Nekatere kompozicijske poteze izbranih slovenskih romantičnih samospevov
Some compositional traits concerning a selected sample of Slovene romantic songs