Varstvoslovje

 1. 2010
   38

  Načrtovanje in vodenje akcije "Sever" (številka: 1, 2010)
  Ne "mitingu resnice" (številka: 1, 2010)
  Prizadevanja za legitimnost delovanja milice (številka: 1, 2010)
  Zgodovinske okoliščine, v katerih je bil preprečen "miting resnice" v Ljubljani (številka: 1, 2010)
  Organi za notranje zadeve v času družbenih sprememb v Sloveniji in Jugoslaviji ter v akciji "Sever" (številka: 1, 2010)
  Vloga in dejavnosti Uprave za notranje zadeve Krško v akciji "Sever" (številka: 1, 2010)
  Uvodnik (številka: 1, 2010)
  Politične okoliščine in pravne podlage za prepoved "mitinga resnice" 1. 12. 1989 v Ljubljani (številka: 1, 2010)
  Vloga in dejavnosti slovenske milice med osamosvojitvenimi procesi Republike Slovenije in akcijo "Sever" (številka: 1, 2010)
  Overview of inmates' treatment in Slovenia (številka: 2, 2010)
  Prisoner rehabilitation in some central and Eastern European countries (številka: 2, 2010)
  Prisoner rehabilitation in Serbia (številka: 2, 2010)
  Prisoner rehabilitation in Croatia (številka: 2, 2010)
  Prisoners' rehabilitation in Hungary (številka: 2, 2010)
  Jimmie H. Barrett, Protecting court - a practitioner's guide to court security, Mill City Press, Minneapolis, 2009, 137 pp (številka: 2, 2010)
  Prisoner rehabilitation in Romania (številka: 2, 2010)
  Stresnost sodniškega dela (številka: 3, 2010)
  Onstran meja - vedno večja multidisciplinarnost varstvoslovnih ved (številka: 3, 2010)
  Značilnosti sodobnega pomorskega piratstva in grožnje mednarodni skupnosti (številka: 3, 2010)
  Strokovna ekskurzija Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru v Bologno - oblike preprečevanja kriminalitete v mestni občini Calderara di Reno (številka: 3, 2010)
  Policijska diskrecija v kontekstu anglo-ameriškega izročila o vladavini prava (številka: 3, 2010)
  Tradicionalna strokovna ekskurzija študentov Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru v Sarajevo (številka: 3, 2010)
  Smernice sodobnega varstvoslovja (številka: 3, 2010)
  Uvodnik (številka: 3, 2010)
  Raziskovalno delo sodelavcev in analiza diplomskih, specialističnih in magistrskih nalog Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru v obdobju 2005-2010 (številka: 3, 2010)
  Questionable research practices (številka: 4, 2010)
  Guest editors' introduction (številka: 4, 2010)
  Crime as a business, business as a crime (številka: 4, 2010)
  The perceived value of college education and experience to police work in Slovenia (številka: 4, 2010)
  The drug market intervention approach to overt drug markets (številka: 4, 2010)
  The Eighth Biennial Conference on Policing in Central and Eastern Europe: Social Control of Unconventional Deviance, September 2010 (številka: 4, 2010)
  Alison Anderson: Media, culture and the environment, Routledge, New York 1997, 236 pages (številka: 4, 2010)
  Sally M. Edwards, Terry D. Edwards and Charles B. Fields Environmental crime and criminality: theoretical and practical issues, Garland Publishing New York and London, 1996, 274 pages (številka: 4, 2010)
  Public and private policing of financial crimes (številka: 4, 2010)
  Organised crime (threat) as a policy challenge (številka: 4, 2010)
  Young Leaders Dialogue with America Conference - Spread the Word about 'Us', Prague, November 2010 (številka: 4, 2010)
  Private policing in the former Yugoslavia (številka: 4, 2010)
  Perception of cyber crime in Slovenia (številka: 4, 2010)
 2. 2011
   36

  Uvodnik (številka: 1, 2011)
  Ekološka kriminaliteta in ekološka kriminologija - delavnica sodelavcev Temeljnega raziskovalnega projekta na konferenci Policing in Central and Eastern Europe 2010 (številka: 1, 2011)
  Nekatere dileme v razmerjih med varstvom okolja in varnostjo sodobne družbe (številka: 1, 2011)
  Nekatera vprašanja upravnopravnega varstva okolja v Republiki Sloveniji (številka: 1, 2011)
  Poročilo o delu sodelavcev FVV v letu 2010 (številka: 1, 2011)
