Naša komuna - delegatsko gradivo

 1. 1983
   10

 2. 1984
   8

 3. 1985
   13

  Sklic zborov skupščine občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki bodo v mesecu januarju 1985 (številka: 1, 1985)
  Sklic zborov skupščine občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki bodo v mesecu februarju 1985 (številka: 2, 1985)
  Sklic zborov skupščine občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki bodo v mesecu marcu 1985 (številka: 3, 1985)
  Sklic zborov skupščine občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki bodo v mesecu aprilu 1985 (številka: 4, 1985)
  Sklic zborov skupščine občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki bodo v mesecu maju 1985 (številka: 5, 1985)
  Sklic zborov skupščine občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki bodo v mesecu juniju 1985 (številka: 6, 1985)
  Poročilo o uresničitvi družbenega plana občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1981-1985 v letih 1981-1984 in v prvem tromesečju 1985 z oceno razvoja v letu 1986; Družbeni plan občine Ljubljana Vič - Rudnik za obdobje 1986-1990 (številka: 6, 1985)
  Osnutek statuta občine Ljubljana Vič - Rudnik (številka: 7, 1985)
  Sklic zborov skupščine občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki bodo v mesecu oktobru 1985 (številka: 8, 1985)
  Sklic zborov skupščine občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki bodo v mesecu novembru 1985 (številka: 9, 1985)
  Srednja šola za računalništvo, Fakulteta za elektrotehniko in inštitut Jožef Štefan predlagajo delegatom: informacijo o nekaterih družbenoekonomskih vidikih uvajanja informacijske tehnologije in ustreznih sistemov (številka: 9, 1985)
  Predlog družbenega plana občine Ljuljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990; Predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik v obdobju 1986-1990 za leto 1986; Dogovor o temeljih družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990; Informacija o poslovanju gospodarskih organizacij zadružnega dela v (številka: 10, 1985)
  Sklic zborov skupščine občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki bodo v mesecu decembru 1985 (številka: 10, 1985)
 4. 1986
   11

 5. 1987
   208

  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 2, 02.02.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 2, 02.02.1987)
  OSNUTEK (številka: 2, 02.02.1987)
  POROČILO (številka: 2, 02.02.1987)
  POROČILO (številka: 2, 02.02.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 2, 02.02.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 2, 02.02.1987)
  Skupno zasedanje zborov Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bo v sredo, 25. februarja 1987 ob 15.30 (številka: 2, 02.02.1987)
  POROČILO (številka: 2, 02.02.1987)
  VABILO (številka: 2, 02.02.1987)
  ODLOK (številka: 2, 02.02.1987)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič—Rudnik bodo zasedali v sredo, 25. marca 1987 ob 15.30 (številka: 3, 02.03.1987)
  SPREMEMBE PRAVILNIKA (številka: 3, 02.03.1987)
  VABILO (številka: 3, 02.03.1987)
  Predlog sklepov (številka: 3, 02.03.1987)
  Odlok (številka: 3, 02.03.1987)
  ODLOK (številka: 3, 02.03.1987)
  POROČILO (številka: 3, 02.03.1987)
  VABILO (številka: 3, 02.03.1987)
  POROČILO (številka: 3, 02.03.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 3, 02.03.1987)
  PREGLED (številka: 3, 02.03.1987)
  POROČILO IN PREDLOG (številka: 3, 02.03.1987)
  VABILO (številka: 3, 02.03.1987)
  ODLOK (številka: 3, 02.03.1987)
  OBVESTILO (številka: 3, 02.03.1987)
  ODLOK (številka: 3, 02.03.1987)
  ODLOK (številka: 3, 02.03.1987)
  SKLEP o podelitvi naslova častni občan občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 4, 31.03.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 4, 31.03.1987)
  PREDLOG IZVRŠNEGA SVETA (številka: 4, 31.03.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 4, 31.03.1987)
  VABILO (številka: 4, 31.03.1987)
  Sklep o razrešitvi in imenovanju delegata za Skupščine sklada za financiranje SLO in OS (številka: 4, 31.03.1987)
  Informacija o stanju osebnega dela drobnega gospodarstva v občini Ljubljana Vič—Rudnik (številka: 4, 31.03.1987)
  Informacija o poslovanju OZD v letu 1986 (številka: 4, 31.03.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 4, 31.03.1987)
  SKUPNO ZASEDANJE ZBOROV (številka: 4, 31.03.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 4, 31.03.1987)
  Odlok o razglasitvi Polhograjskega graščinskega kompleksa za kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost (številka: 4, 31.03.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 4, 31.03.1987)
  PREDLAGA (številka: 4, 31.03.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 4, 31.03.1987)
  PRIPOMBE IN STALIŠCA DO PRIPOMB (številka: 4, 31.03.1987)
  Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica (številka: 4, 31.03.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 4, 31.03.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 4, 31.03.1987)
  ODGOVORI NA DELEGATSKA VPRAŠANJA (številka: 4, 31.03.1987)
  PRILOGA (številka: 4, 31.03.1987)
  SKLEP (številka: 4, 31.03.1987)
  SAMOUPRAVNI SPORAZUM (številka: 4, 31.03.1987)
  Predlog programa del in delitve proračunskih sredstev za vzdrževanje in nove postavitve spomenikov revolucionarnega gibanja, NOB in socialistične izgradnje za Ieto 1987 (številka: 4, 31.03.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 4, 31.03.1987)
  Sklep o razrešitvi in imenovanju dveh članic komisije za družbeno nadzorstvo Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 4, 31.03.1987)
  STALIŠČA IZVRŠNEGA SVETA (številka: 4, 31.03.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 4, 31.03.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 4, 31.03.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 4, 31.03.1987)
  Sklep o imenovanju odbora podpisnikov družbenega dogovora o spomenikih revolucionarnega gibanja, NOB in socialistične izgradnje v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 4, 31.03.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 4, 31.03.1987)
  KAZALO (številka: 4, 31.03.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 4, 31.03.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 5, 05.05.1987)
  ODGOVORI NA DELEGATSKA VPRAŠANJA (številka: 5, 05.05.1987)
  STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA (številka: 5, 05.05.1987)
  SKLEP (številka: 5, 05.05.1987)
  SKLEP (številka: 5, 05.05.1987)
  Seje zborov skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo v sredo, 27. maja 1987 ob 15.30 (številka: 5, 05.05.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 5, 05.05.1987)
  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DRUŽBENEGA PLANA OBČINE LJUBLJANA VIČ RUDNIK ZA OBDOBJE 1986-1990 ZOER DELITVIJO POTEKA AVTOCESTE, LJUBLJANA-BREGANA V ODSEKU MALENCE-CIKAVA (številka: 5, 05.05.1987)
  ODLOK (številka: 5, 05.05.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 5, 05.05.1987)
  STALIŠČA IZVRŠNEGA SVETA (številka: 5, 05.05.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 5, 05.05.1987)
  SKLEP (številka: 5, 05.05.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 5, 05.05.1987)
  sklicujem (številka: 5, 05.05.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 5, 05.05.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 5, 05.05.1987)
  SKLEP (številka: 5, 05.05.1987)
