Klinični pomen mutacije V617F JAK2 gena pri kroničnih mieloproliferativnih boleznih - prve izkušnje
Clinical meaning of JAK2 V617F mutation in chronic myeloproliferative disorders - the first experience