  Strokovna ekskurzija magistrskih študentov Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru - obisk centra Organizacije združenih narodov na Dunaju (številka: 1, 2011)
  Preiskovanje kraja onesnaženja okolja (številka: 1, 2011)
  Okolje kot dejavnik (ne)stabilnosti (številka: 1, 2011)
  Organizirana ekološka kriminaliteta (številka: 1, 2011)
  Fizična zaščita oboroženih in drugih varnostnih sil kot kritična infrastruktura (številka: 1, 2011)
  The nature of security culture in a military organization (številka: 2, 2011)
  Information security in risk management systems (številka: 2, 2011)
  Editorial (številka: 2, 2011)
  Perceptions of the Belgrade police detectives about core principles of democratic policing in Serbia (številka: 2, 2011)
  Specific roles and responsibilities of the police in victim assistance (številka: 2, 2011)
  Transformational leadership styles in Slovenian Police (številka: 2, 2011)
  The identifying characteristics of the robbery crimes and its perpetrators in the Canton Sarajevo (številka: 2, 2011)
  Varnostni izzivi na Zahodnem Balkanu - poročilo o mednarodni konferenci v Ohridu (številka: 3, 2011)
  Stališča do drog (številka: 3, 2011)
  Sodobno varnostno okolje in turizem (številka: 3, 2011)
  Kako izboljšati kazenski pregon gospodarskega kriminala v Sloveniji (številka: 3, 2011)
  Petra Reski: Von Kamen nach Corleone - Die Mafia in Deutschland (številka: 3, 2011)
  Informacijsko bojevanje v Sloveniji - od tradicionalno lokalnega v globalni kibernetski prostor (številka: 3, 2011)
  Kratek oris forenzične psihologije (številka: 3, 2011)
  Delovanje slovenske milice v času demokratičnih in osamosvojitvenih procesov konec osemdesetih let (številka: 3, 2011)
  Rob White (ur.): Global environmental harm: criminological perspectives (številka: 3, 2011)
  Uvodnik (številka: 3, 2011)
  Mangai Natarajan (Ed.): International crime and justice (številka: 4, 2011)
  The significance of studying and investigation art crime (številka: 4, 2011)
  Green criminology and protection of the environment (številka: 4, 2011)
  Safety issues in psychiatric settings (številka: 4, 2011)
  Comparative analysis of legal status of women sentenced to deprivation of freedom in Russia and in the USA (številka: 4, 2011)
  Environmental victims (številka: 4, 2011)
  Editorial (številka: 4, 2011)
  Unlimited access to information systems with mobile devices (številka: 4, 2011)
  The psychodynamic processes related to the involvement in peacekeeping missions (številka: 4, 2011)
 3. 2012
   35

  Nacionalna konferenca Informacijska varnost - odgovori na sodobne izzive (številka: 1, 2012)
  Uvodnik (številka: 1, 2012)
  Punitivnost, viktimizacija in strah pred kriminaliteto pri študentih varstvoslovja - rezultati spletne ankete (številka: 1, 2012)
  Integriteta policijskih vodij in njihova skrb za skupnost (številka: 1, 2012)
  Nasprotje interesov v teoriji in praksi (številka: 1, 2012)
  Ekološka kriminaliteta v Pomurju (številka: 1, 2012)
  Protokoli preiskovalnih intervjujev za ugotavljanje spolne zlorabe otrok (številka: 1, 2012)
  Mehanizmi policijskega sodelovanja za zagotavljanje notranje varnosti v Evropski uniji (številka: 1, 2012)
  Report from the conference "Lubanga: Lessons Learned" (številka: 2, 2012)
  Long-term consequences of providing a perpetrator's description on a subsequent lineup performance (številka: 2, 2012)
  Deficiencies in the rule of law in Slovenia in the context of Central and Eastern Europe (številka: 2, 2012)
  Procedural justice, police legitimacy, and public cooperation with the police among young Slovene adults (številka: 2, 2012)
  Wolfgang Benedek, Christopher Daase, Vojin Dimitrijević and Petrus van Duyne (Eds.): Transnational terrorism, organised crime and peace-building (human security in the Western Balkans) (številka: 2, 2012)
  Rob White: Transnational environmental crime: toward an eco-global criminology (številka: 2, 2012)
  Matjaž Ambrož, Ljubo Bavcon, Zvonko Fišer, Damjan Korošec, Vasilka Sancin, Liljana Selinšek, Mirjam Škrk: Mednarodno kazensko pravo (International criminal law) (številka: 2, 2012)
