav (številka: 2, 2003)
  Tri adaptacije in dozidave (številka: 2, 2003)
 4. 2004
   37

  številka: 1 (2004)
  številka: 2 (2004)
  Življenjski ciklus v vernakularni arhitekturi (številka: 1, 2004)
  Jože Plečnik - impulski i ograničenja crkve Majke Božje Lurdske u Zagrebu (številka: 1, 2004)
  Arhitektura v ravnovesju (številka: 1, 2004)
  Urban mobil 2003 (številka: 1, 2004)
  SIWINDS - postavitev predmeta Arhitektura mesta na internetu (številka: 1, 2004)
  Korpus slovenske arhitekture 2003 (številka: 1, 2004)
  Kamen na kamen (številka: 1, 2004)
  Sistematika fasadnih oblog (številka: 1, 2004)
  Vpliv armiranja lesenih lepljenih nosilcev (številka: 1, 2004)
  Fasadni ovoj (številka: 1, 2004)
  Prostorska predstava študentov Fakultete za arhitekturo v Ljubljani (številka: 1, 2004)
  Varnost v arhitekturi (številka: 1, 2004)
  Ojačitve lesenih nosilcev (številka: 1, 2004)
  Winds - priprava orodij za poučevanje na daljavo (številka: 1, 2004)
  Ocena potresne ogroženosti stanovanjskih stavb v Sloveniji (številka: 1, 2004)
  Vpliv grškega templja v arhitekturi (številka: 1, 2004)
  Spreminjanje naselbinskih vzorcev: definiranje nukleacije - disperzije (številka: 1, 2004)
  Arhitektura kot znanost v sistemu vrednotenja raziskovalnih dosežkov (številka: 1, 2004)
  Arhitektura svetovnih razstav v Parizu (številka: 1, 2004)
  Vernakularna arhitektura ali kompleksnost preprostosti (številka: 1, 2004)
  Industrijska arhitekturna dediščina in razvoj načel varstva (številka: 1, 2004)
  Arhitektura kot kozmična umetnost (številka: 1, 2004)
  Arhitektura paviljonov na svetovni razstavi leta 1925 (številka: 1, 2004)
  Prenova stanovanjskega fonda v Sloveniji (številka: 1, 2004)
  Analiza vloge raziskav podeželske stavbne dediščine v Sloveniji (številka: 1, 2004)
  Gradnja iz masivnega lesa (številka: 1, 2004)
  Vernacular architecture - where do the symbolic meanings come from? (številka: 1, 2004)
  Jekleni detajl: Eifflov stolp (1884-89) (številka: 2, 2004)
  Kaj usmerja razvoj arhitekturne tehnologije (številka: 2, 2004)
  Študij detajliranja na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani (številka: 2, 2004)
  Staroruska lesena arhitektura: deli celote (številka: 2, 2004)
  Ovira v arhitekturi (številka: 2, 2004)
  Stavbno tkivo v luči sprememb (številka: 2, 2004)
  Wooden details in the Italian Alpine regions (številka: 2, 2004)
  Detajli konstrukcijskih spojev (številka: 2, 2004)
 5. 2005
   34

  številka: 1 (2005)
  številka: 2 (2005)
  Integracija računalnika in arhitekture prihodnosti (številka: 1, 2005)
  Arhitekturna vsebina med abstraktnim in konkretnim (številka: 1, 2005)
  "Faktor vplivnosti" znanstvene ravni v arhitekturi (številka: 1, 2005)
  Tradicionalna gradnja z ilovico (številka: 1, 2005)
  Urejanje manjših naselij glede na stopnjo urbanosti (številka: 1, 2005)
  Medijska predstavitev raziskave "Kamen na kamen" (številka: 1, 2005)
  Obnova obiteljske kuće u četiri primjera (številka: 1, 2005)
  Urejanje podeželskih naselij - naselja brez središčnega pomena (številka: 1, 2005)
  Arhitektura stolpov in nebotičnikov (številka: 1, 2005)
  Preoblikovanje stanovanjskih objektov za potrebe družinskega podjetništva (številka: 1, 2005)
  Prostorsko-razvojne možnosti na obmejnem območju Slovenije in Italije (številka: 1, 2005)
  Problematika rekonstrukcije pri ohranjanju spomenikov (številka: 1, 2005)
  Arhitekt in zasnova potresno odpornih stavb po predpisu Eurocode 8 (številka: 1, 2005)
