Svobodni razgovori : glasilo slovensko-avstralskih ljubiteljev umetnosti in kulture
Free dialogues : magazine of slovene-australian lovers of arts and culture