Pomladitvena ekologija drugotnih visokogorskih smrekovih gozdov v Jelendolu
Natural regeneration ecology of a secondary altimontane spruce forests at Jelendol