logo
search
full-text search
Europeana search
Email:
Pass.:
Login
home » URN:NBN:SI:doc-QM9DJIN6
Metadata record
Title:Ljubljanski javni spomeniki
Contibutor(s):Rozman, Ksenija (author)
Language:slovenian
Source:Kronika (Ljubljana)
Year:1965
Numbering:volume 13, issue 2
Content:Gregorčičev spomenik  Herme glasbenikov  Hrenov križ  Ilirski steber  javni spomeniki  kulturna dediščina  Ljubljana  Marijin steber  Miklošičev spomenik  Prešernov spomenik  Resslov spomenik  slovensko kiparstvo  Spomenik dograditvi Iške ceste  Spomenik francoskim vojakom  Spomenik Ivanu Prijatelju  Spomenik osušenju Barja  spomeniki  Spomenim padlim iz prve svetovne vojne  Spominski stener Davorinu Jenku  Steber sv. Trojice  Šlajmerjev spomenik  Trubarjev spomenik  Valvasorjev spomenik  Verovškov in Borštnikov spomenik  Zoisova piramida  
Publisher:Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino
Provider:Narodna in univerzitetna knjižnica
(Digitalizirano v okviru projekta Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (EEA SI0014))
Rights:Free access - no re-use
URN:URN:NBN:SI:doc-QM9DJIN6
COBISSID:513750911
 
Citation
Rozman, Ksenija (1965). Ljubljanski javni spomeniki. Kronika (Ljubljana), volume 13, issue 2, str. 196-203. URN:NBN:SI:doc-QM9DJIN6 from http://www.dlib.si

Rozman, Ksenija. "Ljubljanski javni spomeniki." Kronika (Ljubljana) volume 13. issue 2 (1965) str. 196-203.
<http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:doc-QM9DJIN6>
 
 
Realization, property and rights: NUK 2005-2016    |    terms of use    |    submit your opinion    |    top