Les : revija za lesno gospodarstvo
Wood : Wood industry & economy journal

 1. 1998
   43

  številka: 1/2 (1998)
  številka: 3 (1998)
  številka: 4 (1998)
  številka: 5 (1998)
  številka: 6 (1998)
  številka: 7/8 (1998)
  številka: 9 (1998)
  številka: 10 (1998)
  številka: 11 (1998)
  številka: 12 (1998)
  Nova organizacija planiranja poslovanja v JAVOR PVKA d.d. (številka: 1/2, 1998)
  Kvaliteta jesenovine (številka: 1/2, 1998)
  Iskanje na Internetu (številka: 1/2, 1998)
  Lesna tekstura (številka: 1/2, 1998)
  Tesnjenje obstoječih lesenih oken in vrat za varčevanje z energijo (številka: 1/2, 1998)
  COBISS - kooperativni online bibliografski sistem in servisi (številka: 1/2, 1998)
  Juvenilni les pri jelki (Abies alba Mill.) in smreki (Picea abies Karst.) (številka: 1/2, 1998)
  Gostota in relativna gostota lesa (številka: 3, 1998)
  Pomen zaščite čelnega lesa pri lesenih oknih (številka: 3, 1998)
  Les po katerem je Brazilija dobila svoje ime (številka: 3, 1998)
  Mikrofibrilni kot v juvenilni in zreli jelovini (Abies alba Mill.) (številka: 3, 1998)
  Analiza življenjskega ciklusa proizvoda kot pomoč pri oblikovanju uspešne poslovne strategije v pohištvenih podjetjih (številka: 3, 1998)
  Rastne napetosti v drevesu in lesu (številka: 4, 1998)
  Absolutno in relativno (številka: 4, 1998)
  Perspektive uporabe sončne energije za sušenje lesa v Sloveniji (številka: 4, 1998)
  Davek na dodano vrednost (številka: 4, 1998)
  Sequoia in Sequoiadendron - etimologija (številka: 5, 1998)
  Sem lahko dober manager ali celo vodja? (številka: 5, 1998)
  Strateško planiranje v Javorju Pivka d.d. (številka: 5, 1998)
  Sladkorni javor (Acer saccharum Marsh.) (številka: 5, 1998)
  Poslovno okolje gospodarske organizacije (številka: 6, 1998)
  Metodologija za diagnosticiranje obstoječega ekološkega stanja in izbiro optimalnih odločitev v lesnoindustrijskih sistemih (številka: 6, 1998)
  Ostrenje krožnih žaginih listov s karbidnimi trdinami (vidia) (številka: 6, 1998)
  Benetke - mesto na vodi in lesu (številka: 6, 1998)
  Daljinski transport vode v drevesu - vodni potencial (številka: 6, 1998)
  Zgodovina lesarske znanosti (številka: 7/8, 1998)
  Evolucija lesnih rastlin (številka: 7/8, 1998)
  Uporaba lesnih sladkorjev (številka: 7/8, 1998)
  Les - konstrukcijsko gradivo v sodobni arhitekturi (številka: 7/8, 1998)
  Les - ekološko gradivo (številka: 9, 1998)
  Evolucija lesnih rastlin (številka: 9, 1998)
  Tržno optimalno razvijanje novih izdelkov (številka: 10, 1998)
  Zunajkambijska rast celic v lesu dvokaličnic (številka: 10, 1998)
 2. 1999
   38

  številka: 1/2 (1999)
  številka: 3 (1999)
  številka: 4 (1999)
  številka: 5 (1999)
  številka: 7/8 (1999)
  številka: 9 (1999)
  številka: 10 (1999)
  številka: 11 (1999)
  številka: 12 (1999)
  Diamantno orodje v lesni industriji (številka: 1/2, 1999)
  Beli les in beli lesovi (številka: 1/2, 1999)
  Zgodovina lesarske znanosti (številka: 1/2, 1999)
  Problematika formaldehida v odpadnih vodah lesne industrije (številka: 1/2, 1999)
  Razmeščanje delovnih naprav pri delavniškem proizvodnem načinu (layout planiranje) (številka: 3, 1999)
  Ugotavljanje kritičnih ekoloških problemov in določanje okoljevarstvene strategije v lesnoindustrijskih podjetjih z ABC analizo (številka: 3, 1999)
  Kovinski karboksilati za zaščito lesa pred insekti (številka: 3, 1999)
  Lignin smrekovega lesa (številka: 4, 1999)
  Brizganje lakov v obrti (številka: 4, 1999)
  Les v mestnem oblikovanju (številka: 4, 1999)
  Oprema za tehniko in tehnologijo za predšolskega otroka (številka: 4, 1999)
  Vpliv lesne vrste na hrapavost zunanjega sloja in prostorninsko maso brušenih ivernih plošč (številka: 5, 1999)
  Višje strokovno izobraževanje lesarjev (številka: 5, 1999)
  Cedre (Cedrus spp.), cedri (Cedrela spp.) in "cedre" (številka: 6, 1999)
  Tradicija ali / in inovacija v arhitekturi (številka: 6, 1999)
  Utilisation of wood polysaccharides as sugars (številka: 6, 1999)
  Pinija (Pinus pinea L.) (številka: 7/8, 1999)
  Planiranje zalog z metodo diskretnega determinističnega dinamičnega programiranja (številka: 7/8, 1999)
  Podjetje v procesih globalizacije (številka: 7/8, 1999)
  Strateško planiranje (številka: 9, 1999)
  Stanje slovenske žagarske industrije v obdobju tranzicije (številka: 9, 1999)
  Ocena površine, nastale po odrezavanju, z značilnostmi profila površine (številka: 10, 1999)
  Vključitev površinske obdelave v kolektivno blagovno znamko "KBZ" (številka: 10, 1999)
  Taninska lužila na osnovi bakrovih kompleksnih spojin (številka: 10, 1999)
  Gospodarne konstrukcije v lesu (številka: 11, 1999)
  Montažna eko-gradnja (številka: 11, 1999)
  Simulacija stroškov za izbor fleksibilnih proizvodnih sistemov (številka: 11, 1999)
  Analiza hrupa prosto vrtečih se aerodinamično vzbujanih krožnih žaginih listov (številka: 12, 1999)
  Dvokrpi ginko (Ginkgo biloba L.) in njegov les (številka: 12, 1999)
 3. 2000
   31

