Studia mythologica Slavica

 1. 1998
   26

  številka: 1 (1998)
  Govor demona u slovenskim književnostima 19. veka (številka: 1, 1998)
  Nekotorye voprosy izučenija slavjanskoj mifologii (številka: 1, 1998)
  Alcune considerazioni sul pantheon slavo nell'opera di Aleksandr Radiščev (številka: 1, 1998)
  Južnoslavjanskaja narodnaja demonologija v balkanskom kontekste (številka: 1, 1998)
  Fair Vida (številka: 1, 1998)
  K voprosy ob odnoj mistifikacii ili gogolevskij Vij pri svete ukrainskoj mifologii (številka: 1, 1998)
  Mifologija derev´ev v tradicionnoj kul´ture Slavjan: leščina (Corylus avellana) (številka: 1, 1998)
  Zu einigen Legenden und Überlieferungen von Wasserquellen in Bulgarien (letnik: 1, 1998)
  Yin-yang v kitajski mitologiji in vprašanje primerjave s slovanskima Belobogom in Černobogom (letnik: 1, 1998)
  Zum Ursprung der Herbergsuche (letnik: 1, 1998)
  Einige Anmerkungen zur slowenischen mythopoetischen Tradition im Rahmen der slawischen Mythologie (letnik: 1, 1998)
  The horse as a cosmological creature in the Slovene mythopoetic heritage (letnik: 1, 1998)
  Magičeskie sposoby raspoznavanija ved´my (letnik: 1, 1998)
  Nota su sl. *ubog- "demone domestico" e it. povero "defunto" (letnik: 1, 1998)
  Dlaczego naukowe opisy prasłowiańskich wierzeń są tak różnorodne (letnik: 1, 1998)
  Slovenskite panteoni vo likovinot medium (letnik: 1, 1998)
  Kresnik (letnik: 1, 1998)
  Mitskite pretstavi za svetot na mrtvite vo tradicionalnata kultura na Makedoncite (letnik: 1, 1998)
  Interpretationes Slavicae (letnik: 1, 1998)
  Pogansko bogovje slovanskega vzhoda in zahoda v luči slovenskih ljudskih pesmi (letnik: 1, 1998)
  From the Tauriscan gold mine to the goldenhorn and the unusual Alpine animal (letnik: 1, 1998)
  "Bez četyreh uglov izba ne stroitsja" (letnik: 1, 1998)
  Vorstellung vom Wasser als Grenze zum Jenseits in der slowenischen Volksliteratur (letnik: 1, 1998)
  Duhi, vseljajuščiesja v čeloveka (letnik: 1, 1998)
  Kres (letnik: 1, 1998)
 2. 1999
   18

 3. 2000
   18

 4. 2001
   17

 5. 2002
   12

 6. 2003
   13

 7. 2004
   13

 8. 2005
   13

 9. 2006
   16

 10. 2007
   20

  številka: 10 (2007)
  Devijacije i promašaji, Etnografija domaćeg socijalizma, a cura di Lada Čale Feldman e Ines Prica, Zagreb ... (številka: 10, 2007)
  Cross-cultural narration in the nineteenth century (številka: 10, 2007)
  Pentagram vo sredniot vek (številka: 10, 2007)
  Kurze Bemerkungen zum baltischen und slawischen Modell der Seele (številka: 10, 2007)
  "Kurica ne ptica ---" (številka: 10, 2007)
  Larisa Fialkova, Maria N. Yelenevskaya, Ex-Soviets in Israel, From personal narratives to a group portret, Detroit, ... (številka: 10, 2007)
  Kaj raste brez korenja? (številka: 10, 2007)
  U susret drugoj mitologiji (številka: 10, 2007)
  Rekonstrukcija svetega prostora na primeru lokacije sv. Hilarija in Tacijana pri Robiču (številka: 10, 2007)
  Evel Gasparini (številka: 10, 2007)
  Letjaščaja ikona (številka: 10, 2007)
  Izročilo o jezeru in zmaju kot kozmogonski mit (številka: 10, 2007)
  The destiny of traditional demonological reliefs in contemporary Ukrainian society (številka: 10, 2007)
  Mitologiziranoto gumno vo slovenskata tradicionalna kultura (številka: 10, 2007)
  Medieval Saint Ploughmen and pagan Slavic mythology (številka: 10, 2007)
  Posamezniki, skupnost in obred v zgodnjem srednjem veku (številka: 10, 2007)
  Comparison of "Slavic" pots with gender and age of the deceased (številka: 10, 2007)
  Telesni načini škodovanja čarovnic (številka: 10, 2007)
  Slovenske ljudske pripovedi, Miti in legende, Slovenian folk narratives, Myths and legends, Izbor in uvodna beseda Zmago Šmitek, Izbor slikovnega gradiva in spremna beseda Inga Miklavčič Brezigar, ... (številka: 10, 2007)
 11. 2008
   16