  RAZVOJNI NAČRTI GOSTINSTVA (številka: 5, 05.05.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 5, 05.05.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 5, 05.05.1987)
  sklicujem (številka: 5, 05.05.1987)
  sklicujem (številka: 5, 05.05.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 6, 09.06.1987)
  PREDLOG (številka: 6, 09.06.1987)
  PRIPOMBE IN STALIŠČA DO PRIPOMB (številka: 6, 09.06.1987)
  Skupno zasedanje zborov skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bo v sredo, 24. junija 1987 ob 15.uri (številka: 6, 09.06.1987)
  SKLICUJEM (številka: 6, 09.06.1987)
  ODLOK (številka: 6, 09.06.1987)
  POROČILO (številka: 6, 09.06.1987)
  PREDLOG (številka: 6, 09.06.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 6, 09.06.1987)
  POROČILO (številka: 6, 09.06.1987)
  ODLOK (številka: 6, 09.06.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 6, 09.06.1987)
  ODGOVORI NA DELEGATSKA VPRAŠANJA (številka: 6, 09.06.1987)
  OSNUTEK DOGOVORA (številka: 6, 09.06.1987)
  ODLOK (številka: 6, 09.06.1987)
  MOŽNOSTI IZVAJANJA SOCIALNEGA VARSTVA (številka: 6, 09.06.1987)
  POROČILO (številka: 6, 09.06.1987)
  SKLEP (številka: 6, 09.06.1987)
  ODLOK (številka: 6, 09.06.1987)
  PROGRAM (številka: 6, 09.06.1987)
  SKLEP (številka: 6, 09.06.1987)
  ODLOK o sprejemu zazidalnega načrta za severni del območja urejanja VI 2/6 - Malči Belič (številka: 7, 07.09.1987)
  SKLEP (številka: 7, 07.09.1987)
  SKLEP (številka: 7, 07.09.1987)
  ODLOK O sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 5 Črna vas (številka: 7, 07.09.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 7, 07.09.1987)
  Programske zasnove (številka: 7, 07.09.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 7, 07.09.1987)
  ODLOK o spremembah odloka o razglasitvi Tivolija, Rožnika in Šišenskega hriba za naravno znamenitost (številka: 7, 07.09.1987)
  sklicujem (številka: 7, 07.09.1987)
  sklicujem (številka: 7, 07.09.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 7, 07.09.1987)
  ODLOK o spremembi odloka o odškodnini zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda (številka: 7, 07.09.1987)
  SKLEP o razrešitvi in imenovanju člana odbora za družbenoekonomske odnose zbora združenega dela skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 7, 07.09.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 7, 07.09.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 7, 07.09.1987)
  ODLOK O sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V6 Mestni Log (številka: 7, 07.09.1987)
  SKLEP-o soglasju k statutu Osnovne šole 7. maja Dobrova pri Ljubljani (številka: 7, 07.09.1987)
  ODLOK o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 7, 07.09.1987)
  SKLEP o imenovanju delegata skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik v Svet Zavoda Zoološki vrt mesta Ljubljane (številka: 7, 07.09.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 7, 07.09.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 7, 07.09.1987)
  SKLEP (številka: 7, 07.09.1987)
  ODLOK O sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik (številka: 7, 07.09.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 7, 07.09.1987)
  ODGOVORI NA DELEGATSKA VPRAŠANJA (številka: 7, 07.09.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 7, 07.09.1987)
  STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA (številka: 7, 07.09.1987)
  ODLOK o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 4 - Lavrica (številka: 7, 07.09.1987)
  ODLOK (številka: 7, 07.09.1987)
  SKLEP o soglasju k statutu Centra za usposabljanje in varstvo »Dolfke Boštjančič«, Draga pri Igu (številka: 7, 07.09.1987)
  SKLEP (številka: 7, 07.09.1987)