  Some dilemmas regarding payment card related crimes (številka: 2, 2012)
  Editorial (številka: 2, 2012)
  Zaznava deklarativnih virov ogrožanja nacionalne varnosti v slovenski družbi (številka: 3, 2012)
  Poročilo z okrogle mize "Poznavanje metod in metodologije kot vir kritičnega mišljenja" (številka: 3, 2012)
  Spoštovane bralke in bralci! (številka: 3, 2012)
  Soodvisnost mednarodnega turizma in mednarodnega varnostnega okolja (številka: 3, 2012)
  Vpliv informacijskega bojevanja na slovenske organizacije (številka: 3, 2012)
  Donald D. Liddick: Crimes against nature: illegal industries and the global environment (številka: 3, 2012)
  Sedmi kriminološki simpozij "Pomen in vloga žrtve kriminalitete v luči sodobne kriminologije", Stockholm, 2012 (številka: 3, 2012)
  Strah pred kriminaliteto v mestnih in vaških okoljih v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Trgovina z ljudmi in neformalna ekonomija - analiza belgijskih izkušenj (številka: 3, 2012)
  Detektivi in varstvo zasebnosti v Republiki Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Informacijskovarnostna ozaveščenost v javnem in zasebnem sektorju v Sloveniji (številka: 3, 2012)
  Fear of crime in urban neighbourhoods (številka: 4, 2012)
  Editorial (številka: 4, 2012)
  A reflection on selected fear of crime factors in Ljubljana, Slovenia (številka: 4, 2012)
  Perceived neighbourhood social disorder and attitudes toward feeling safe in Sarajevo (številka: 4, 2012)
  Introduction to the special issue Fear of crime in the capitals of South Eastern Europe (številka: 4, 2012)
  Fear of crime in Zagreb, Croatia (številka: 4, 2012)
  Fear of crime among inhabitants of Skopje (številka: 4, 2012)
 4. 2013
   41

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  Novejše teorije psihologije množice in taktika policije (številka: 1, 2013)
  Vpliv spletnih socialnih omrežij na dinamiko protestov (številka: 1, 2013)
  Moralnost mladih glede na njihovo samonaznanjeno prestopništvo - izsledki raziskave SPMAD v Sloveniji (številka: 1, 2013)
  Uvodnik (številka: 1, 2013)
  Nacionalna konferenca Informacijska varnost - smernice za prihodnost (številka: 1, 2013)
  Zakaj mladi spoštujejo zakone - empirična izhodišča Tylerjeve teorije (številka: 1, 2013)
  Mnenjska raziskava o zadovoljstvu občanov z delom policije, njeni uspešnosti, o zaupanju vanjo ter občutku varnosti na območju Policijske uprave Murska Sobota (številka: 1, 2013)
  Elke Devroe, Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther Moor, Jack Greene, Layla Skinns, Lieselot Bisschop, Antoinette Verhage in Matthew Bacon (ur.): Tides and currents in police theories. Journal of Police Studies, 4 (25) (številka: 1, 2013)
  Omejevanje pojava rotirajočih vrat (številka: 1, 2013)
  Ponaredki blagovnih znamk višjega cenovnega razreda (številka: 1, 2013)
  Zaključna konferenca projekta ACCESS "Proti kriminaliteti: podpora in varnost starejših žrtev kaznivih dejanj" (številka: 1, 2013)
  Magistrski študenti Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru na strokovni ekskurziji v Sarajevu (številka: 1, 2013)
  International criminal cooperation extradition and surrender procedures - modern trends and problems (številka: 2, 2013)
  Crime prevention through public-private cooperation within the security system of Republic of Macedonia (številka: 2, 2013)
  The witness protection program in Bosnia and Herzegovina in cases of organised crime (številka: 2, 2013)
  Attitudes regarding criminal justice responses to sex trafficking among law enforcement officers in Bosnia and Herzegovina (številka: 2, 2013)
  Republic of Macedonia as a transit country for the illegal trafficking in the "Balkan route" (številka: 2, 2013)
  Introduction to a special issue on criminal justice and security in Southeastern Europe (številka: 2, 2013)
  Operation of the Albanian mafia in the Republic of Macedonia (številka: 2, 2013)
