Nekatere značilnosti biotske pestrosti živalstva slovenskih gozdov
Some characteristics of animal biodiversity of Slovene forest