Inclusion of social economy topics into the higher education business study programmes in Slovenia
Vključevanje tematike socialne ekonomije v visokošolske poslovne študijske programe v Sloveniji