  Informacija o poslovanju OZD v obdobju januar-junij 1987 (številka: 7, 07.09.1987)
  sklicujem (številka: 7, 07.09.1987)
  ODLOK O NAMEMBNOSTI POSLOVNIH PROSTOROV IN POSLOVNIH STAVB (številka: 7, 07.09.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 7, 07.09.1987)
  PREDLOG (številka: 7, 07.09.1987)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v sredo, 30. septembra 1987 ob 15.30 (številka: 7, 07.09.1987)
  ODLOK (številka: 7, 07.09.1987)
  ODLOK o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo-Tržaška cesta (številka: 7, 07.09.1987)
  ODLOK o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 3 - Vič (številka: 7, 07.09.1987)
  ODLOK o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V-7 Kozarje (številka: 7, 07.09.1987)
  SKLEP o imenovanju delegata skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik v delavski svet Metalurškega inštituta (številka: 7, 07.09.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 7, 07.09.1987)
  ODLOK (številka: 8, 05.10.1987)
  ODLOK (številka: 8, 05.10.1987)
  SKLEP (številka: 8, 05.10.1987)
  ODLOK (številka: 8, 05.10.1987)
  ODLOK (številka: 8, 05.10.1987)
  PREDLOG (številka: 8, 05.10.1987)
  ODLOK (številka: 8, 05.10.1987)
  ODLOK (številka: 8, 05.10.1987)
  ODLOK (številka: 8, 05.10.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 8, 05.10.1987)
  ODLOK (številka: 8, 05.10.1987)
  ODLOK (številka: 8, 05.10.1987)
  ODLOK (številka: 8, 05.10.1987)
  ODLOK (številka: 8, 05.10.1987)
  PREDLOG (številka: 8, 05.10.1987)
  ODLOK (številka: 8, 05.10.1987)
  ODLOK (številka: 8, 05.10.1987)
  sklicujem (številka: 8, 05.10.1987)
  OSNUTEK (številka: 8, 05.10.1987)
  ODLOK (številka: 8, 05.10.1987)
  Skupno zasedanje zborov skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bo v sredo, 28. oktobra 1987 ob 15.30 (številka: 8, 05.10.1987)
  SKLEP (številka: 8, 05.10.1987)
  Problematika alkoholizma (številka: 8, 05.10.1987)
  ODLOK (številka: 8, 05.10.1987)
  sklicujem (številka: 9, 02.11.1987)
  sklicujem (številka: 9, 02.11.1987)
  SKLEP (številka: 9, 02.11.1987)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 9, 02.11.1987)
  POROČILO (številka: 9, 02.11.1987)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 02.11.1987)
  POROČILO (številka: 9, 02.11.1987)
  PROGRAM (številka: 9, 02.11.1987)
  ODLOK (številka: 9, 02.11.1987)
  ODLOK (številka: 9, 02.11.1987)
  SKLEP (številka: 9, 02.11.1987)
  POROČILO (številka: 9, 02.11.1987)
  POROČILO (številka: 9, 02.11.1987)
  SKLEP (številka: 9, 02.11.1987)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v sredo, 25. novembra 1987 ob 15.30 (številka: 9, 02.11.1987)
  ODLOK (številka: 9, 02.11.1987)
  ODLOK (številka: 9, 02.11.1987)
  sklicujem (številka: 9, 02.11.1987)
  Odlok (številka: 10, 07.12.1987)
  SKLEP (številka: 10, 07.12.1987)
  SPREMLJANJE URESNIČEVANJA RESOLUCIJE (številka: 10, 07.12.1987)
  RESOLUCIJO (številka: 10, 07.12.1987)
  Odlok (številka: 10, 07.12.1987)
  ODLOK (številka: 10, 07.12.1987)
  SKLEP (številka: 10, 07.12.1987)
  ODLOK (številka: 10, 07.12.1987)
  ODLOK (številka: 10, 07.12.1987)
  SKLEP (številka: 10, 07.12.1987)
  Odlok (številka: 10, 07.12.1987)
  STANJE IN DOSEDANJI RAZVOJ DROBNOPRODAJNE MREŽE ZA OSNOVNO PRESKRBO V OBČINI LJUBLJANA VIČ-RUDNIK (številka: 10, 07.12.1987)
  ANEKS (številka: 10, 07.12.1987)
  SKLEP (številka: 10, 07.12.1987)
  sklicujem (številka: 10, 07.12.1987)
  ODGOVORI NA DELEGATSKA VPRAŠANJA (številka: 10, 07.12.1987)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v sredo, 23. decembra 1987 ob 15.00 (številka: 10, 07.12.1987)
 6. 1988
   134

  PREDLOG (številka: 1, 09.02.1988)
  sklicujem (številka: 1, 09.02.1988)