  Kvadrat, diagonala kvadrata in koren iz dve (številka: 1, 2005)
  Cilji - matrica - ukrepi: stanovanjsko območje Rakovnik (številka: 1, 2005)
  Zasnova lesenih in jeklenih konstrukcij na potresnih območjih (številka: 1, 2005)
  Primerjava obnašanja regularnih in neregularnih konstrukcij pri potresni obremenitvi (številka: 1, 2005)
  Likovni prostor in arhitektura kot kompleksna celota (številka: 1, 2005)
  Predelne stene (številka: 1, 2005)
  Prenova stanovanjsko gospodarskega objekta na podeželju (številka: 2, 2005)
  Vloga ozelenjevanja streh in fasad pri prenovi objektov (številka: 2, 2005)
  Prenova pastirskega naselja v Triglavskem narodnem parku (številka: 2, 2005)
  Kam? (številka: 2, 2005)
  Dinamika obnove in pokrajinski razvojni potenciali (številka: 2, 2005)
  Vizija in praksa v prenovi sakralne arhitekture (številka: 2, 2005)
  Trajnostni vidiki prenove večstanovanjskih zgradb (številka: 2, 2005)
  A synthesis of sensuality and sobriety: the architecture of Hans Gangoly (številka: 2, 2005)
  Architecture and urban structures in planning the reurbanisation process (številka: 2, 2005)
  Razvoj in pomen nevladnega sektorja v varstvu dediščine Slovenije (številka: 2, 2005)
  Obnova "Vorenčevih svisli" na planini Uskovnica (številka: 2, 2005)
  Islamski verski objekti v Evropi: razprava med tradicijo in kontekstom (številka: 2, 2005)
  Stabilnost naselbinskega prostora (številka: 2, 2005)
 6. 2006
   35

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  Stropi (številka: 1, 2006)
  Dušan Moškon 1924-2006 (številka: 1, 2006)
  Regija kot orodje za usmerjanje razvoja v prostoru (številka: 1, 2006)
  Ovojne konstrukcije in podnebje v Alpah (številka: 1, 2006)
  Trajnostno oblikovanje na primeru tradicionalne bosanske hiše (številka: 1, 2006)
  Primerjava dveh disciplin: arhitekture in arheologije (številka: 1, 2006)
  Bivališče med idealom, konstrukcijo in uporabnostjo (številka: 1, 2006)
  Izvajanje eksperimentov na preizkušancih iz lesa pri predmetu KID na FA (številka: 1, 2006)
  In search of architecture in virtual space (številka: 1, 2006)
  Primerjava doktorskih študijskih programov arhitekture ob prenovi ljubljanskega programa (številka: 1, 2006)
  Vernakularna arhitektura kot teorija prakse 2, 2005 (številka: 1, 2006)
  Gospodarsko razstavišče (številka: 1, 2006)
  Rezultati preiskav fizikalnih lastnosti vzorcev iz lesa (številka: 1, 2006)
  Rekonstrukcije medetažnih konstrukcij v starih objektih (številka: 1, 2006)
  Bivanje za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju (številka: 1, 2006)
  Sodobna gradnja z ilovico (številka: 1, 2006)
  Lesene lepljene konstrukcije v arhitekturi (številka: 1, 2006)
  Bivalna arhitektura ob širšem spoznavanju (številka: 1, 2006)
  Trim na Hvaru (številka: 1, 2006)
  Kamen kot strešna kritina na Krasu (številka: 1, 2006)
  "Estancia" (številka: 2, 2006)
  Vpliv potrošništva na sodobno arhitekturo (številka: 2, 2006)
  Miloš Bonča (1932-2006) (številka: 2, 2006)
  Udejanjanje celovitega varstva stavbne dediščine (številka: 2, 2006)
  Prenova in gradnja sakralnih objektov v Sloveniji (številka: 2, 2006)
  Opredelitev kriterijev za vrednotenje konstrukcije pohištva (številka: 2, 2006)
  Pomen likovnosti za arhitekturni prostor (številka: 2, 2006)
  Predstavitev ideje: Benetke 2006 (številka: 2, 2006)
  Ustvarjanje legende: mednarodne razstave finske arhitekture (številka: 2, 2006)
