Marta Verginella: Ženska obrobja. Vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana,Delta, 2006