 12. 2009
   22

  številka: 12 (2009)
  Exceptional depiction on the strap end from Rakova Jelša (številka: 12, 2009)
  "Živa, Göttin der Liebe, die slowenische Venus" (številka: 12, 2009)
  Die Höhlenkirche im Burgberg von Pitten, Niederösterreich (številka: 12, 2009)
  Kresťanské hagiografie (Život Márie Egyptskej, Život Margity/Mariny Antiochijskej) a texty tzv. jerného vynášania smrti (Moreny, Mařeny, Marzany) u západných Slovanov (številka: 12, 2009)
  Bogi i Titany v teogonii Gesioda (številka: 12, 2009)
  Svetniki in galjot v ljudski pesmi (številka: 12, 2009)
  Indo-European time and the Perun-Veles combat (številka: 12, 2009)
  Arhaičeskij obrjad - libacija u drevnih Baltov v sopostavlenii s dannymi slavjanskoj religii (številka: 12, 2009)
  Folklora v vlogi označevanja vaških mej kot prostorskih vrzeli v onostranstvo (številka: 12, 2009)
  The original homeland of the Slavs (številka: 12, 2009)
  Slavenski mitski trokut i legenda o Kamenim svatima (številka: 12, 2009)
  Das Opfern des Schweins in der baltischen tradition (številka: 12, 2009)
  The wise fool in the Slovak oral and literary tradition (številka: 12, 2009)
  Mifologičeskaja sostavljajuščaja slavjanskoj ihtiologičeckoj terminologii (številka: 12, 2009)
  Konceptualizacija prostora v pripovedih o nadnaravnem poteku časa (številka: 12, 2009)
  Pruss. Curche: etimologija teonima, funkcii božestva (številka: 12, 2009)
  The birth of myth (številka: 12, 2009)
  Zgodnjesrednjeveški obredni prostor na najdišču Spodnje Škovce (številka: 12, 2009)
  O Turkih, ajdih in cerkvah, ki nočejo stati pri miru (številka: 12, 2009)
  Vnešnost' mifologičeskih suščestv (številka: 12, 2009)
  Krkavčanski kamen. Ur.: Matej Župančič. Koper/Capodistria: Histria Editiones 2008 (Histria colloquium 1), 119 str. (številka: 12, 2009)
 13. 2010
   21

 14. 2011
   20

 15. 2012
   22

  številka: 15 (2012)
  Ludvik Janež - a storyteller and collector of local folklore stories (številka: 15, 2012)
  Fortune and fertility rites among the Pre-Christian Western Slavs (številka: 15, 2012)
  V Hudi luknji straši! (številka: 15, 2012)
  Baba Babnega polja (številka: 15, 2012)
  Kognitywna definicja Welesa ~ Wołosa (številka: 15, 2012)
  There is no "Perun in the Caucasus" --- but maybe an ancient Iranian thunder demon (številka: 15, 2012)
  Dannye k rekonstrukcii balto-slavjanskogo pohoronnogo obrjada (številka: 15, 2012)
  Vodnik v české kultuře, zvláště v literatuře (številka: 15, 2012)
  Predilkata so zoo-antropomorfni i demonski obeležja vo slovenskite mitski tradicii (številka: 15, 2012)
  Vražje oko (številka: 15, 2012)
  Prilog istraživanju običaja obilježavanja mjesta odmaranja s pokojnikom (številka: 15, 2012)
  Potočka zijavka (številka: 15, 2012)
  Determination of cardinal directions and the gesture of orant (številka: 15, 2012)
  Barke poljske kraljice (številka: 15, 2012)
  Pohanský idol z Kouřimi, Česká republika (številka: 15, 2012)
  Hel`uška, Helička, Hela, Mariška, l`alia, král`ka, Ďund`a (številka: 15, 2012)
  The boar in the symbolic and religious system of Baltic Slavs in the early Middle Ages (številka: 15, 2012)
  Nadnaravne kazni kršitve prepovedi predenja (številka: 15, 2012)
  Inkulturacija, fenomen kulturnih procesov na Koroškem (številka: 15, 2012)
  Problem dvovjerja kao čimbenika hrvatskog kulturnog identiteta (številka: 15, 2012)
  Od abstraktnosti mita o Faroniki do alegorične konkretizacije teorije o Gaji (letnik: 15, 2012)
 16. 2013
   22