  Fraktali v arhitekturi - struktura, tekstura, barva (številka: 2, 2006)
  Izkušenjsko učenje prostorskega oblikovanja (številka: 2, 2006)
  Prenova in gradnja sakralnih objektov v Sloveniji (številka: 2, 2006)
  Integralno varstvo stavbne dediščine (številka: 2, 2006)
 7. 2007
   38

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  Potresna arhitektura in potresno inženirstvo (številka: 1, 2007)
  Podrobnejša zasnova prostorskih ureditev slovenskega obalnega pasu (številka: 1, 2007)
  Razumljivost govora v učilnicah in predavalnicah (številka: 1, 2007)
  Architecture related to the existing city (številka: 1, 2007)
  Senčna Japonska in celovito dojemanje entitet (številka: 1, 2007)
  Javni prostor kot lokalna razvojna priložnost (številka: 1, 2007)
  Smernice in potencial lesene gradnje v Sloveniji (številka: 1, 2007)
  Prednosti in pasti arhitekturnega e-izobraževanja (številka: 1, 2007)
  Potresna izolacija in neregularna zasnova v arhitekturi (številka: 1, 2007)
  Izbor konstrukcij s svetovnih razstav (številka: 1, 2007)
  Uvod v znanstvenoraziskovalno metodologijo (številka: 2, 2007)
  Stavbarstvo slovenskega podeželja (številka: 2, 2007)
  Fasadni ovoj (številka: 2, 2007)
  Sardinija, arhitektura kamna (številka: 2, 2007)
  Presoja vplivov razvojnih projektov na arhitekturno-krajinsko identiteto Slovenije (številka: 2, 2007)
  Building anatomy: rope structures (številka: 2, 2007)
  Obnova stanovanjskih stavb na slovenskem podeželju (številka: 2, 2007)
  Kozolec (številka: 2, 2007)
  New architecture in Slovenia (številka: 2, 2007)
  Chozo de Extremadura. Joya en piedra (številka: 2, 2007)
  Leseni objekti v pozni prazgodovini (številka: 2, 2007)
  Podeželske hiše na Slovenskem (številka: 2, 2007)
  Kako izdelamo prostorske načrte (številka: 2, 2007)
  Arhitektura Hlebanjeve domačije (številka: 2, 2007)
  Pasivna hiša (številka: 2, 2007)
  Arhitekt Saša Dev in Maribor (številka: 2, 2007)
  Potresno odporna gradnja in zasnova konstrukcij v arhitekturi (številka: 2, 2007)
  kraška hiša in arhitektura Krasa (številka: 2, 2007)
  Gospodar sistema (številka: 2, 2007)
  Rurizem in ruralna arhitektura (številka: 2, 2007)
  Reurbanizacija/prenova naselbin in arhitekture (številka: 2, 2007)
  Bogo Zupančič: Usode ljubljanskih stavb in ljudi (številka: 2, 2007)
  Kamen na kamen (številka: 2, 2007)
  Arhitekt Josip Costaperaria in ljubljansko moderno meščanstvo (številka: 2, 2007)
  Kultura bivalnega prostora (številka: 2, 2007)
  Industrijska arhitekturna dediščina 20. stoletja v Sloveniji (številka: 2, 2007)
 8. 2008
   30

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  Medjimurska hiža, tradicija s kulturo (številka: 1, 2008)
  Protipožarna varnost večstanovanjskih zgradb pri nas (številka: 1, 2008)
  Svetko Lapajne 1911-2007 (številka: 1, 2008)
  Snovanje digitalnih arhitekturno-izobraževalnih orodij (številka: 1, 2008)
  Karakteristične vrednosti dvojnih vezanih kozolcev (številka: 1, 2008)
  Problematika arhitekturnih natečajev na izbranih primerih (številka: 1, 2008)
  Napihljive konstrukcije za prireditve na prostem (številka: 1, 2008)
  Veliki pasivni objekti (številka: 1, 2008)
  Ekomuzeji - oživljanje in varstvo arhitekturne dediščine (številka: 1, 2008)
  Ustvarjalna praznina in poetika (številka: 1, 2008)
  Arhitekturni prostor kot presek likovne umetnosti (številka: 1, 2008)
  Nova sodna stavba v Ljubljani (številka: 1, 2008)
