Insects in the white stork Ciconia ciconia diet as indicators of its feeding conditions : the first diet study in Slovenia
Žuželke v prehrani bele štorklje Ciconia ciconia kot indikatorji njenih prehranskih razmer : prva raziskava prehrane vrste v Sloveniji