  številka: 16 (2013)
  Estetska struktura in funkcija folklorne molitve z vidika teksta, teksture in konteksta (številka: 16, 2013)
  Perunika - cvet neboskog ili htonskog sveta? (številka: 16, 2013)
  The multi-faced so-called miniature idols from the Baltic Sea area (številka: 16, 2013)
  Suzana Marjanić i Antonija Zaradija Kiš (ur.), Književna životinja. Kulturni bestijarij II. dio. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada i Institut za etnologiju i folkloristiku, 2012, 1144 stranica, ilustracije (številka: 16, 2013)
  The merry mystery of the maypole (številka: 16, 2013)
  The cooperation of Grimm brothers, Jernej Kopitar and Vuk Karadžić (številka: 16, 2013)
  Stonehenge triangle (številka: 16, 2013)
  Anekdote o Lamberžanih in vpliv ljudskega izročila na Butalce Frana Milčinskega (številka: 16, 2013)
  Chthonic aspects of the Pomeranian deity Triglav and other tricephalic characters in Slavic mythology (številka: 16, 2013)
  Introduction to the analysis of gender in the ATU 514 fairy tale type on examples from the Balkans (številka: 16, 2013)
  Slavjanskie drevnosti, Etnolingvističeskij slovar' pod obščej redakciej N. I. Tolstogo. 5. del (S-Ja). Moskva: Meždunarodnye otnošenija 2012, 731 strani; ilustracije (številka: 16, 2013)
  Karel Jaromír Erben, Slovanské bájesloví. Věnceslava Bechyňová, Marcel Černý, Petr Kaleta (ur.). Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. a Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. 2009, 511 str., ilustracije (številka: 16, 2013)
  Pravljične junakinje v oglasih na Slovenskem (številka: 16, 2013)
  Slavic Mitra (številka: 16, 2013)
  Sibirskaja tradicija počitanija svjatyh mest v kontekste narodnoj istoričeskoj pamjati (številka: 16, 2013)
  Herberti De miraculis as a source to the history of religion of western Slavs (številka: 16, 2013)
  Barbara Ivančič Kutin: Živa pripoved v zapisu: Kontekst, tekstura in prekodiranje pripovedi Tine Kravanja iz Bavščice. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011, 179 strani, ilustracije (številka: 16, 2013)
  Lik psa v zbirki Glasovi (številka: 16, 2013)
  Slovenske ljudske pravljice na višji stopnji slovenske osnovne šole (številka: 16, 2013)
  Simbolika obredov cirkumambulacije v tradicijskih skupnostih (številka: 16, 2013)
  Simbolične značennja leksemi "tkanina": v konteksti simejnih obrjadiv (številka: 16, 2013)
 17. 2014
   20

  številka: 17 (2014)
  Znaczenie odciętych głów w obrzędowości pogańskiej wczesnośredniowiecznych Słowian zachodnich (številka: 17, 2014)
  The good, the bad and the outcast (številka: 17, 2014)
  Pravljične pošasti in pošastno v oglasih (številka: 17, 2014)
  Mirjam Mencej, Sem vso noč lutal v krogu. ... (številka: 17, 2014)
  Odraz interkulturních vztahů v srbské a rumunské frazeologii (številka: 17, 2014)
  Krvoločni osvajalci in hudičevi vojaki (številka: 17, 2014)
  Uvod u klasifikaciju verbalne magije i verbalna magija u zapisanoj usmenoj hrvatskoj tradiciji (številka: 17, 2014)
  Larisa Fialkova, Maria Yelenskaya, In search of the self: reconciling the past and the present in immigration experience. Tartu: ELM Scholarly Press, 2013, 282 strani. (številka: 17, 2014)
  "Zemlja neznaema" i iranskij substrat "Slova o polku Igoreve" (številka: 17, 2014)
  Pohoval´ni pam˝jatki slov˝jans´kogo času Plisnes´kogo arheologičnogo kompleksu (številka: 17, 2014)
  Shaping virtual lives: online identities, representations, and conducts. Violetta Krawczyk-Wasilewska, Theo Meder in Andy Ross (ur.). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012, 7 konferenčnih prispevkov, 144 strani, ilustracije. (številka: 17, 2014)
  Nočni bojevniki (številka: 17, 2014)
  Simbolna krajina na širšem območju zgornje Vipavske doline (številka: 17, 2014)
  William of Malmesbury's "Fortune" (Gesta Rerum Anglorum II 12) (številka: 17, 2014)
  Non-Iranian origin of the Eastern-Slavonic god Xursu/Xors (številka: 17, 2014)
  Petroglifi iz Jame v bližini Trnovskega studenca nad Ilirsko Bistrico na Snežniški planoti (številka: 17, 2014)
  The three-headed one at the crossroad (številka: 17, 2014)
  Pedagoška funkcija legend (številka: 17, 2014)
  Zmago Šmitek, Poetika in logika slovenskih mitov: Ključi kraljestva The poetics and logic of slovenian myths: The keys to the kingdom. Ljubljana: Študentska založba, 2012, 390 strani, ilustracije. (številka: 17, 2014)
 18. 2015
   16

