Novoopredeljeni najdišči keramike z brazdastim vrezom na Ljubljanskem barju
Newly determined sites with pottery with furrowed incisions from the Ljubljansko barje