Poklicna orientiranost študentov zdravstvene nege in zdravstvene vzgoje
Professional orientation of students of nursing care and health education