Priznanje in izvršitev domačih in tujih arbitražnih odločb v Sloveniji