  številka: 1/2 (2000)
  številka: 3 (2000)
  številka: 4 (2000)
  številka: 5 (2000)
  številka: 6 (2000)
  številka: 7/8 (2000)
  številka: 9 (2000)
  številka: 10 (2000)
  številka: 11 (2000)
  številka: 12 (2000)
  Bojkot tropskega lesa rešuje pragozdove? (številka: 1/2, 2000)
  Vpliv zgradbe zunanjega sloja na sorpcijo in trdnost iverne plošče (številka: 1/2, 2000)
  Tehnologija za prosti čas - rezbarjenje lesa (številka: 3, 2000)
  Taninska lužila na osnovi bakrovih kompleksnih spojin (številka: 3, 2000)
  Širokolistna zelenika (Phillyrea latifolia L.) in njen les (številka: 3, 2000)
  Določanje velikosti lesnih iveri (številka: 4, 2000)
  Načrtovanje fleksibilnih proizvodnih sistemov s teorijo čakalnih vrst (številka: 4, 2000)
  Posek gozdnega drevja v obdobju od 1995 do 1998 leta (številka: 4, 2000)
  Konstrukcija lesenega trama (številka: 5, 2000)
  Točka nasičenja celičnih sten (TNCS) - pregled (številka: 5, 2000)
  Projektna naloga za tehniko in tehnologijo (številka: 5, 2000)
  Garcinia - drevesni rod, ki je botroval poimenovanju Kambodže (številka: 9, 2000)
  Mednarodno prodajno trženje (slovenskih) izdelkov stavbnega pohištva (številka: 9, 2000)
  Oljka (Olea europaea L.), oljkov les (številka: 9, 2000)
  Leseni modeli za loške kruhke (številka: 9, 2000)
  Ksilogeneza (številka: 10, 2000)
  Trženjski koncept kot osnova za zadovoljitev kupcev (številka: 10, 2000)
  Termiti - nevarni škodljivci tudi v Sloveniji? (številka: 11, 2000)
  Rožičevec (Ceratonia siliqua L.) in njegov les (številka: 11, 2000)
  Kako se lotiti gradnje informatike v lesnoindustrijskem podjetju (predlog) (številka: 11, 2000)
  Bumerang - lesena palica, ki se vrača (številka: 12, 2000)
 4. 2001
   39

  številka: 1/2 (2001)
  številka: 3 (2001)
  številka: 4 (2001)
  številka: 5 (2001)
  številka: 6 (2001)
  številka: 7/8 (2001)
  številka: 9 (2001)
  številka: 10 (2001)
  številka: 11 (2001)
  številka: 12 (2001)
  Zaščita lesa pred vremenskimi vplivi (številka: 1/2, 2001)
  Nekateri vidiki uporabe lesa pri izdelavi bumerangov (številka: 1/2, 2001)
  Sledi vej na lubju (številka: 3, 2001)
  Vzroki in preprečevanje letvične obarvanosti (številka: 3, 2001)
  Oblikovani leseni stavbni členi, nosilci razpoznavnih značilnosti stavbarstva v manjših naseljih (leseni deli fasadnih odprtin) (številka: 3, 2001)
  Naravi prijazni materiali in tehnologije v površinski zaščiti oken in vrat (številka: 4, 2001)
  Razširjenost specializirane programske opreme v lesni obrti in industriji končnih izdelkov (številka: 4, 2001)
  Problematika lesnih ekstraktivnih spojin v papirni industriji (številka: 4, 2001)
  Toksične snovi v lesovih (številka: 5, 2001)
  Rožni les in palisander (številka: 5, 2001)
  Sandalovina - terminologija, etimologija, lastnosti in raba (številka: 6, 2001)
  Energija v lesarski proizvodnji (številka: 6, 2001)
  Les kot izrazilo in okras identitetne arhitekture večinskega stavbarstva (številka: 6, 2001)
  Lesena gradnja in požari srednjeveških mest (številka: 6, 2001)
  Zlati rez (številka: 7/8, 2001)
  Bukev - etimologija ljudskega in znanstvenega imena (številka: 7/8, 2001)
  Drevesne smole iz stročnic (Leguminosae- Caesalpinioideae). Kaj je "dizelsko gorivo"? (številka: 7/8, 2001)
  Otopitev orodja za obdelavo in predelavo lesa (številka: 7/8, 2001)
  Barvilni lesovi (številka: 9, 2001)
  Svetlobna podoba in tehnika v lesenem interieru (številka: 9, 2001)
  Pohištvo solkanskih mizarjev v času med obema vojnama (številka: 9, 2001)
  Analiza ekstraktivnih spojin v bukovih sekancih (številka: 9, 2001)
  Krivljenje masivnega lesa (številka: 11, 2001)
  Izdelava laboratorijske hidravlične stiskalnice (številka: 11, 2001)
  Sodobno računovodstvo proizvodnje (številka: 11, 2001)
  Kristalna palača 1851 - uporaba lesa pri gradnji (številka: 12, 2001)
  Črna jelša (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) - lesna zgradba in obdelavnostne lastnosti (številka: 12, 2001)
  Površinska obdelava lesa z olji in oljnimi barvami (številka: 12, 2001)
  Simulacija stroškov za izbor sistemov za proizvodnjo oken (številka: 1-2, 2001)
 5. 2002
   44

