Feldmaršal grof Radecki; Sestavil Fr. N. = F. Nedeljko. V Ljubljani 1893. Založil Janez Giontini