Glasbeno-analitični nastavki: k pojmovanju deskripcije tonskega stavka