  Vrednote vernakularne arhitekture Gorenjske in Prekmurja pri strategiji zasnove dejavnosti v prostoru (številka: 1, 2008)
  Model za vrednotenje kriterijev gradnje (številka: 1, 2008)
  Analiza dostopnosti Malega gradu v Kamniku (številka: 1, 2008)
  Stanovanja so osnova blagostanja družbe (številka: 2, 2008)
  Kategorizacija prometnih kazalcev za komunikacijo s splošno javnostjo (številka: 2, 2008)
  Šetarova, naselje ob robu prostorskega razvoja (številka: 2, 2008)
  Primerjava različnih prostorov tradicionalne arhitekture (številka: 2, 2008)
  Načrtovane zasnove v slovenskem izvenmestnem okolju (številka: 2, 2008)
  Prostorsko-urbanistično načrtovanje in arhitektura (številka: 2, 2008)
  Skladen razvoj med teorijo in odnosi (številka: 2, 2008)
  Svetlobno degradirani arhitekturni ambienti (številka: 2, 2008)
  Grožnja satelitskih naselij na Krasu (številka: 2, 2008)
  Mestni arhitekt in arhitektura mesta (številka: 2, 2008)
  Ilegal and semi-legal construction of the Belgrade metro (številka: 2, 2008)
  Prihodnost arhitekture kot kulturne dediščine? (številka: 2, 2008)
  Tine Kurent (1923-2008) (številka: 2, 2008)
 9. 2009
   29

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  Urbanizirano podeželje - manjša neagrarna naselja (številka: 1, 2009)
  Reflections on deconstructive architecture (številka: 1, 2009)
  Interdisciplinarni center vernakularne arhitekture EU v Ljubljani (številka: 1, 2009)
  Preusmeritev k ekoturizmu Zgornjega Posočja (številka: 1, 2009)
  Simbolika Daljnega vzhoda v oblikovanju prostora (številka: 1, 2009)
  Načrtovanje objektov v okviru gospodarskih con (številka: 1, 2009)
  Sinergijski koncept konstrukcije pasivne hiše (številka: 1, 2009)
  Izobraževanje o grajenem okolju za trajnostni razvoj Slovenije (številka: 1, 2009)
  Biomimetika v arhitekturi prihodnosti (številka: 1, 2009)
  Vrednote vernakularne arhitekture Gorenjske in Prekmurja pri strategiji zasnove dejavnosti v prostoru (številka: 1, 2009)
  Model tipološke analize lesene nadgradnje (številka: 1, 2009)
  Uvajanje naprednih tehnologij za povečanje varnosti v arhitekturi sodobnih stanovanjskih stavb 2, 2008 (številka: 1, 2009)
  Umetnostni paviljoni (številka: 1, 2009)
  Konservatorski načrt za prenovo kot sestavina prostorskega načrtovanja (številka: 2, 2009)
  Slovenska arhitekturna grajska dediščina (številka: 2, 2009)
  Napredni pripomočki v arhitekturi in urbanizmu (številka: 2, 2009)
  Degradacija Udin boršta, največjega osamelega krasa v Sloveniji (številka: 2, 2009)
  Sodelovanje arhitekturne in splošne javnosti (številka: 2, 2009)
  Vloga in pomen arhitekturne tehnologije (številka: 2, 2009)
  Interpretacije možnega, smiselnega in realnega (številka: 2, 2009)
  Bivalni prostor v bližini mestnega središča (številka: 2, 2009)
  Bogoslužne stavbe na Slovenskem po drugi svetovni vojni (številka: 2, 2009)
  Kakovost bivanja in njena dinamika rasti (številka: 2, 2009)
  Opeka in njena problematika (številka: 2, 2009)
  Prague Castle - Southern gardens (številka: 2, 2009)
  Dvoslojne steklene fasade s senčili v medprostoru (številka: 2, 2009)
  Od strategije do konkretnega (številka: 2, 2009)
 10. 2010
   42

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  Anketa o 'trajnostnih' arhitekturnih temah za učence in dijake (številka: 1, 2010)
  Virtual space design (številka: 1, 2010)
  Začasni paviljoni galerije Serpentine (številka: 1, 2010)
  Editorial (številka: 1, 2010)