  The impact of corruption and organized crime on the development of sustainable tourism (številka: 2, 2013)
  Environmental crime trends in Slovenia in the past decade (številka: 2, 2013)
  Editorial (številka: 2, 2013)
  Socialno-psihološke implikacije kibernetskega terorizma (številka: 3, 2013)
  Percepcija kibernetske kriminalitete pri nekaterih uporabnikih interneta v Sloveniji in ZDA (številka: 3, 2013)
  Uvodnik (številka: 3, 2013)
  Nacionalna kriminološka konferenca Kriminaliteta, nered in družbeno nadzorstvo v času ekonomske krize - kriminološke refleksije (številka: 3, 2013)
  Nadzor in regulacija bančnega sektorja (številka: 3, 2013)
  Kriminaliteta nad starejšimi in izhodišča za varno staranje v Sloveniji (številka: 3, 2013)
  Kritičen razmislek o Reidovi zasliševalski tehniki (številka: 3, 2013)
  Boj proti kibernetski kriminaliteti v Sloveniji (številka: 3, 2013)
  Prevention of juvenile crime and deviance (številka: 4, 2013)
  Youth drug and crime prevention practices in Hungary as reflected in the opinions of students and professionals (številka: 4, 2013)
  Giving voice to 'youth of today' (številka: 4, 2013)
  Adolescents as delinquent actors and as targets of preventive measures (številka: 4, 2013)
  Juvenile delinquency school failure and dropout in Portugal (številka: 4, 2013)
  Self-control and morality in Slovenian primary and secondary school sample (številka: 4, 2013)
  Introduction to a special issue on the YouPrev project (številka: 4, 2013)
 5. 2014
   38

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  Spremembe samovarovalnih ukrepov pri prebivalcih Slovenije (številka: 1, 2014)
  Sodobni ekološki terorizem (številka: 1, 2014)
  Zagotavljanje varnosti informacij z razumevanjem uporabnikovega ravnanja z mobilno napravo (številka: 1, 2014)
  Igor Bernik: Cybercrime and Cyberwarfare, (Focus Series). London: ISTE; Hoboken: Wiley, 2014 (številka: 1, 2014)
  Dejavniki sprejemanja odločitev pri urejanju učinkovite informacijske varnosti v organizacijah (številka: 1, 2014)
  Nacionalne omejitve pri pravilih delovanja oboroženih sil v mednarodnih operacijah in posledice njihovih kršitev (številka: 1, 2014)
  Uvodnik (številka: 1, 2014)
  Editorial (številka: 2, 2014)
  Video surveillance and corporate security (številka: 2, 2014)
  Cybercrime (številka: 2, 2014)
  Efficiency of corporate security systems in managing information threats (številka: 2, 2014)
  Differences in attitude towards sports by intervention police and regular police (številka: 2, 2014)
  Information security related to the use of mobile devices in Slovene enterprises (številka: 2, 2014)
  Social strain (številka: 2, 2014)
  "Persona sine anima" - towards an innovative classification of legal persons (številka: 2, 2014)
  Zasebna obveščevalna dejavnost (številka: 3, 2014)
  Uvodnik (številka: 3, 2014)
  Pregon kaznivih dejanj policistov in njihova zavzetost za delo v času postopka in po njem (številka: 3, 2014)
  Študijski obisk v okviru projekta "Prisons and execution of penal sanction in Slovenia and Russia" (številka: 3, 2014)
  Vojaška privatizacija in Slovenija (številka: 3, 2014)
  Ravni merjenja (številka: 3, 2014)
  Kriminološki in pravni vidiki možnosti za javno-zasebno partnerstvo na področju izvrševanja kazni zapora v Sloveniji (številka: 3, 2014)
  Policijska dejavnost v Sloveniji (številka: 3, 2014)
  Primerjava nekaterih morfoloških in fizioloških značilnosti specialne enote slovenske policije in ameriške specialne enote S.W.A.T. (številka: 3, 2014)
  Vojaške implikacije razvoja skupnih vojaških zmogljivosti v okviru izpolnjevanja Helsinških ciljev do leta 2020+ (številka: 3, 2014)
  Magistrski študenti Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru na strokovni ekskurziji v Sarajevu (številka: 3, 2014)
  Odnos študentov do varnosti na potovanjih (številka: 3, 2014)
  Students' views on the police in the Republic of Macedonia (številka: 4, 2014)