  številka: 1/2 (2002)
  številka: 3 (2002)
  številka: 4 (2002)
  številka: 5 (2002)
  številka: 6 (2002)
  številka: 7/8 (2002)
  številka: 9 (2002)
  številka: 10 (2002)
  številka: 11 (2002)
  številka: 12 (2002)
  Izhodišča za projektiranje potresnoodpornih montažnih hiš (številka: 1/2, 2002)
  Lunarni les ali les posekan ob "pravem" času (številka: 1/2, 2002)
  Kvalitetna priprava kratkih elementov za dolžinsko spajanje in širinsko lepljenje lesa (številka: 1/2, 2002)
  Robinija (Robinia pseudoacacia L.) in njen les (številka: 1/2, 2002)
  Črna jelša (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) - drevo z zlim slovesom (številka: 3, 2002)
  Nastanek mraznih razpok pri drevju (številka: 3, 2002)
  Karakterizacija lesnih spojin v tehnološki vodi iz proizvodnje lesovine (številka: 3, 2002)
  Muzej Vrbovec (številka: 3, 2002)
  Pojavnost arhitekturne membrane iz lesenih lamel (številka: 3, 2002)
  Lesena montažna skeletna gradnja (številka: 4, 2002)
  Kalkulacija stroškov za določanje prodajnih cen in odnosa s kupci (številka: 4, 2002)
  Godala - inštrumenti, kjer umetni materiali še niso zamenjali lesa (številka: 4, 2002)
  Površinska obdelava lesa z voski (številka: 4, 2002)
  Reakcijski les in njegova mehanika (številka: 5, 2002)
  Znanost, tehnologija, raziskave, razvoj - publish or perish (številka: 5, 2002)
  Lesena hiša in materiali v njej (številka: 5, 2002)
  Vpliv brušenja na sijaj vodnega laka na smrekovih in bukovih vzorcih (številka: 6, 2002)
  Zmanjševanje okoljskih vplivov v lesni dejavnosti - prispevek k trajnostnemu razvoju (številka: 6, 2002)
  Vpliv vode, piridina in dioksana na celulozo (številka: 6, 2002)
  Vsi moji lesovi (številka: 7/8, 2002)
  Vseevropska gozdna in lesna certifikacija (PEFC) (številka: 7/8, 2002)
  Finska lesena stanovanjska hiša (številka: 7/8, 2002)
  Utekočinjen les in njegova uporaba (številka: 9, 2002)
  Termično inaktiviranje lesne površine (številka: 9, 2002)
  Gospodarjenje z debelim lesom/drevjem v Sloveniji (številka: 10, 2002)
  pH vrednosti lesa (številka: 10, 2002)
  Analiza dobičkonosnosti kupcev (številka: 10, 2002)
  Certificirani lesni proizvodi (CFP) (številka: 11, 2002)
  Vrednotenje kakovosti površinske obdelave lesa in lesnih tvoriv (številka: 11, 2002)
  Ortotropna elastičnost lesa (številka: 11, 2002)
  Estri celuloze s sulfonskimi kislinami (številka: 12, 2002)
  Vpliv pristopov na poslovanje podjetij slovenske lesne industrije (številka: 12, 2002)
  Lesarski grozd (številka: 12, 2002)
  Analiza uspeha v programu srednjega poklicnega izobraževanja mizar-tapetnik in mizar-dualni sistem ter njihova uspešnost v poklicno tehničnem izobraževanju (številka: 12, 2002)
 6. 2003
   29