  Usmeritve za razvoj vseživljenskega izobraževanja o grajenem okolju oz. arhitekturnem prostoru (številka: 1, 2010)
  Potresna varnost starejših večstanovanjskih zgradb (številka: 1, 2010)
  Cardboard modelling methods (številka: 1, 2010)
  Stopnja horizontalne in vertikalne povezanosti vsebin učnih načrtov z vidika kulturne trajnosti razvoja (številka: 1, 2010)
  Omejitve kot vir kreativnega projektiranja (številka: 1, 2010)
  An overview of mushroom structures in Slovene structuralism (številka: 1, 2010)
  Potresna analiza jeklene konstrukcije visokoregalnega skladišča (VRS2) (številka: 1, 2010)
  Požarna varnost starejših večstanovanjskih zgradb (številka: 1, 2010)
  Potresna analiza nesimetrične jeklene konstrukcije (številka: 1, 2010)
  Usposobljenost učiteljev za poučevanje o trajnostnem razvoju v grajenem okolju (številka: 1, 2010)
  Communicating (by) curriculum design (številka: 1, 2010)
  Zagotavljena zasebna lastnina ter tehtanje javnega in zasebnega interesa za trajnostni prostorski razvoj (številka: 1, 2010)
  Metoda N2 za potresno izolirane stavbe (številka: 1, 2010)
  Osveščenost otrok in mladostnikov o 'trajnostnih' arhitekturnih temah (številka: 1, 2010)
  Simbolika elementov prostora na Daljnem vzhodu (številka: 1, 2010)
  Vojteh Ravnikar (1943-2010) (številka: 2, 2010)
  Vidoviči in kultura oblikovanja prostora (številka: 1, 2010)
  Pokrajina Kras - naša in svetovna dediščina (številka: 1, 2010)
  Uvajanje naprednih tehnologij za povečanje varnosti v arhitekturi sodobnih stanovanjskih stavb 3, 2009 (številka: 1, 2010)
  Tipologija čezmejnih urbanih območij (številka: 1, 2010)
  Interdisciplinarni center vernakularne arhitekture EU v Ljubljani (številka: 1, 2010)
  Nihanja prostorske predstave študentov arhitekture (številka: 1, 2010)
  Pametna gradiva in njihove aplikacije v arhitekturi (številka: 1, 2010)
  Kamen v Mediteranu, vzhodna obala Jadrana od Italije, Slovenije, Hrvaške do Črne gore (številka: 1, 2010)
  Vseživljenjsko izobraževanje o grajenem okolju za trajnostni razvoj Slovenije (številka: 1, 2010)
  Konstrukcijski sistemi za moderne strešne kritine (številka: 1, 2010)
  Zgradbe z železno oziroma jekleno konstrukcijo v Sloveniji (številka: 1, 2010)
  Antropologija in vernakularno kot izvora razumevanja antropogenega okolja (številka: 2, 2010)
  Prednosti pasivne hiše (številka: 2, 2010)
  Ekološke in energijsko varčne hiše iz slamnatih bal (številka: 2, 2010)
  Sinergija misli, slikarstva in oblikovanja prostora na Daljnem vzhodu (številka: 2, 2010)
  Arhitektura vodnih mlinov v južni Srbiji (številka: 2, 2010)
  Vrednotenje večnadstropnih avstrijskih pasivnih stanovanjskih zgradb po vselitvi (številka: 2, 2010)
  Arhitektura med gradnjo in rušenjem identitete (številka: 2, 2010)
  Integracija staro-novo (številka: 2, 2010)
  Avtorska pravica kot instrument zaščite arhitekturnih del (številka: 2, 2010)
 11. 2011
   35

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  Prva evangeličanska cerkev v Bodoncih (številka: 1, 2011)
  Energijsko varčna lesena gradnja v Sloveniji (številka: 1, 2011)
  Center EU vernakularne arhitekture v Ljubljani (številka: 1, 2011)
  Prostor izložbe kao preteča Interneta (številka: 1, 2011)
  Regulacija notranjega okolja z uravnavanjem stavbnega ovoja (številka: 1, 2011)
  Tehnološke inovacije konvencionalnih gradiv na sodobnem fasadnem ovoju (številka: 1, 2011)
  Objekti z jekleno konstrukcijo v Sloveniji v enaindvajsetem stoletju (številka: 1, 2011)
