Prenova grajenih struktur v sodobnem urejanju naselij : (nove usmeritve in realnost v slovenskem prostoru)
Renewal of built structures in contemporary urban management : (new directions and the reality in Slovenia)