Določitev galne kisline, pirokatehola, floroglucinola, resorcinola in katehina s tankoplastno kromatografijo
Thin-layer chromatography of gallic acid, pyrocatehol, phloroglucinol, resorcinol and catechin