  Edo Mihevc (1911-1985) (številka: 1, 2011)
  Mies van der Rohe in njegov vpliv na večstanovanjsko arhitekturo v Chicagu (številka: 2, 2011)
  Analize in vplivi zasteklenega stavbnega ovoja (številka: 2, 2011)
  Pragmatično graditeljstvo ali sindrom 4 metrov (številka: 2, 2011)
  Analiza kvalitativnih parametrov za energijsko učinkovite hiše (številka: 2, 2011)
  Reševanje problemov urbanega toplotnega otoka in velike rabe energije z ozelenjenimi konstrukcijskimi sklopi stavb (številka: 2, 2011)
  Pametni dom za samostojno in kakovostno bivanje starejših ljudi (številka: 2, 2011)
  Maketa v digitalnem procesu načrtovanja (številka: 2, 2011)
  Energetsko učinkovita prenova večstanovanjskih objektov (številka: 2, 2011)
  Redefining the boundary (številka: 2, 2011)
  Prepoznavanje razpršene gradnje pri pripravi občinskih prostorskih aktov (številka: 2, 2011)
  Življenje na Krasu (številka: 3, 2011)
  Upravljanje kulturnim resursima krških krajolika (številka: 3, 2011)
  Kraške zgodbe (številka: 3, 2011)
  Gradišča (številka: 3, 2011)
  Ustno izročilo o kraški krajini (številka: 3, 2011)
  Preplet krajine in avtohtone arhitekture otokov severnega Kvarnerja (številka: 3, 2011)
  Ustvarjanje kraške kulturne dediščine med teorijo in prakso (številka: 3, 2011)
  Kamen, Kras, arhitektura (številka: 3, 2011)
  Splošni oris ekonomike z vidika izumljanja prostorskih oblik (številka: 3, 2011)
  Pomen Krasa za krasoslovje (številka: 3, 2011)
  Uporaba kamna v življenju Kraševcev (številka: 3, 2011)
  Znanje, izkušnje in zabava v kamnu (številka: 3, 2011)
  Kras2011 (številka: 3, 2011)
  Revitalisation of vineyards in the terraced landscape on the Karts ridge of Trieste (številka: 3, 2011)
 12. 2012
   54

  številka: 1 (2012)
  številka: 2/3 (2012)
  The concepts on quality of life in the Maribor post-WW2 housing estates (številka: 1, 2012)
  Varnost pasivnih hiš pri potresu 1, 2011 (številka: 1, 2012)
  Vrednote vernakularne pastirske arhitekture Slovenije (številka: 1, 2012)
  Raziskovalni laboratorij za varne pasivne hiše (številka: 1, 2012)
  Turizem in poselitveni vzorci na podeželju (številka: 1, 2012)
  Trajnostna izhodišča v arhitekturi Franka Lloyda Wrighta (številka: 1, 2012)
  Konfiguracija in arhitektura modelov pasivne hiše (številka: 1, 2012)
  Evaluation of stability of masonry minaret in high seismicity region (številka: 1, 2012)
  Toplotni mostovi na temeljih pri pasivni hiši (številka: 1, 2012)
  Zupanič, Slavec, Z., (2011): Dosežki slovenskega gradbeništva (1918-1941) in stavbenik Josip Slavec. Unireal, Mohorjeva družba, Celje. ISBN: 978-961-218-989-1 (številka: 1, 2012)
  Dinamični odziv stavb temeljenih na sloju XPS (številka: 1, 2012)
  Obnašanje XPS pod temelji pasivnih hiš pri potresu (številka: 1, 2012)
  Kultura dediščine v izvornem okolju (številka: 1, 2012)
  Krpanje mesta Reka, 2008 (številka: 2/3, 2012)
  DIVE, 2010 (številka: 2/3, 2012)
  DIVE, 2008 (številka: 2/3, 2012)
  Lemberg, 2011 (številka: 2/3, 2012)
  Arboretum Volčji potok, 2011 (številka: 2/3, 2012)
  Krpanje mesta, 2011 (številka: 2/3, 2012)
  Graditi krajine, 2011 (številka: 2/3, 2012)
  DIVE, 2009 (številka: 2/3, 2012)
  Začasne, mobilne bivalne enote, 2011 (številka: 2/3, 2012)
  Oblazinjeno sedežno pohištvo, 2009 (številka: 2/3, 2012)
  Lipica, 2012 (številka: 2/3, 2012)
  Park Škocjanske jame, 2007 (številka: 2/3, 2012)
  Zelena urbanost, 2011 (številka: 2/3, 2012)
