Celjski tednik : glasilo osvobodilne fronte okrajev Celje-mesto, Celje-okolica in Šoštanj

  1. 1948
     43

  2. 1949
     51

  3. 1950
     44