Dihalni test s sečnino - njegovo mesto v diagnostiki
Urea breath test - it's role in diagnostics