  Procedural justice, police legitimacy and cooperation of Bosnian students with the police (številka: 4, 2014)
  Trust and legitimacy in policing and criminal justice (številka: 4, 2014)
  Trust in police by Slovenian law and criminal justice and security students (številka: 4, 2014)
  Trust in criminal justice and compliance with the law in Czech society (številka: 4, 2014)
  Police legitimacy, procedural justice, and cooperation with the police (številka: 4, 2014)
  Legal cynicism among civically-engaged youth (številka: 4, 2014)
 6. 2015
   37

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Trial by jury in Russia (številka: 1, 2015)
  Editorial (številka: 1, 2015)
  Developing police search strategies for elderly missing persons in Croatia (številka: 1, 2015)
  Victim-offender mediation and observance of procedural rights in the Macedonian juvenile justice system (številka: 1, 2015)
  Assessing the preventive anti-corruption efforts in Slovenia (številka: 1, 2015)
  Terrorism (številka: 1, 2015)
  Comparison of and demarcation between selected economic minor offences and economic criminal offences (številka: 2, 2015)
  Conditions for reconciliation (številka: 2, 2015)
  Juvenile crime in the 21st century (številka: 2, 2015)
  An assessment of Tonry and Farrington's four major crime prevention strategies as applied to environmental crime and harm (številka: 2, 2015)
  Possibilities of mediation in Republic of Serbia in cases of domestic violence (številka: 2, 2015)
  Editorial (številka: 2, 2015)
  Specialization of criminal justice in dealing with organized crime and juvenile delinquency in the Republic of Serbia (številka: 2, 2015)
  Harmonization of the Police law of the Republic of Serbia with the European standards of human rights protection (številka: 2, 2015)
  Specialization of criminal justice authorities in dealing with cybercrime (številka: 2, 2015)
  Avi Brisman and Nigel South: Green cultural criminology: constructions of environmental harm, consumerism, and resistance to ecocide (številka: 2, 2015)
  Temporal dimension of reproductive choice and human rights issues (številka: 2, 2015)
  Legal analysis of public authorities of Chamber for the Development of Slovenian Private Security - de lege lata and de lege ferenda (številka: 2, 2015)
  Posvet Osebni dokazi: kriminalistični, kazenskopravni in psihološki vidiki (številka: 3, 2015)
  Samozaznava legitimnosti policistk in policistov v Sloveniji (številka: 3, 2015)
  Usposabljanje na Policijski upravi Maribor (številka: 3, 2015)
  Uporaba programa ArcGIS pri analizi kaznivih dejanj tatvin motornih vozil v obdobju 2008-2012 v Ljubljani (številka: 3, 2015)
  Islamistični terorizem in zloraba verskih načel ter dogem (številka: 3, 2015)
  Uvodnik (številka: 3, 2015)
  Poučevanje v paru s študentom - uspešen eksperiment na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru (številka: 3, 2015)
  Ekstremizem kot dejavnik ogrožanja varnosti - poročilo o okrogli mizi (številka: 3, 2015)
  Zaznavanje klimatskih sprememb kot grožnje varnosti (številka: 4, 2015)
  Kompetence preiskovalcev gospodarske kriminalitete (številka: 4, 2015)
  Prispevek sodobnih znanstvenih spoznanj k učinkovitejšemu vodenju kognitivnega intervjuja (številka: 4, 2015)
  1. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih (številka: 4, 2015)
  Posvet Ponarejena zdravila: se res zavedamo njihovih posledic? (številka: 4, 2015)
  Uvodnik (številka: 4, 2015)
  Psihološki vidiki preiskovalnega intervjuja (številka: 4, 2015)
 7. 2016
   37

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  Občutki ogroženosti prebivalcev Škofje Loke ob zaznanih spremembah v okolju (številka: 1, 2016)
  Steven Pinker: The better angels of our nature: a history of violence and humanity (številka: 1, 2016)
  Vpliv raznolikosti podatkov na odvzem in preiskovanje mobilnih naprav v organizacijah (številka: 1, 2016)
  Viri ogrožanja varnosti policistov pri njihovem delu (številka: 1, 2016)
  Obstojnost in kakovost prstnih sledi na lepilnih trakovih pri ekstremno nizki temperaturi, povzročeni s tekočim dušikom (številka: 1, 2016)
  Varnost v kibernetskem prostoru - poročilo s konference RISK 2016 (številka: 1, 2016)
  Trgovina z ljudmi in islamistični terorizem (številka: 1, 2016)
  Zasebno varovanje kot nadzorovalec privatiziranih urbanih prostorov (številka: 1, 2016)
  Uvodnik (številka: 1, 2016)
  Editorial (številka: 2, 2016)
  The genesis and impact of anti-corruption policies in Portugal (številka: 2, 2016)
  Public video surveillance (številka: 2, 2016)
  Justification of the dual model of legitimacy for its application in the prison environment (številka: 2, 2016)
  How do Croatian police officers perceive certain characteristics of police management? (številka: 2, 2016)
  Risk, safety and freedom of movement (številka: 2, 2016)
  Investigating and prosecuting war crimes in the Western Balkans (številka: 2, 2016)
  Varnost na športnih in drugih javnih prireditvah (številka: 3, 2016)
  Sarajevo - prestolnica raznolikosti in varnostnih posebnosti (številka: 3, 2016)
  Državna regulativa v panogi detektivske dejavnosti (številka: 3, 2016)
  Vodenje v policiji (številka: 3, 2016)
  Inšpekcijski nadzor na državni in lokalni ravni ter njegov prispevek k varnosti v občinah (številka: 3, 2016)
  Mariborske vstaje - retrospektiva policijskih, tožilskih in sodnih postopkov zoper udeležence protestov (številka: 3, 2016)
  Varnostno testiranje fizičnega kripto-modula za navidezna zasebna omrežja (številka: 3, 2016)
  Obveščevalno-varnostni sistem Republike Slovenije (številka: 3, 2016)
  Naložbene prevare (številka: 3, 2016)
  Električni in elektronski odpadki (številka: 3, 2016)
  Uvodnik (številka: 3, 2016)
  Risks and benefits of interpreter-mediated police interviews (številka: 4, 2016)
  Trust in police by Serbian and Slovenian law students (številka: 4, 2016)
  Editorial (številka: 4, 2016)
  Competences of security guards in Slovenia as assessed by users and security managers (številka: 4, 2016)
  Legal regulation of the Slovenian police and the municipal warden service (številka: 4, 2016)
  Housing and resettlement of young offenders (številka: 4, 2016)
 8. 2017
   29

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  Policisti in parada ponosa v Sloveniji (številka: 1, 2017)
  Uvodnik (številka: 1, 2017)
  Strokovna usposobljenost zasebnovarnostnega osebja ter sodelovanje s policijo pri zagotavljanju varnosti v Republiki Sloveniji (številka: 1, 2017)
  Občinska redarstva v Sloveniji - analiza dosedanjega razvoja in pogled v prihodnost (številka: 1, 2017)
  Pregled študij o strahu pred kriminaliteto pri ženskah (številka: 1, 2017)
  Delo, vključevanje in usposabljanje obsojencev v ZPKZ Dob (številka: 1, 2017)
  Editorial (številka: 2, 2017)
  Violence towards nursing employees in Slovenia (številka: 2, 2017)
  Police officers' motor abilities and their link to martial arts achievements (številka: 2, 2017)
  Diplomatic assurances and the state's responsibility when considering extraditing a person whose human rights may be violated (številka: 2, 2017)
  How to strengthen employee engagement among Slovenian criminal investigators? (številka: 2, 2017)
  Water crimes and policing (številka: 2, 2017)
  Preprečevanje nevarnosti kot podlaga za izvajanje varnostnih pooblastil (številka: 3, 2017)
  Integralna korporativna varnost (številka: 3, 2017)
  Časopisno poročanje o otroški srčni kirurgiji - zlata kriminalistična vprašanja kot analitični okvir (številka: 3, 2017)
  Uporaba Griffithsove sheme vprašanj za analizo sodnega zaslišanja (številka: 3, 2017)
  Uporaba prisilnih sredstev v slovenski policiji za obdobje 2008-2016 (številka: 3, 2017)
  Uvodnik (številka: 3, 2017)
  Poročilo s konference EAPL 2017 (številka: 3, 2017)
  Odklopna naprava, potrošniška goljufija in namerno ogrožanje okolja v zadevi Dieselgate (številka: 3, 2017)
  Weather conditions and crimes prevalence in Ifako- Ijaye (Lagos State, Nigeria) (številka: 4, 2017)