  ODLOK (številka: 1, 09.02.1988)
  POROČILO (številka: 1, 09.02.1988)
  POROČILO (številka: 1, 09.02.1988)
  ODLOK (številka: 1, 09.02.1988)
  SKLEP (številka: 1, 09.02.1988)
  PREDLOG ODLOKA (številka: 1, 09.02.1988)
  POROČILO (številka: 1, 09.02.1988)
  SKLEP (številka: 1, 09.02.1988)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v sredo, 2. marca 1988 ob 15.00 (številka: 1, 09.02.1988)
  ODLOK (številka: 1, 09.02.1988)
  DOGOVOR (številka: 1, 09.02.1988)
  SKLEP (številka: 2, 08.03.1988)
  SKLEP (številka: 2, 08.03.1988)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v sredo, 30. marca 1988 ob 15.30 (številka: 2, 08.03.1988)
  POROČILO (številka: 2, 08.03.1988)
  OCENA STANJA (številka: 2, 08.03.1988)
  sklicujem (številka: 2, 08.03.1988)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 2, 08.03.1988)
  sklicujem (številka: 2, 08.03.1988)
  sklicujem (številka: 2, 08.03.1988)
  ODLOK (številka: 2, 08.03.1988)
  POROČILO (številka: 2, 08.03.1988)
  PREDLOG (številka: 2, 08.03.1988)
  SKLEP (številka: 2, 08.03.1988)
  DOGOVOR (številka: 2, 08.03.1988)
  ODLOK (številka: 2, 08.03.1988)
  ODLOK (številka: 2, 08.03.1988)
  PREDLOG (številka: 2, 08.03.1988)
  ODLOK (številka: 2, 08.03.1988)
  SKLEP (številka: 2, 08.03.1988)
  POROČILO (številka: 3, 10.05.1988)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v sredo, 1. junija 1988 ob 15.30 (številka: 3, 10.05.1988)
  POROČILO (številka: 3, 10.05.1988)
  sklicujem (številka: 3, 10.05.1988)
  ODLOK (številka: 3, 10.05.1988)
  PREDLOG (številka: 3, 10.05.1988)
  SKLEP (številka: 3, 10.05.1988)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 3, 10.05.1988)
  ODLOK (številka: 3, 10.05.1988)
  sklicujem (številka: 3, 10.05.1988)
  SKLEP (številka: 3, 10.05.1988)
  INFORMACIJA (številka: 3, 10.05.1988)
  sklicujem (številka: 3, 10.05.1988)
  SKLEP (številka: 3, 10.05.1988)
  SKLEP (številka: 3, 10.05.1988)
  SKLEP (številka: 4, 07.06.1988)
  ODLOČBO (številka: 4, 07.06.1988)
  SKLEP (številka: 4, 07.06.1988)
  sklicujem (številka: 4, 07.06.1988)
  OBRAZLOŽITEV (številka: 4, 07.06.1988)
  POROČILO (številka: 4, 07.06.1988)
  ODLOČBO (številka: 4, 07.06.1988)
  SKLEP (številka: 4, 07.06.1988)
  sklicujem (številka: 4, 07.06.1988)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 4, 07.06.1988)
  DOGOVOR (številka: 4, 07.06.1988)
  ODLOČBO (številka: 4, 07.06.1988)
  SKLEP (številka: 4, 07.06.1988)
  ODLOK (številka: 4, 07.06.1988)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v sredo, 29. junija 1988, ob 15.30 (številka: 4, 07.06.1988)
  POROČILO (številka: 4, 07.06.1988)
  PROGRAM (številka: 4, 07.06.1988)
  POROČILO (številka: 4, 07.06.1988)
  SKLEP (številka: 4, 07.06.1988)
  POROČILO (številka: 4, 07.06.1988)
  POROČILO (številka: 4, 07.06.1988)
  sklicujem (številka: 4, 07.06.1988)
  STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA (številka: 5, 12.09.1988)
  ODLOK (številka: 5, 12.09.1988)
  ODLOK (številka: 5, 12.09.1988)
  ODLOK (številka: 5, 12.09.1988)
  ODLOK (številka: 5, 12.09.1988)
  Sklicujem (številka: 5, 12.09.1988)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v sredo, 28. septembra 1988, ob 15.30 (številka: 5, 12.09.1988)
  Zdravstveno varstvo prebivalcev občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 5, 12.09.1988)
  Sklepe za ureditev razmer v DO Zmaga (številka: 5, 12.09.1988)
  PRILOGA (številka: 5, 12.09.1988)
  UGOTOVITVENI SKLEP (številka: 5, 12.09.1988)
  INFORMACIJA (številka: 5, 12.09.1988)
  SKLEP (številka: 5, 12.09.1988)
  sklicujem (številka: 6, 10.10.1988)
  Obvestilo (številka: 6, 10.10.1988)
  ODLOK (številka: 6, 10.10.1988)
  SKLEP (številka: 6, 10.10.1988)
  SKLEP (številka: 6, 10.10.1988)
