Informacijska podpora razporejanju operacij v maloserijskih proizvodnjah