 19. 2016
   18

 20. 2017
   20

  številka: 20 (2017)
  "K nam so prišli Francozi in prinesli drugačne čase" (številka: 20, 2017)
  Rezijanska Linčica Turkinčica kot splošno slovenski motiv drugosti (številka: 20, 2017)
  Bibliografija Studia mythologica Slavica 11-20 (2008-2017) (številka: 20, 2017)
  Luka Šešo, Živjeti s nadnaravnim bićima, vukodlaci, vile i vještice hrvatskih tradicijskih vjerovanja (številka: 20, 2017)
  Skrita pričevanja o potresu leta 1348 v slovenskih deželah (številka: 20, 2017)
  What do birds sing? (številka: 20, 2017)
  Območje jugovzhodne neviodunske vpadnice v ljudskem izročilu (številka: 20, 2017)
  Magnus Ljung: Swearing, a cross-cultural linguistic study (številka: 20, 2017)
  Podobe krvi v slovenski folklori in poeziji med svetim in profanim (številka: 20, 2017)
  Emily Lyle, Ten gods, a new approach to defining the mythological structures of the Indo-Europeans (številka: 20, 2017)
  Pogrebni običaji Bošnjaka u Mahali kod Breze (številka: 20, 2017)
  Rusalki (številka: 20, 2017)
  S. M. Tolstaja: Obraz mira v tekste i rituale, Image of world in text and ritual (številka: 20, 2017)
  K 215-letiju so dnja roždenija Ju. I. Venelina - istorika, filologa i fol'klorista (številka: 20, 2017)
  Boris Oguibénine, L'héritage du lexique indo-européen dans le vocabulaire russe, compléments au dictionnaire éthymologique de la langue russe de Max Vasmer (številka: 20, 2017)
  Ivasik Telesik (številka: 20, 2017)
  Indo-Iranian parallels of the Slavic water rites of the oath and guilt confirmation attested in Medieval Latin accounts and Slavic law codices (številka: 20, 2017)
  Simbolika pogrebnih običaja i vjerovanja brodskog Posavlja (številka: 20, 2017)
  Water in pre-Christian beliefs in Pomerania (northern Poland) of the early medieval period (številka: 20, 2017)
 21. 2018
   14

 22. 2019
   16

  številka: 22 (2019)
  V poiske arhetipa (številka: 22, 2019)
  Daritvena pogača župnik in Valvasorjev Hausgötze - gospodarček (številka: 22, 2019)
  New insight on Slavic god Volos'/Veles' from a Vedic perspective (številka: 22, 2019)
  Suzana Marjanić, Topoi umjetnosti performansa: lokalna vizura (The Topoi of Performance Art: a Local Perspective). Zagreb: Durieux, Hrvatska sekcija AICA, 2017. 542 strani, fotografije (številka: 22, 2019)
  Medkulturnost v pravljicah Dorotheae Viehmann, Laure Gonzenbach in Tine Vajtove ob primeru pravljic o začarani nevesti (ATU 402) (številka: 22, 2019)
  Ob arhaičeskih čertah narodnoj kul'tur'y rusin Vostočnoj Slovakii (številka: 22, 2019)
  Reuse of ancient sacred places in South Ural region - the case of Emir Edigey's grave (številka: 22, 2019)
  Eda Kalmre, What a Wonderful World of Legends! Articles on Rumours and Legends. Tartu: ELM Scholarly Press 2018, 302 strani, ilustracije (številka: 22, 2019)
  Myth in 300 strokes (številka: 22, 2019)
  Cimafej Avilin, Pamiž nebam i zjamlëj: etnaastranomija (Cimafej Avilin, Between the Sky and the Earth: Ethnoastronomy). Minsk: Tehnalogija 2015, 287 strani, fotografije in ilustracije (številka: 22, 2019)
  Towards an archaeological approach to prehistoric rock carvings (številka: 22, 2019)
  In memoriam (številka: 22, 2019)
  Tanatologičeskie motivy "Strašnoj mesti" Nikolaja Gogolja v kontekste etnokul'turnyh svjazej Ukraincev (številka: 22, 2019)
  Bees and beekeeping from the perspective of the ontological turn (številka: 22, 2019)
  Rugian Slavic god Sventovit - one more time (številka: 22, 2019)
 23. 2020
   16

 24. 2021
   17