  SKLEP (številka: 6, 10.10.1988)
  POROČILO (številka: 6, 10.10.1988)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v sredo, 26. oktobra 1988, ob 15.30 (številka: 6, 10.10.1988)
  SKLEP (številka: 6, 10.10.1988)
  RESOLUCIJA (številka: 6, 10.10.1988)
  POROČILO (številka: 6, 10.10.1988)
  ANEKS (številka: 6, 10.10.1988)
  sklicujem (številka: 6, 10.10.1988)
  SKLEP (številka: 6, 10.10.1988)
  SEJA ZBORA KRAJEVNIH SKUPNOSTI (številka: 6, 10.10.1988)
  SKLEP (številka: 6, 10.10.1988)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 6, 10.10.1988)
  VABILO (številka: 6, 10.10.1988)
  SKLEP (številka: 6, 10.10.1988)
  SKLEP (številka: 6, 10.10.1988)
  SKLEP (številka: 7, 07.11.1988)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 7, 07.11.1988)
  POROČILO (številka: 7, 07.11.1988)
  SKLEP (številka: 7, 07.11.1988)
  sklicujem (številka: 7, 07.11.1988)
  sklicujem (številka: 7, 07.11.1988)
  POROČILO (številka: 7, 07.11.1988)
  sklicujem (številka: 7, 07.11.1988)
  sklicujem (številka: 7, 07.11.1988)
  sklicujem (številka: 7, 07.11.1988)
  PROGRAM (številka: 7, 07.11.1988)
  SKLEP (številka: 7, 07.11.1988)
  ODLOK (številka: 7, 07.11.1988)
  SKLEP (številka: 7, 07.11.1988)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v ponedeljek, 21. novembra 1988, ob 10. uri (številka: 7, 07.11.1988)
  ODLOK o spremembi in dopolnitvi odloka o davku na promet nepremičnin (številka: 8, 05.12.1988)
  ODLOK o začasnem financiranju proračuna občine Ljubljana Vič-Rudnik v prvem trimesečju 1989 (številka: 8, 05.12.1988)
  ODLOK o določitvi pavšalnega zneska za vzdrževanje skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih v letu 1989 (številka: 8, 05.12.1988)
  ODLOK o sprejemu zazidalnega načrta za območje urejanja VS 2/11 Rakova Jelša (številka: 8, 05.12.1988)
  ODLOK o posebnem občinskem prometnem davku od plačil za storitve (številka: 8, 05.12.1988)
  SKLEP o razrešitvi in imenovanju člana odbora za družbenoekonomske odnose zbora združenega dela Skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 8, 05.12.1988)
  PROSTORSKA PROBLEMATIKA delovanja osnovnih šol v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 8, 05.12.1988)
  sklep o imenovanju delegata v svet študentskega centra (številka: 8, 05.12.1988)
  ODLOK o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu občine Ljubljana Vič Rudnik za leto 1988 (številka: 8, 05.12.1988)
  ANEKS k dogovoru o usklajevanju davčne politike za obdobje 1986-1990 (številka: 8, 05.12.1988)
  POROČILO o izvajanju družbenega plana občine Ljubljana v obdobju 1986-1990 v prvih devetih mesecih leta 1988 (številka: 8, 05.12.1988)
  ODLOK o splošni prepovedi delitve obstoječih parcel, prepovedi graditve in prepovedi spremembe kulture zemljišča v občini Ljubljana Vič-Rudnik za območje urejanja VS 2/12-Sibirija-del (številka: 8, 05.12.1988)
  ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o davkih občanov (številka: 8, 05.12.1988)
  RESOLUCIJA o politiki uresničevanja družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990 v letu 1989 (številka: 8, 05.12.1988)
  KAZALO (številka: 8, 05.12.1988)
  ODGOVORI NA DELEGATSKA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 8, 05.12.1988)
  DNEVNI RED SEJ (številka: 8, 05.12.1988)
 7. 1989
   121

  SKLEP (številka: 1, 24.01.1989)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 1, 24.01.1989)
  sklicujem (številka: 1, 24.01.1989)
  INFORMACIJA (številka: 1, 24.01.1989)
  SKLEP (številka: 1, 24.01.1989)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v sredo, 8. februarja 1989, ob 15.30 (številka: 1, 24.01.1989)
  ODLOK (številka: 1, 24.01.1989)
  sklicujem (številka: 1, 24.01.1989)
  OKVIRNI PROGRAM DELA (številka: 1, 24.01.1989)