  številka: 4 (2003)
  številka: 5 (2003)
  številka: 6 (2003)
  številka: 7/8 (2003)
  številka: 9 (2003)
  številka: 10 (2003)
  številka: 11 (2003)
  številka: 12 (2003)
  številka: 1/2 (2003)
  številka: 3 (2003)
  Koncept ciljnih stroškov kot orodje izboljševanja konkurenčnega položaja podjetja (številka: 1/2, 2003)
  Aplikativno razvojni projekt "Zvišanje potresne odpornosti lesenih montažnih objektov" (številka: 1/2, 2003)
  Lesni prah v industriji (številka: 1/2, 2003)
  Les kot viskoelastičen material (številka: 3, 2003)
  Prednosti in omejitve metode BSC (številka: 3, 2003)
  Sodelovanje in konkurenca - grozdi (številka: 5, 2003)
  Učenje in osebna rast zaposlenih je ključno področje za doseganje vizije Javora (številka: 5, 2003)
  Pomen subjektivnih ocen pri odločitvenih procesih in model celostne zasnove odločanja v lesarskem podjetju (številka: 5, 2003)
  Zaščita lesa pred termiti (številka: 5, 2003)
  Razvoj klesanja v les v Evropi in Sloveniji (številka: 7/8, 2003)
  Klavže - "slovenske piramide" (številka: 7/8, 2003)
  Kaj moramo vedeti o stroških? (številka: 7/8, 2003)
  Drevo in hiša (številka: 9, 2003)
  Kako pridemo do dobrega počutja zaposlenih? (številka: 9, 2003)
  Ojedritev - vloga in proces (številka: 11, 2003)
  Diferenciacija terminalnih traheid kasnega lesa pri navadni jelki v dormantnem obdobju (številka: 12, 2003)
  Skrajševanje nastavitvenih časov v podjetju (številka: 12, 2003)
  Globalizacija poslovnega okolja in njen vpliv na lesnoindustrijska podjetja (številka: 12, 2003)
  Trženje (številka: 9, 2003)
 7. 2004
   32

  številka: 1/2 (2004)
  številka: 3 (2004)
  številka: 4 (2004)
  številka: 5 (2004)
  številka: 6 (2004)
  številka: 7/8 (2004)
  številka: 9 (2004)
  številka: 10 (2004)
  številka: 11 (2004)
  številka: 12 (2004)
  Metoda razvoja funkcij kakovosti (številka: 1/2, 2004)
  Možnosti celovite izrabe lignocelulozne biomase v celulozni in papirni industriji (številka: 1/2, 2004)
  Skeletni sistem lesene gradnje (številka: 3, 2004)
  Senescenca, staranje in dolgoživost dreves (številka: 3, 2004)
  Les v tradicionalnem stavbarstvu na Slovenskem (številka: 3, 2004)
  Kako izboljšati poslovodsko odločanje? (številka: 3, 2004)
  Leseni mostovi - včeraj, danes in jutri (številka: 4, 2004)
  Politika prodajnih cen (številka: 5, 2004)
  Vpliv toplotne obdelave na sorpcijske lastnosti lesa (številka: 5, 2004)
  Faktorji obstojnosti lesenih fasad (številka: 6, 2004)
  Zaščita lesa danes - jutri (številka: 6, 2004)
  Konstrukcijski kompozitni les (številka: 7/8, 2004)
  Tradicionalna zaščita lesa na fasadi (številka: 7/8, 2004)
  Bradavičasti sloj (številka: 9, 2004)
  Analiza lesa in restavriranje baročnega kipa (številka: 9, 2004)
  Zaščita mahagonijevega lesa pred diskoloracijami (številka: 9, 2004)
  Platana (Platanus sp.) - les, skorja in kulturna zgodovina (številka: 10, 2004)
  Sto let Stolovih stolov (številka: 10, 2004)
  Fungicidne lastnosti 50 let starega odpadnega zaščitenega lesa (številka: 10, 2004)
  Ravnanje z izjemnimi ljudmi v organizaciji (številka: 11, 2004)
  Detajl v identitetni arhitekturi na Gorenjskem (številka: 11, 2004)
  Spremljanje utrjevanja lepila z dielektrično analizo (številka: 12, 2004)
 8. 2005
   39

  številka: 1/2 (2005)
  številka: 3 (2005)
  številka: 4 (2005)
  številka: 5 (2005)
  številka: 6 (2005)
  številka: 7/8 (2005)
  številka: 9 (2005)
  številka: 10 (2005)
  številka: 11 (2005)
  številka: 12 (2005)
  Kolo kmečkega voza (številka: 1/2, 2005)
  Mokro srce pri jelki (Abies alba. Mill.) (številka: 1/2, 2005)
  Lunski les (številka: 1/2, 2005)
  Osnovna gostota, permeabilnost in zgradba reakcijskih con pri bukvi (številka: 1/2, 2005)
  Bakrovi pripravki in zaščita lesa (številka: 3, 2005)
  Kakovostna prenova lesarskega študija po Bolonjski deklaraciji (številka: 3, 2005)
  Primerjalna ocena življenjskega cikla lesa (številka: 3, 2005)
  Problem kontaktne toplotne upornosti pri določevanju stacionarne enoosne toplotne prevodnosti prečno orientiranega lesnega tkiva (številka: 3, 2005)
  Preskušanje in razvrščanje lepil za les (številka: 4, 2005)
  Vpliv različne mehanske priprave lepilne površine na kvaliteto lepilnega spoja (številka: 4, 2005)
  Merjenje dimenzij trahej hrasta (Quercus sp.) na makroskopskem nivoju s sistemom za analizo slike - Lucia G (številka: 4, 2005)
  Ugotavljanje kakovosti zlepljenosti lesnih tvoriv (številka: 5, 2005)
  Ocenjevanje obstoječega šolskega pohištva s strani uporabnikov - dijakov SLŠ Nova Gorica (številka: 5, 2005)
  Vpliv vlažnosti na dielektrične lastnosti lesa (številka: 7/8, 2005)
  Modela nastanka ligninskega polimera (številka: 7/8, 2005)
  Metoda stalnega zmanjševanja stroškov (številka: 7/8, 2005)
  Violina I (številka: 9, 2005)
  Pomen znanja in motivacije v podjetjih (številka: 9, 2005)
  Metodologija vrednotenja inovativnih, tehnoloških in raziskovalnih procesov (številka: 9, 2005)
  Vrednotenje inovativnih, tehnoloških in raziskovalnih procesov v lesni industriji (številka: 10, 2005)
  Razvojno varstvo pastirskih bivališč (številka: 10, 2005)
  Les in letala (številka: 10, 2005)
  Biotehnologija v lesarstvu (številka: 11, 2005)
  Vrednotenje blagovnih znamk (številka: 11, 2005)
  Smernice razvoja lesene montažne gradnje (številka: 11, 2005)
  Montažna gradnja in vidna podoba slovenskih mest in naselij (številka: 12, 2005)
  Nadzor in vodenje zalog v lesnem podjetju s pomočjo A-B-C in X-Y-Z analize (številka: 12, 2005)
  Členitev sistemov lesene motažne gradnje glede na postopek gradnje (številka: 12, 2005)
  Sanacija lesenih konstrukcijskih elementov v objektih arhitekturne dediščine (številka: 12, 2005)
 9. 2006
   26

  številka: 1/2 (2006)
  številka: 3 (2006)
  številka: 4 (2006)
  številka: 5 (2006)
  številka: 6 (2006)
  številka: 7/8 (2006)
  številka: 9 (2006)
  številka: 10 (2006)
  številka: 11/12 (2006)
  Karakterizacija hidrofobnih ekstraktivov v lesu navadne breze (Betula pendula Roth.) in belega topola (Populus alba L.) (številka: 1/2, 2006)
  Investicije v podjetja za predelavo lesa in proizvodnjo pohištva v nekaterih državah srednje in jugovzhodne Evrope (številka: 1/2, 2006)
  Bambus - nov izziv v arhitekturi? (številka: 1/2, 2006)
  Metoda ocene življenskega ciklusa izdelka (številka: 3, 2006)
  "Les" enokaličnic (številka: 3, 2006)
  Zgodovina lesenih talnih oblog (številka: 3, 2006)
  Leseni lepljeni lamelirani konstrukcijski elementi (številka: 4, 2006)
  Vpliv eksogenih in endogenih dejavnikov na ksilogenezo (številka: 5, 2006)
  Violina II (številka: 5, 2006)
  De!ajli lesa v kamnu - ali je to mogoče? (številka: 6, 2006)
  Terminiranje kompleksnih proizvodnih procesov (številka: 6, 2006)
  Sprememba izvozne strukture primarnega sektorja panoge (problematika izvoza hlodovine) (številka: 6, 2006)
  Maks Bergant - mojstrski naslednik baročnega rezbarstva (številka: 6, 2006)
  Goslarjeva izpoved (številka: 7/8, 2006)
  Mikroporazdelitev bakrovih pripravkov v razkrojenem impregniranem lesu (številka: 7/8, 2006)
  Razgradnja lesa zaradi delovanja svetlobe in gama žarkov (številka: 7/8, 2006)
  Lesene ovojne konstrukcije v Alpah, s poudarkom na slovenski alpski arhitekturi (številka: 7/8, 2006)
 10. 2007
   6

 11. 2008
   10

 12. 2009
   21

 13. 2010
   58

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3/4, posebna številka (2010)
  številka: 3/4 (2010)
  številka: 5 (2010)
  številka: 6 (2010)
  številka: 7/8 (2010)
  številka: 9 (2010)
  številka: 10 (2010)
  številka: 11/12 (2010)
  Celična stena rastlin in nova spoznanja o procesih nastanka lesa (številka: 1, 2010)
  Naravni materiali za izdelavo sodobnih lepil za les (številka: 1, 2010)
  Kako lahko podnebni sporazumi vplivajo na slovensko lesno industrijo? (številka: 1, 2010)
  Judeževo uho ali bezgova goba (številka: 2, 2010)
  Izdelovanje pletenega pohištva v Sloveniji (številka: 2, 2010)
  Thomas Chippendale (številka: 2, 2010)
  Konstrukcije iz lesa na svetovnih razstavah (številka: 2, 2010)
  Vsebnost klora v lesnih ostankih slovenske pohištvene industrije (številka: 2, 2010)
  Smreka - mojster preživetja (številka: 2, 2010)
  Smrekova obrobljenka (številka: 3/4, 2010)
  Pregled registriranih biocidnih pripravkov za zaščito lesa na slovenskem tržišču (številka: 3/4, 2010)
  Vpliv različnih načinov razžagovanja na ekonomsko učinkovitost (številka: 3/4, 2010)
  Vizualno razvrščanje konstrukcijskega žaganega lesa (številka: 3/4, 2010)
  Identification of ectomycorrhizal types in a white poplar (Populus alba L.) plantation near Novi Sad (številka: 5, 2010)
  Kakovostno seme - kakovostni proizvodi (številka: 5, 2010)
  Mikoremediacija lindana v tekočih kulturah gliv Pleurotus ostreatus in Hypoxlon fragiforme (številka: 5, 2010)
  Dinamika ogljika v gozdnih ekosistemih (številka: 5, 2010)
  Povezava med razmerjem stabilnih izotopov ogljika v braniki in okoljskimi dejavniki (številka: 5, 2010)
  Nova NMR metoda za natančno in hitro določevanje vlažnosti lesa (številka: 5, 2010)
  Dinamika zalog ogljika v lesnih izdelkih v Sloveniji (številka: 5, 2010)
  Bistvene lastnosti viskoelastično toplotno zgoščenega (VTC) lesa za njegovo uporabo v lesenih kompozitih (številka: 5, 2010)
  Vsebnost skupnih fenolov v beljavi, rdečemu srcu in poranitvenem lesu pri bukvi (Fagus sylvatica) (številka: 5, 2010)
  Poledenodobne migracije mikoriznih rastlin in glivnih partnerjev v simbiozi (številka: 5, 2010)
  Optimizacija utekočinjanja biomase z glicerolom in karakterizacija nastalih hlapnih produktov (številka: 5, 2010)
  Invazivni škodljivi organizmi spreminjajo gozd (številka: 5, 2010)
  Vpliv širine branik hrastovine in deleža ekstraktivov na naravno odpornost proti glivam razkrojevalkam lesa (številka: 5, 2010)
  Meritve neto izmenjave ogljika za zaraščajoče se travišče na Krasu v JZ Sloveniji (številka: 5, 2010)
  Vpliv interpretacije statusa drobnih korenin na oceno dolgoživosti drobnih korenin bukve (Fagus sylvatica L.) (številka: 5, 2010)
  Nastajanje lesa pri bukvah z dveh rastič na različnih nadmorskih višinah (številka: 5, 2010)
  Virtualno pohištveno podjetje lesarske šole Maribor (številka: 6, 2010)
  Metodologija oblikovanja, trendi, vplivi (številka: 6, 2010)
  Zakaj so predstavitvene tehnike tako pomembne za oblikovalce in zakaj jih sploh potrebujemo? (številka: 6, 2010)
  Večtočkovna tehnologija v izobra\evanju (številka: 6, 2010)
  Upoštevanje netiquette - bontona kibernetičnega sveta v poslovnem sporazumevanju (številka: 6, 2010)
  Zakaj oblikovalec potrebuje znanja s področja dokumentiranja in arhiviranja? (številka: 6, 2010)
  UV LED tehnologija na področju lesnih premazov (številka: 7/8, 2010)
  Uporabnost in pregled programske opreme za analizo razsvetljevanja prostora (številka: 7/8, 2010)
  Naravni materiali za izdelavo sodobnih lepil za les (številka: 7/8, 2010)
  Genski inženiring lignina (številka: 9, 2010)
  Kurilnost razkrojenega lesa (številka: 9, 2010)
  Dendrokronološko datiranje kmečkih stavb v vasi Sevno (številka: 9, 2010)
  Vzroki za poškodbe lesenih predmetov kiparske dediščine (številka: 9, 2010)
  Muzej Vrbovec, muzej gozdarstva in lesarstva (številka: 9, 2010)
  Topolov luskinar - goba grenkega okusa (številka: 9, 2010)
  Indikativne lastnosti za razvrščanje žaganega konstrukcijskega lesa po trdnosti (številka: 11/12, 2010)
  Škrlatnordeča slojevka - goba v barvi kardinalov (številka: 11/12, 2010)
  Vpliv značilnosti slovenskega smrekovega konstrukcijskega žaganega lesa na njegove mehanske lastnosti in prevedba sortirnih razredov v trdnostne (številka: 11/12, 2010)
  Sistemi za ravnanje s strankami v lesnih podjetjih (številka: 11/12, 2010)
 14. 2011
   40

  številka: 1/2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  številka: 5 (2011)
  številka: 6/7 (2011)
  številka: 8/9 (2011)
  številka: 10 (2011)
  številka: 11/12 (2011)
  Kemijska zgradba skorje in njena uporaba (številka: 1/2, 2011)
  Ravnanje z odsluženimi lesnimi ploščnimi kompoziti (številka: 1/2, 2011)
  Vpliv različnih polarnih topil na delež celokupnih fenolov v lesnih ekstraktih (številka: 3, 2011)
  Impact of the proportion of glazing surface in south facade on energy efficiency of prefabricated timber buildings (številka: 3, 2011)
  Glivne lakaze (številka: 3, 2011)
  Preučevanje ekosistemom prilagojenega gospodarjenja z gozdom (številka: 5, 2011)
  Ključni izsledki prostorske in časovne dinamike jelke in bukve v Sloveniji (številka: 5, 2011)
  Izpiranje bakrovih učinkovin iz impregniranega lesa v 3. in 4. razredu uporabe (številka: 5, 2011)
  Določitev vsebnosti flavonoidov v bukovini s kolorimetrično metodo (številka: 5, 2011)
  Izbrani primeri genetskih analiz prostoživečih gozdnih živali v Sloveniji (številka: 5, 2011)
  Izbrani primeri študije biotske raznovrstnosti gozdnih ekosistemov na genski, vrstni in habitatni ravni (številka: 5, 2011)
  Vloga cepilne frakture v procesu formiranja odrezka pri ortogonalnem odrezavanju (številka: 5, 2011)
  Kakšni bi lahko bili učinki segrevanja ozračja na bukove gozdove v prihodnosti (številka: 5, 2011)
  Razgradnja endosulfana z glivama Hypoxylon fragiforme in Gloeophyllum trabeum (številka: 5, 2011)
  Kemijska in fizikalna razgradnja vlaken in papirja (številka: 5, 2011)
  Morfološki in fiziološki odziv mladih bukev (Fagus sylvatica L.) na svetlobo v naravnih bukovih sestojih Slovenije (številka: 5, 2011)
  Sezonska dinamika debelinske rasti sadik bora in bukve v letu 2010 v različnih klimatskih razmerah (številka: 5, 2011)
  Ekstraktivi v tkivih evropskega macesna (Larix decidua mill.) (številka: 5, 2011)
  Assessment and projection of climate change impacts in Southeast European forests (številka: 5, 2011)
  Ektomikoriza in drobne korenine bukve (Fagus sylvatica L.) v odraslih sestojih, mladju in na sadikah (številka: 5, 2011)
  Gospodarska moč slovenske papirne industrije (številka: 5, 2011)
  Vsebine spletnega portala o varstvu gozdov v Sloveniji (številka: 5, 2011)
  Vpliv vrednosti pH utekočinjenega lesa na trdnost in trajnost zlepljenih spojev (številka: 5, 2011)
  RIP09 - multifunkcionalno pohištvo - inovativne produktne enote bivanjskih prostorov prihodnosti (TIA) (številka: 5, 2011)
  Analitično vrednotenje lesenih oken z uporabo AHP in QFD metode (številka: 5, 2011)
  Uporaba lakaz na lignoceluloznih materialih (številka: 6/7, 2011)
  Uporaba jedrske magnetne resonance pri raziskavah vode v lesu (številka: 6/7, 2011)
  Stanje poslovne informatike v manjših lesnih podjetjih (številka: 10, 2011)
  Dendrokronološko datiranje Berkovičevega hrama v vasi Orešje na Bizeljskem (številka: 10, 2011)
  Študijske delavnice s področja energijsko učinkovitih lesenih objektov (številka: 10, 2011)
  Flavonoidi lesa in drevesne skorje (številka: 11/12, 2011)
  Kinetika in mehanizmi utekočinjanja lesa (številka: 11/12, 2011)
 15. 2012
   1

 16. 2017
   19

  Inovativna raba bukovine slabše kakovosti in ostankov (številka: 1, 2017)
  Lastnosti bukovine in njena raba (številka: 1, 2017)
  Revija Les/Wood v novi preobleki, z novim izdajateljem in svežimi idejami (številka: 1, 2017)
  Vpliv sušilnega postopka na kakovost in izkoristek bukovega žaganega lesa (številka: 1, 2017)
  Ocena možnosti razvoja in trženja proizvodov iz bukovine (številka: 1, 2017)
  Premišljena raba lesa (številka: 1, 2017)
  Dodana vrednost v izdelkih v gozdno-lesni verigi (številka: 1, 2017)
  Kakovost bukovine v Sloveniji (številka: 1, 2017)
  Model za določanje življenjske dobe lesa listavcev (številka: 1, 2017)
  Wood formation in Norway spruce on a lowland site in Slovenia in 2015 and comparison with other conifers all over Europe (številka: 2, 2017)
  Upogibna trdnost in togost slojnatega furnirnega lesa (LVL) iz termično modificirane in nemodificirane bukovine (številka: 2, 2017)
  S projektom APPLAUSE od prepoznave do širše uporabe invazivnih rastlin z vključevanjem prebivalcev (številka: 2, 2017)
  Možnosti uporabe lesa v dodajalnih tehnologijah (3D-tiskanju) (številka: 2, 2017)
  Društvo inženirjev in tehnikov lesarstva Ljubljana se je preimenovalo v Društvo lesarjev Slovenije (DLS) (številka: 2, 2017)
  Sestava, lastnosti, uporaba in reciklaža Kerrocka (številka: 2, 2017)
  Srečanje ALUMNI kluba Oddelka za lesarstvo (številka: 2, 2017)
  Uporaba naravnih olj za površinsko zaščito lesa navadne bukve (številka: 2, 2017)
  Akustične lastnosti bukovine po hidrotermični obdelavi (številka: 2, 2017)
  Analiza poslovanja slovenske lesne panoge (številka: 2, 2017)
 17. 2018
   25

