Historična topografija Kranjske (do leta 1500)

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih