Interpretativne sheme upravljanja s človeškimi viri med gospodarsko krizo : primer proizvajalcev za avtomobilsko panogo