Revija za ekonomske in poslovne vede
Journal of economic and business sciences

 1. 2014
   20

 2. 2015
   17

  Stalno izobraževanje delavcev v delovnopravni zakonodaji in sodni praksi (številka: 1, 2015)
  Zaposleni kot ključni vir konkurenčnosti sodobne organizacije (številka: 1, 2015)
  Vloga poznavanja finančnih konceptov pri oblikovanju posameznikovega odnosa do bank (številka: 1, 2015)
  Korupcija v slovenskem prostoru (številka: 1, 2015)
  "Blue Banana" or Central and Eastern Europe? (številka: 1, 2015)
  Podjetniški vidik administrativnih ovir (številka: 1, 2015)
  Percepcija pozicije znamke v očeh slovenskih in tujih turistov (številka: 1, 2015)
  Analysis of anti-crisis intervention in the financial sector of the EU and Serbia (številka: 1, 2015)
  Regional analysis of youth unemployment in Serbia (številka: 2, 2015)
  Vpliv ekonomske krize na pojav izgorelosti medicinskih sester (številka: 2, 2015)
  Doseganje poslovnih ciljev organizacije s prenovo procesa upravljanja človeških virov (številka: 2, 2015)
  The significance of transaction costs in the measurement of balance credit liabilities (številka: 2, 2015)
  Odločanje o prostorskih investicijah v Sloveniji z vidika investicijskega odločanja (številka: 2, 2015)
  E-kompetence kot ključni dejavnik za udejstvovanje na delovnem mestu (številka: 2, 2015)
  The impact of migrations on macroeconomic competitiveness of the Republic of Serbia (številka: 2, 2015)
  Razumevanje položaja študentk in študentov na neoliberalno formirani univerzi (številka: 2, 2015)
  Zagotavljanje kakovosti v evropskem visokem šolstvu (številka: 2, 2015)
 3. 2016
   12

 4. 2017
   13

 5. 2018
   11

 6. 2019
   10

 7. 2020
   11

 8. 2021
   11

 9. 2022
   11

 10. 2023
   6