  Občutenje arhitekture, Ljubljanski otok, 2012 (številka: 2/3, 2012)
  Šola za prihodnost JAR, 2010/2011 (številka: 2/3, 2012)
  Guma3, 2012 (številka: 2/3, 2012)
  Črna na Koroškem, 2012 (številka: 2/3, 2012)
  Žiri, 2012 (številka: 2/3, 2012)
  Suhi zid na Krasu, 2011 (številka: 2/3, 2012)
  Goražde, 2012 (številka: 2/3, 2012)
  Murska Sobota, Lendavska sever, 2009 (številka: 2/3, 2012)
  Preservation of a traditional timber roof (številka: 2/3, 2012)
  Arhitekturna praksa kot znanstveno raziskovalni laboratorij (številka: 2/3, 2012)
  Pripeljimo gozd v mesto, 2011 (številka: 2/3, 2012)
  OŠ France Bevk, 2012 (številka: 2/3, 2012)
  Tektonika v stavbni kulturi II, 2009 (številka: 2/3, 2012)
  PBL, globalno projektno timsko delo, 2009 (številka: 2/3, 2012)
  Lenart, 2008 (številka: 2/3, 2012)
  Modri stol, 2009 (številka: 2/3, 2012)
  Križevci pri Ljutomeru, 2011/2012 (številka: 2/3, 2012)
  "Mlinska cesta", Ptuj, 2012 (številka: 2/3, 2012)
  Idrijska ulica v Ljubljani, 2005 (številka: 2/3, 2012)
  Radovljica, 2011 (številka: 2/3, 2012)
  Zlato polje v Kranju, 2012 (številka: 2/3, 2012)
  Jelovica, 2010/2011 (številka: 2/3, 2012)
  Škofja Loka, Kamnitnik, 2008/2009 (številka: 2/3, 2012)
  Učinek sence pri snovanju, zaznavanju in doživljanju arhitekturnega prostora (številka: 2/3, 2012)
  Črnomelj, 2010 (številka: 2/3, 2012)
  Nova Gorica, 2008/2009 (številka: 2/3, 2012)
 13. 2013
   33

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  Earthen architecture an evergreen type of building method (številka: 1, 2013)
  House design in the 21th ! century (številka: 1, 2013)
  Editorial (številka: 1, 2013)
  Archtheo 12, theory of architecture conference (številka: 1, 2013)
  Women of TUM 2012, connect for success (številka: 1, 2013)
  Architectural theory (številka: 1, 2013)
  Clay in architecture (številka: 1, 2013)
  Tročlenski ločni konstrukcijski sistem (številka: 1, 2013)
  Editorial (številka: 2, 2013)
  Kultura naselbinskega prostora v Sloveniji (številka: 1, 2013)
  The plug-in concept (številka: 1, 2013)
  Construction procedure of single-family houses in Slovenia (številka: 1, 2013)
  Poročilo o opravljenih raziskavah na University of Massachusetts, Amherst (ZDA) (številka: 1, 2013)
  Transformation of hungarian traditional town centers in the area of socialism (številka: 1, 2013)
  Pregled metod vrednotenja stavb po načelih trajnostne gradnje (številka: 1, 2013)
  Predlog kako rekonstruirati roške stolpnice (številka: 1, 2013)
  Sustainable spatial development in the countryside (številka: 1, 2013)
  Ameriška večstanovanjska arhitektura v drugi polovici 19. in prvi polovici 20. stoletja (številka: 1, 2013)
  The impact of layered technologies on architectural model production and use (številka: 1, 2013)
  Niko Kralj (številka: 1, 2013)
  The typology of traditional Slavic houses (številka: 1, 2013)
  Spominski kompleks Kampor na otoku Rab (številka: 2, 2013)
  Pomen kompleksnega mišljenja v procesu učenja arhitekturne kompozicije (številka: 2, 2013)
  Toplotna izolacija pod temelji (številka: 2, 2013)
  Recenzija knjige Ljubljanska inženirska zbornica (številka: 2, 2013)
  Sodobnih ! konstrukcij ! pasivnih hiš v Sloveniji (številka: 2, 2013)
  Varnost pasivnih hiš pri potresu (številka: 2, 2013)
  Aplikacija "seizmične blazine" pod temeljno ploščo pri izvedbi enodružinske hiše (številka: 2, 2013)
  Potresni odziv stavb na XPS (številka: 2, 2013)
