Determination of black carbon in lacustrine and coastal marine sedimennts by thermal oxidation
Določitev črnega ogljika s termično oksidacijo v jezerskih sedimentih in sedimentu obalnega morja