Possibilities for fire as a management tool on Kras (SW Slovenia) : a bird's perspective
Gozdni požar kot orodje upravljanja zemljišč na Krasu (JZ Slovenija) : ptičja perspektiva