Bucking of conifers using the Woody H60 processor on the Syncrofalke 3 T cable yarder in Alpine foothills
Krojenje iglavcev z glavo za izdelavo Woody 60 na žičnem žerjavu Syncrofalke 3T v predalpskih razmerah