  SKLEP (številka: 1, 24.01.1989)
  Sklicujem (številka: 1, 24.01.1989)
  SKLEP (številka: 1, 24.01.1989)
  DOPOLNITEV (številka: 1, 24.01.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 2, 07.02.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 2, 07.02.1989)
  SKLEP o razrešitvi in imenovanju članov skupine delegatov gospodarskega področja 5. okoliša za zbor združenega dela skupščine SR Slovenije s sedežem v občini Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 2, 07.02.1989)
  EKONOMSKI IN TEHNOLOŠKI PRESEŽKI DELAVCEV (številka: 2, 07.02.1989)
  STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA (številka: 2, 07.02.1989)
  STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA (številka: 2, 07.02.1989)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v sredo, 1. marca 1989, ob 15.30 (številka: 2, 07.02.1989)
  POROČILO (številka: 2, 07.02.1989)
  POROČILO (številka: 2, 07.02.1989)
  STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA (številka: 2, 07.02.1989)
  SKLEP o razrešitvi in imenovanju direktorja uprave za družbene prihodke občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 2, 07.02.1989)
  PROBLEMATIKA (številka: 2, 07.02.1989)
  sklicujem (številka: 2, 07.02.1989)
  sklicujem (številka: 2, 07.02.1989)
  sklicujem (številka: 2, 07.02.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 2, 07.02.1989)
  INFORMACIJA o realizaciji sklepov za ureditev razmer v DO Zmaga (številka: 2, 07.02.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 2, 07.02.1989)
  sklicujem (številka: 3, 07.03.1989)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v sredo, 29. marca 1989, ob 15.30 (številka: 3, 07.03.1989)
  PROGRAM DELA (številka: 3, 07.03.1989)
  sklicujem (številka: 3, 07.03.1989)
  PREGLED (številka: 3, 07.03.1989)
  ODLOK (številka: 3, 07.03.1989)
  ODLOK (številka: 3, 07.03.1989)
  ODLOK (številka: 3, 07.03.1989)
  OCENA SOCIALNE VARNOSTI (številka: 3, 07.03.1989)
  DOPOLNITEV DRUŽBENEGA PLANA (številka: 3, 07.03.1989)
  sklicujem (številka: 3, 07.03.1989)
  VOLITVE IN IMENOVANJA (številka: 4, 18.04.1989)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 4, 18.04.1989)
  ODLOK o razglasitvi Kunstlerjeve kovačnice za kulturni spomenik (številka: 4, 18.04.1989)
  ODLOK o zazidalnem načrtu za območje urejanja VI 2/5 Institut Jožef Štefan (številka: 4, 18.04.1989)
  ODLOČBO (številka: 4, 18.04.1989)
  KAZALO (številka: 4, 18.04.1989)
  SKLEP o odpravi Podružnične šole Mohorje (številka: 4, 18.04.1989)
  INFORMACIJA o možnostih požarnega in stanovanjskega zavarovanja (številka: 4, 18.04.1989)
  DNEVNI REDI SEJ (številka: 4, 18.04.1989)
  ODLOK o zazidalnem načrtu za del območja urejanja VS 3/2 Vič (številka: 4, 18.04.1989)
  INFORMACIJA o poslovanju organizacij združenega dela v letu 1988 (številka: 4, 18.04.1989)
  ODLOK o prenehanju lastninske pravice na zemljišču v območju urejanja VS 4/4 Lavrica (številka: 4, 18.04.1989)
  ZAKLJUČNO POROČILO (številka: 5, 15.05.1989)
  STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA (številka: 5, 15.05.1989)
  INFORMACIJA (številka: 5, 15.05.1989)
  ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o nagradah in priznanjih občine Ljubljana Vič-Rudnik (številka: 5, 15.05.1989)
  slicujem (številka: 5, 15.05.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 5, 15.05.1989)
  sklicujem (številka: 5, 15.05.1989)
  sklicujem (številka: 5, 15.05.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 5, 15.05.1989)
  SKLEP (številka: 5, 15.05.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 5, 15.05.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 5, 15.05.1989)
  STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA (številka: 5, 15.05.1989)