  Procedural justice and fairness in cases adjudicated and attitudes to recidivism among Nigerian prisoners (številka: 4, 2017)
  The trauma and coping in homicide and sexual offences and juvenile crime criminal investigators (številka: 4, 2017)
  Editorial (številka: 4, 2017)
  Local governments as providers of public order (številka: 4, 2017)
 9. 2018
   32

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Zasebnost v pametnih mestih ali zasebnost za pametne ljudi? (številka: 1, 2018)
  Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide - poročilo s posveta 12. 12. 2017 (številka: 1, 2018)
  Analiza vedenja uporabnikov spletnega bančništva (številka: 1, 2018)
  Uvodnik (številka: 1, 2018)
  Strokovna usposobljenost in osebnostne značilnosti strokovnih delavcev v slovenskih zaporih (številka: 1, 2018)
  Diskrecijske odločitve policistov pri pridržanju voznikov pod vplivom alkohola (številka: 1, 2018)
  Odziv sistema zaščite in reševanja v primeru rušilnega potresa v urbanem okolju (številka: 1, 2018)
  Zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti (številka: 1, 2018)
  In memoriam (številka: 1, 2018)
  Comparing counterintelligence and counterterrorism (številka: 2, 2018)
  Editorial (številka: 2, 2018)
  Male sex work in Slovenia (številka: 2, 2018)
  Art crime and preventive measures for museums, churches and sacred objects (številka: 2, 2018)
  Private security regulation in Hungary and Slovenia (številka: 2, 2018)
  Assaults on police officers in Slovenia between 2007 and 2017 (številka: 2, 2018)
  Smart cars and information security (številka: 2, 2018)
  Profesionalizacija slovenske policije (številka: 3, 2018)
  Vojaška profesija, profesionalizacija in profesionalizem v Slovenski vojski (številka: 3, 2018)
  Profesionalizacija penološke stroke v Sloveniji (številka: 3, 2018)
  Uvodnik (številka: 3, 2018)
  Profesionalizacija zasebnega varstva v Sloveniji (številka: 3, 2018)
  Procesi profesionalizacije na področju zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji (številka: 3, 2018)
  Analysis of the relationship between smart cities, policing and criminal investigation (številka: 4, 2018)
  Formal boundaries of Slovenian law (številka: 4, 2018)
  User violence against employees at nursing homes (številka: 4, 2018)
  The Impact of the EU General Data Protection Regulation (GDPR) on mobile devices (številka: 4, 2018)
  Analysis of the legal aspects of illegal asset recovery in Slovenia (številka: 4, 2018)
  Editorial (številka: 4, 2018)
 10. 2019
   33

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  Poskus primerjave kognitivnega in samoizvedenega intervjuja (številka: 1, 2019)
  Situacijsko preprečevanje kriminalitete v rudarstvu (številka: 1, 2019)
  Teorija o psihološki reaktanci v neprostovoljnih interakcijah (številka: 1, 2019)
  Poročilo o 12. bienalni mednarodni konferenci Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe (številka: 1, 2019)
  Uvodnik (številka: 1, 2019)
  Predlog modela ocen ogroženosti in ocen tveganj za področje obveščevalnovarnostne dejavnosti v Republiki Sloveniji (številka: 1, 2019)
  Kriminaliteta, povezana s kulturno dediščino (številka: 1, 2019)
  Poročilo o razpravi o prepoznavanju in preprečevanju radikalizacije na 19. Dnevih varstvoslovja (številka: 1, 2019)
  Preventing radicalisation and extremism - the views of police students in Croatia (številka: 2, 2019)
  Editorial (številka: 2, 2019)
  Police visibility as an influencing factor on citizens' perception of safety (številka: 2, 2019)
  The POIPAT method and its usefulness in cold-case investigations (številka: 2, 2019)
  Police response to homicide crime scenes (številka: 2, 2019)
  Corporate intelligence as the new reality (številka: 2, 2019)
  The police perception of the role of school in preventing radicalization (številka: 2, 2019)
  Policijska uprava Murska Sobota - primer dobre prakse policijskega dela v dobro lokalne skupnosti (številka: 3, 2019)
