Improved ion-storage capacity of Ce-V mixed oxide films
Izboljšane vrednosti ionske kapacitete Ce-V oksidnih filmov