Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora : Bollettino ufficiale del Comitato popolare circondariale dell'Istria : Službeni list Istarskog okružnog narodno odbora

 1. 1947
   4

 2. 1948
   8

 3. 1949
   8

 4. 1950
   13

 5. 1951
   16

 6. 1952
   9