Tekstilec : glasilo slovenskih tekstilcev

 1. 2007
   3

 2. 2008
   5

 3. 2009
   4

 4. 2010
   4

 5. 2011
   4

 6. 2012
   13

 7. 2013
   19

  številka: 3 (2013)
  Dimenzijske spremembe levo-desnega kulirnega pletiva z vpleteno elastomerno prejo med relaksacijo (številka: 1, 2013)
  Electrospinning (številka: 1, 2013)
  Ocenjevanje prileganja 3D virtualno izdelanih prototipov kril telesu (številka: 1, 2013)
  Tipografija in logotipi v pletenih strukturah (številka: 1, 2013)
  Plastene vlaknovine iz grobe domače volne in termoplastičnih vezivnih vlaken (številka: 2, 2013)
  Zeleno potrošništvo in upoštevanje ekoloških oznak pri nakupu tekstilij (številka: 2, 2013)
  Uvod v nanomateriale za uporabo v tekstilijah (številka: 2, 2013)
  Investigation of fabric properties woven with different fibres (številka: 2, 2013)
  Primerjava sorpcijskih in protimikrobnih lastnosti neobdelanih hitozan/celuloznih vlaken in regeneriranih celuloznih vlaken, obdelanih s hitozanom v ultrazvočni kopeli (številka: 2, 2013)
  Analiza kakovosti barvnega profila za digitalno kamero Nikon D50 (številka: 2, 2013)
  Barvne pretvorbe v CIECAM02 in CIELAB (številka: 3, 2013)
  Raziskava semantičnih razsežnosti oblik in barv v vzorcu "Wild Rose" (številka: 3, 2013)
  Spoznavanje z odjemalcem v modni industriji (številka: 3, 2013)
  Poroznost večplastnih bombažnih tkanin in njen vpliv na prepustnostne lastnosti (številka: 4, 2013)
  Vpliv dodatka tenzida na adsorpcijo C. I. Acid Red 14 na poliamidno 6 snutkovno pletivo (številka: 4, 2013)
  Primerjava 3D simulacij tekstilij z oceno uporabe dveh aplikacij in slikovno analizo upodobitev (številka: 4, 2013)
  Vpliv postopka priprave koloidnih raztopin srebra na lastnosti vlaken iz polimlečne kisline (številka: 4, 2013)
  Influence of needle heat during sewing process on tensile properties of sewing thread (številka: 4, 2013)
 8. 2014
   20

  Zbiranje popotrošniških tekstilnih odpadkov v zbirnih centrih po Sloveniji (številka: 1, 2014)
  Analiza in razvoj algoritma za reševanje pritožb potrošnikov (številka: 1, 2014)
  Application of microtomography in textile metrology (številka: 1, 2014)
  Vizualne in funkcionalne lastnosti digitalno natisnjenih in apretiranih anaglifnih slik na bombažni tkanini (številka: 1, 2014)
  Study on the impact of dye - sublimation printing on the effectiveness of underwear (številka: 2, 2014)
  Vpliv prisotnosti apreture in vode na delovanje pasivnih značk UHF RFID na različnih tkaninah (številka: 2, 2014)
  Sodobni sistemi za razvoj krojev oblačil (številka: 2, 2014)
  Nanomateriali za uporabo v funkcionalnih tekstilijah (številka: 2, 2014)
  Biodegradation of natural textile materials in soil (številka: 2, 2014)
  Vpliv surovinske sestave in ventilacije športnih majic na toplotno udobje (številka: 3, 2014)
  Tekstura - raster - vzorec - slika (številka: 3, 2014)
  Proučevanje konceptov ohlajanja človeka (številka: 3, 2014)
  Uporaba modelov barvnih prilagoditev za napoved barv na zaslonu (številka: 3, 2014)
  Comparison between measured and proposed back length distances for pattern block construction (številka: 3, 2014)
  Comparative evaluation of dynamic mechanical properties of epoxy composites reinforced with woven fabrics from sansevieria (Sansevieria trifasciata) fibres and banana (Musa sapientum) fibres (številka: 4, 2014)
  Review of computer models for fabric simulation (številka: 4, 2014)
  Vpliv protimikrobne apreture na barvo in barvno obstojnost tekstilij iz naravnih vlaken (številka: 4, 2014)
  Clothes and costumes as form of nonverbal communication (številka: 4, 2014)
  Elastic performance coefficient and recovery of modified polyester/polyvinil alcohol ring spun yarn (številka: 4, 2014)
  Oblikovanje superhidrofobne in oleofobne bombažne tkanine, pobarvane z reaktivnimi barvili (številka: 4, 2014)
 9. 2015
   18

