Applicability of systematic screening for signs and symptoms of depression in family practice patients in Slovenia
Ugotovitve sistematičnega presejanja znakov in simptomov depresije v ambulanti zdravnika družinske medicine v Sloveniji