  In memoriam (številka: 1, 2018)
  Palisandri in sorodniki iz rodu Dalbergia na seznamu CITES (številka: 1, 2018)
  Spremembe fizikalnih lastnosti hrastovega lesa iz zgodovinskih konstrukcij v življenjski dobi (številka: 1, 2018)
  Primerjava lastnosti obložene cementno-iverne plošče in površinsko obdelane furnirne plošče (številka: 1, 2018)
  KOCles 2.0 - Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu se kmalu izteče (številka: 1, 2018)
  Revija Les/Wood - prva obletnica in tretja številka prenovljene revije (številka: 1, 2018)
  Hrvaško lesarsko izrazoslovje v javno dostopni terminološki bazi STRUNA (številka: 1, 2018)
  O prednostih in pasteh lesene gradnje na delavnici Zaščita, vgradnja in uporaba lesa na prostem (številka: 1, 2018)
  Leseni wandelbahni evropskih termalnih zdravilišč (številka: 1, 2018)
  Strateška razvojno - inovacijska partnerstva kot vzvod za implementacijo strategije pametne specializacije Slovenije (številka: 1, 2018)
  FORESDA (številka: 1, 2018)
  Lesni sekanci - pomembna oblika biomase v Sloveniji (številka: 1, 2018)
  Srečanje ALUMNI kluba Oddelka za lesarstvo v letu 2018 (številka: 2, 2018)
  Križno lamelirani les (številka: 2, 2018)
  Prof. dr. Marko Petrič - prejemnik Zlate plakete Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2018)
  Prof. dr. Jože Resnik - zaslužni profesor Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2018)
  Uvodnik (številka: 2, 2018)
  Tehnološke lastnosti in uporabnost lesa velikega pajesena v primerjavi z lesom velikega jesena (številka: 2, 2018)
  J.u.A. Frischeis d.o.o. - podjetje s tradicijo in inovativnostjo (številka: 2, 2018)
  Konceptualni model digitalizacije izobraževanja (številka: 2, 2018)
  Dendrochronology of sessile oak (Quercus petraea) on the transition between the sub-Mediterranean and temperate Continental climatic zones in Slovenia (številka: 2, 2018)
  Intervju prof. dr. Miha Humar (številka: 2, 2018)
  Kakovost lepilnega spoja med lesom in jeklom (številka: 2, 2018)
  The anatomy of "blue ring" in the wood of Pinus nigra (številka: 2, 2018)
  Franc Pohleven, prvi zaslužni profesor Univerze v Ljubljani s področja lesarstva (številka: 2, 2018)
 18. 2019
   15

 19. 2020
   22

  Uvodnik (številka: 1, 2020)
  Efficiency evaluation of Neem (Azadirachta indica) oil and copper-ethanolamine in the protection of wood against a subterranean termite attack (številka: 1, 2020)
  Uvodnik (številka: 1, 2020)
  Fritz Hans Schweingruber, 1936-2020, who moved the boundaries of wood anatomy and dendrochronology (številka: 1, 2020)
  Product development in the wood industry with quality function deployment method (številka: 1, 2020)
  Phenology of leaf development in European beech (Fagus sylvatica) on a site in Ljubljana, Slovenia in 2020 (številka: 1, 2020)
  The influence of selected treatment parameters with atmospheric plasma on the treatment process and wood wettability (številka: 1, 2020)
  Dendroclimatic study of a mixed spruce-fir-beech forest in the Czech Republic (številka: 1, 2020)
  Photostabilization of rubberwood using cerium oxide nanoparticles (številka: 1, 2020)
  Dendrochronological study of painted chests from the collection of the Gorenjska Museum in Kranj (številka: 1, 2020)
  Prof. dr. Lidija Zadnik Stirn je prejela prestižno nagrado "Donald Michie - Alan Turing" (številka: 2, 2020)
  Plasma treatment of spruce wood changes its dielectric properties (številka: 2, 2020)
  Barvila za les iz tujerodnih invazivnih rastlin (številka: 2, 2020)
  Anorganska onesnažila v odsluženih oknih (številka: 2, 2020)
  Uporaba odpadne plastike za izdelavo lepil za lepljenje lesa (številka: 2, 2020)
  Prof. dr. Katarina Čufar - prejemnica Zoisovega priznanja za pomembne dosežke in Zlate plakete Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2020)
  Zaslužni profesor, prof. dr. dr. h. c. Niko Torelli (številka: 2, 2020)
  Inter-tree variability of autumn leaf phenology of European beech (Fagus sylvatica) on a site in Ljubljana, Slovenia (številka: 2, 2020)
  Optimizacija CNC tehnologije pri izdelavi umetniškega izdelka (številka: 2, 2020)
  Določanje statičnega in dinamičnega modula elastičnosti bukove vezane plošče (številka: 2, 2020)
  Razvoj trdnosti polivinilacetatnega lepilnega spoja pri lepljenju furnirja (številka: 2, 2020)
  Wood identification of charcoal with Confocal Laser Scanning Microscopy (številka: 2, 2020)
 20. 2021
   10