  Obnašanje XPS pri tlačni in strižni obremenitvi (številka: 2, 2013)
  Preiskave trenja izbranih sklopov iz XPS (številka: 2, 2013)
 14. 2014
   44

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  The stone architecture in corbelling (številka: 1, 2014)
  RIAS International Convention 2014, UIA Sports & Leisure Meeting & Venue Visits, Glasgow, Velika Britanija, 15.-17.5.2014 (številka: 1, 2014)
  Two squares and one kozolec (številka: 1, 2014)
  Die Identität der Architekten bestimmt die Identität der architektonischen Landschaft (številka: 1, 2014)
  Vzpodbujanje likovne občutljivosti in občutka za prostor na prvi stopnji univerzitetnega študija urbanizma (številka: 1, 2014)
  Architecture, competition, pavilon ! (številka: 1, 2014)
  Športni centri, igrišča za vse ljudi, Ljubljana, Slovenija, 26.9.2012 (številka: 1, 2014)
  Izpolnjevanje zahtev varstva pred požarom in zaščite pred hrupom na primeru večstanovanjskih objektov od A-M v Dolu pri Ljubljani (številka: 1, 2014)
  Gradbena konstrukcija nove letalnice HS225 v Planici (številka: 1, 2014)
  Spatial planning in tourist centres of Slovenia, earnings before identity (številka: 1, 2014)
  Women of TUM 2013, stay connected worldwide, München, Tutzing, Nemčija, 9.- 14.10.2013 (številka: 1, 2014)
  Les Glacieres de Slovenie (številka: 1, 2014)
  Advantages and disadvantages of straw bale as building material (številka: 1, 2014)
  Hradeckega most na tretji lokaciji (številka: 1, 2014)
  Three-hinged structures in a historical perspectives (številka: 1, 2014)
  Workers dwellings in Austro-Hungarian Monarchy, Trzic Slovenia (številka: 1, 2014)
  Creativity, alternative ways of designing and constructing (številka: 1, 2014)
  Thirteen years of MRT, results, options and dilemmas (številka: 1, 2014)
  UIA Sports & Leisure Group (številka: 1, 2014)
  Creativity (številka: 1, 2014)
  Editorial (številka: 1, 2014)
  Seismic safety of passive houses founded on thermal insulation (številka: 1, 2014)
  Editorial (številka: 2, 2014)
  Varieties of maize aerial drying sheds across Europe (številka: 1, 2014)
  Obalne preobrazbe (številka: 1, 2014)
  Prednosti in slabosti uporabe bal slame pri gradnji (številka: 1, 2014)
  Raziskovanje poselitvenih vzorcev in 'mreženje' v prostoru (številka: 1, 2014)
  Spremembe testa miselne rotacije (številka: 1, 2014)
  Trajnostno oblikovanje kvalitetnega bivalnega okolja (številka: 1, 2014)
  Contemporary debates on the education of architects (številka: 1, 2014)
  Izzivi in priložnosti arhitekture modernizma (številka: 1, 2014)
  Metode in orodja za ocenjevanje trajnostnih enodružinskih hiš (številka: 1, 2014)
  Dialog in izobraževanje o prostorskih trajnostnih vprašanjih v arhitekturi in urbanizmu (številka: 1, 2014)
  Architectural heritage on GIS support (številka: 1, 2014)
  Sredozemska terasirana pokrajina (številka: 1, 2014)
  Architectural education and schooling (številka: 1, 2014)
  Jugoslovanski paviljoni na svetovnih razstavah (številka: 2, 2014)
  Research through design (številka: 2, 2014)
  Slovenska lesena arhitektura dosegla priznanje v mednarodnem prostoru (številka: 2, 2014)
  Adapting to and adapted by ADAPT-r (številka: 2, 2014)
  Potresna varnost prefabriciranih konzolnih elementov za preprečevanje toplotnih mostov (številka: 2, 2014)
  Open public space attributes and categories - complexity and measurability (številka: 2, 2014)
 15. 2015
   16

 16. 2016
   13

 17. 2017
   14

 18. 2020
   1