Prisotnost deleža mutiranega alela JAK2 V617F pri kroničnih mieloproliferativnih boleznih
JAK2 V617F allele burden in chronic myeloproliferative diseases