Prof. dr. Bojan Ogorelec (1945-2013), slovenski morski geolog