  The effects of lipase and cutinase enzyme surface treatments on light reflectance and colour changes in non-circular cross-sectional polyester fibres (številka: 1, 2015)
  The influence of modacrylic and metal protective fibres in the mixture on the mechanical properties of ring spun yarns for protective textiles (številka: 1, 2015)
  Vplivi in tveganja nanotehnologij in nanomaterialov na okolje in zdravje ljudi (številka: 1, 2015)
  Application of cellulases in the process of finishing (številka: 1, 2015)
  Vpliv zunanjih dejavnikov na kontaktno merjenje barve človeške kože (številka: 2, 2015)
  Influence of the washing process and the perspiration effects on the qualities of printed textile substrates (številka: 2, 2015)
  Analyses of colour appearances on different display devices (številka: 2, 2015)
  Skewness and spirality of knitted structures (številka: 2, 2015)
  The influence of mordanting on the dyeability of cotton dyed with turmeric extract (številka: 3, 2015)
  The influence of mordanting with silver nitrate on the dyeability and UV protection of cotton dyed with green tea (številka: 3, 2015)
  Čiščenje odpadne vode, onesnažene s sitotiskarsko barvo (številka: 3, 2015)
  Struktura in barve koptskih tkanin iz Narodnega muzeja Slovenije (številka: 3, 2015)
  New approach for optimising the impregnations of individual batches of aramid fabrics (številka: 3, 2015)
  Preliminary study regarding the effects of different soil treatments on the strength of canvas material during the soil burial test (številka: 4, 2015)
  The primary school pupils' knowledge and attitudes on selected textile topics (številka: 4, 2015)
  Characterization of film for medical textiles application (številka: 4, 2015)
  The influence of a surfactant's structure and the mode of its action during reactive wool dyeing (številka: 4, 2015)
  Informatizacija slovenskih tekstilnih, oblačilnih in usnjarsko predelovalnih podjetij (številka: 4, 2015)
 10. 2016
   21

  3D vizualizacija poroznosti tkanin (številka: 1, 2016)
  ITMA 2015 - Novosti na področju vlaken (številka: 1, 2016)
  Priprava večfunkcionalne odbojne in protimikrobno aktivne poliamidne 6 tkanine, predhodno obdelane s kisikovo plazmo (številka: 1, 2016)
  Designing the myth: pattern language to assist with the designing of garments at the drawing stage (številka: 1, 2016)
  Application of stimuli responsive microgel for creation of smart cotton fabric with antibacterial properties (številka: 2, 2016)
  Thermal-mechanical sensory properties of hot-air welded textile transmission lines (številka: 2, 2016)
  Influence of flame retardant additive on thermal behaviour and stability of fibre-forming polyamide 6 (številka: 2, 2016)
  Preparation of shape memory NiTiNOL filaments for smart textiles (številka: 2, 2016)
  ITMA 2015 - Digitalni tisk tekstila (številka: 3, 2016)
  ITMA 2015: Déja vu ali pomembne novosti na področju integracije procesov predenja in pletenja? (številka: 3, 2016)
  Development of scented bow-tie: user experience (številka: 3, 2016)
  ITMA 2015 - Strojna oprema za proizvodnjo kemičnih vlaken (številka: 3, 2016)
  Lastnosti fosforescenčnih pigmentov, tiskanih na tkanino (številka: 3, 2016)
  Flame retardants and environmental issues (številka: 3, 2016)
  Uporaba barvnega upravljanja za dosego ujemanja odtisov na bombažni tkanini s simulacijo na papirju (številka: 3, 2016)
  Izdelava vzorca za zahtevne žakarske tkanine v bližnji preteklosti (številka: 3, 2016)
  Examination of colour emotions on a sample of Slovenian female population (številka: 4, 2016)
  Tailoring of a dual-active antibacterial coating for polylactic acid fibres (številka: 4, 2016)
  3-D vizualizacija zrcalnosti tkanin (številka: 4, 2016)
  Textile functionalisation by printing fragrant, antimicrobial and flame- retardant microcapsules (številka: 4, 2016)
  Influence of some structural properties of incontinence diapers on their functionality (številka: 4, 2016)
 11. 2017
   17

  številka: 4 (2017)
  številka: 4 (2017)
  Preparation of functional stimuli-responsive polyamide 6 fabric with ZnO incorporated microgel (12 str., 2017)
  Vpliv velikosti delcev srebra na baktericidno učinkovitost celuloznih vlaken (številka: 7/9, 2017)
  Vpliv poobdelav na obarvljivost surovega in beljenega bombaža s kurkuminom in doseganje motivov s tehniko antotipije (številka: 1, 2017)
  Sol-gel/Ag coating and oxygen plasma treatment effect on synthetic wound fluid sorption by non-woven cellulose material (številka: 1, 2017)
  Revitalization of industrial hemp Cannabis sativa L. var. sativa in Slovenia: a study of green hemp fibres (številka: 1, 2017)
  Influence of the nanotechnological process of chemical modificationon the antimicrobial activity and biodegradability of textile fibres (številka: 1, 2017)
  CIECAM02 pri zaznavanju barv v 3D računalniški grafiki (številka: 2, 2017)
  Modification of polyamide knitted fabric using different zeolites (številka: 2, 2017)
  Stimuli-responsive hydrogels for textile functionalisation : a review (številka: 2, 2017)
  Natural dyeing and UV protection of raw and bleached/ mercerised cotton (številka: 2, 2017)
  Čiščenje odpadne vode v barvarni tekstilnega materiala s flokulacijo in ponovna uporaba očiščene vode (številka: 2, 2017)
  Comparison between measured and proposed body rise length distance for trouser pattern block construction (številka: 3, 2017)
  Razvoj in umeščanje kolektivne znamke Izdelek slovenske obrti (številka: 3, 2017)
  Reprodukcija belokranjskih ornamentov na lanenih tekstilijah s tehniko sitotiska (številka: 3, 2017)
  Razvoj tekstilnega izobraževanja po drugi svetovni vojni do uvedbe javno priznanih programov (številka: 3, 2017)
 12. 2018
   10

 13. 2019
   2