Marijikin ograček : priloga Marijinoga lista

 1. 1932
   12

 2. 1933
   11

 3. 1934
   8

 4. 1935
   6

 5. 1936
   12

 6. 1937
   12

 7. 1938
   12

 8. 1939
   12

 9. 1940
   11