Vpliv 8-tedenske vzdržljivostne vadbe na kvalitativne in kvantitativne parametre utripnega volumna
Impact of 8-week endurance training on qualitative and quantitative parameters of stroke volume