  SKLEP o izstopu iz Stalne konference mest in občin Jugoslavije (številka: 5, 15.05.1989)
  sklicujem (številka: 5, 15.05.1989)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič — Rudnik bodo zasedali v sredo, 31. maja 1989 ob 15. uri (številka: 5, 15.05.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 5, 15.05.1989)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič — Rudnik bodo zasedali v torek. 26. septembra 1989, ob 15.30 (številka: 7, 05.09.1989)
  INFORMACIJA (številka: 7, 05.09.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 7, 05.09.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 7, 05.09.1989)
  POROČILO (številka: 7, 05.09.1989)
  ODLOK (številka: 7, 05.09.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 7, 05.09.1989)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 7, 05.09.1989)
  sklicujem (številka: 7, 05.09.1989)
  SKLEP (številka: 7, 05.09.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 7, 05.09.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 7, 05.09.1989)
  STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA (številka: 7, 05.09.1989)
  SKLEP (številka: 7, 05.09.1989)
  STALIŠČA IN PREDLOGE (številka: 7, 05.09.1989)
  SKLEP (številka: 7, 05.09.1989)
  PROGRAM (številka: 7, 05.09.1989)
  SKLEP (številka: 7, 05.09.1989)
  INFORMACIJA (številka: 7, 05.09.1989)
  sklicujem (številka: 8, 23.10.1989)
  sklicujem (številka: 8, 23.10.1989)
  sklicujem (številka: 8, 23.10.1989)
  POTEK AKCIJE (številka: 8, 23.10.1989)
  DRUŽBENO EKONOMSKI POLOŽAJ (številka: 8, 23.10.1989)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič-Rudnik bodo zasedali v sredo, 8. novembra 1989 ob 15.30 (številka: 8, 23.10.1989)
  POROČILO (številka: 9, 05.12.1989)
  STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA (številka: 9, 05.12.1989)
  sklicujem (številka: 9, 05.12.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 05.12.1989)
  POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV (številka: 9, 05.12.1989)
  SKLEP o razrešitvi in imenovanju predsednika komiteja za splošno Ijudsko obrambo in družbeno samozaščito (številka: 9, 05.12.1989)
  ODGOVORI NA VPRAŠANJA DELEGATOV (številka: 9, 05.12.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 05.12.1989)
  ODLOK o začasnem financiranju proračuna občine Ljubljana Vič-Rudnik v prvem trimesečju leta 1990 (številka: 9, 05.12.1989)
  ODLOK o določitvi pavšalnega zneska za vzdrževanje skupnih objektov in naprav na melioracijskem območju Resnik v letu 1990 (številka: 9, 05.12.1989)
  POROČILO o izvajanju nekaterih določil zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (številka: 9, 05.12.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 05.12.1989)
  POROČILO o usposabljanju zaraščajočih kmetijskih površin (številka: 9, 05.12.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 05.12.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 05.12.1989)
  POROČILO o izvajanju skrbi za spomenike revolucionarnega gibanja, NOB in socialistične izgradnje v letu 1989 s programom za leto 1990 (številka: 9, 05.12.1989)
  POROČILO o izvajanju nekaterih zakonov s področja kmetijstva (številka: 9, 05.12.1989)
  VABILO (številka: 9, 05.12.1989)
  STALIŠČE IZVRŠNEGA SVETA (številka: 9, 05.12.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 05.12.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 05.12.1989)
  Zbori skupščine občine Ljubljana Vič — Rudnik bodo zasedali v sredo, 20. decembra 1989, ob 15. uri (številka: 9, 05.12.1989)
  PREDLOG PREDLAGATELJA (številka: 9, 05.12.1989)
  OBVESTILO (številka: 9, 05.12.1989)
  POLOŽAJ OZD (številka: 9, 05.12.1989)
 8. 1990
   20