  Zatiralske družbene strukture (številka: 3, 2019)
  Pregled literature o nasilju odraslih otrok nad starši in nasilju nad starejšimi (številka: 3, 2019)
  Primerjava pooblastil lovskega in ribiškega čuvaja ter naravovarstvenega nadzornika (številka: 3, 2019)
  Uvodnik (številka: 3, 2019)
  Prisilne poroke kot varnostna grožnja (številka: 3, 2019)
  Klinična forenzična medicina v Sloveniji (številka: 3, 2019)
  Editorial (številka: 4, 2019)
  Ensuring nuclear and radiation safety in the Republic of Slovenia (številka: 4, 2019)
  Ljubljana residents' knowledge of and satisfaction with private security guards' work (številka: 4, 2019)
  Residents' views on cyclist safety and cycling infrastructure in the City Municipality of Celje (številka: 4, 2019)
  Students' violence against teachers in relation to school climate (številka: 4, 2019)
  Limiting privacy by using smart meters - information security perspectives (številka: 4, 2019)
  Cyber landscape of trust, fear and surveillance concerns (številka: 4, 2019)
 11. 2020
   29

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  številka: 3 (2020)
  številka: 4 (2020)
  Pojavnost in indikatorji radikalizacije zapornikov, oseb v probaciji in prosilcev za mednarodno zaščito v Sloveniji (številka: 1, 2020)
  Indikatorji za prepoznavanje radikalizacije socialno ogroženih in udeležencev nasilja v družini (številka: 1, 2020)
  Preprečevanje radikalizacije v Republiki Sloveniji - od represivnega k vseskupnostnemu pristopu (številka: 1, 2020)
  Indikatorji za prepoznavanje radikalizacije med mladostniki (številka: 1, 2020)
  Uvodnik (številka: 1, 2020)
  Indikatorji islamistične radikalizacije (številka: 1, 2020)
  Identifikacija in spremljanje radikalizacije na osnovi indikatorjev (številka: 1, 2020)
  Uporaba nevronskih mrež v kibernetski varnosti (številka: 2, 2020)
  Dejavniki in ekonomske posledice nasilja odraslih otrok nad ostarelimi starši (številka: 2, 2020)
  Privilegij zoper samoobtožbo kot ahilova peta sekcijskega merjenja hitrosti (številka: 2, 2020)
  De lege lata analiza sankcioniranja prekrškov v mestnih občinah v Sloveniji v letih od 2015 do 2017 (številka: 2, 2020)
  Uvodnik (številka: 2, 2020)
  Nadzor in sankcioniranje prekrškov v zvezi z orožjem v Republiki Sloveniji - študije primerov in predlogi za prihodnjo ureditev (številka: 2, 2020)
  Dejavniki zaznavanja varnosti destinacije (številka: 2, 2020)
  Safety, security, and crime prevention in rural areas of Krasnodarskyi Krai and the Republic of Adygea (številka: 3, 2020)
  Editorial (številka: 3, 2020)
  Self-protective behaviour among young adults during public health crisis (številka: 3, 2020)
  Nightlife entertainment spots in cities as a potential criminogenic focus of sexual harassment (številka: 3, 2020)
  Collaboration between investigation and crisis intervention for the investigative interview in suicide attempts (številka: 3, 2020)
  The role and function of a sports event organiser (številka: 3, 2020)
  Editorial (številka: 4, 2020)
  Complaints against the Slovenian police (številka: 4, 2020)
  Systemic direction and supervision of police work in the Republic of Slovenia (številka: 4, 2020)
  Case studies of independent audits of police financial operations by the Court of Audit of the Republic of Slovenia (številka: 4, 2020)
  The importance and effectiveness assessment of internal control in the Slovenian police (številka: 4, 2020)
 12. 2021
   30

  številka: 1 (2021)
  številka: 2 (2021)
  številka: 3 (2021)
  številka: 4 (2021)
  Četrta mednarodna študentska konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih - primerjava ruralnih in urbanih okolij (številka: 1, 2021)
  Poklic detektiva v Republiki Sloveniji - zaznavanje študentov Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru in mnenje slovenskih detektivov na tehtnici (številka: 1, 2021)
  Varnostni dejavniki pri odločitvah za turistična potovanja - primer Slovenije (številka: 1, 2021)
  Webinar The-cocaine-pipeline-to-Europe (številka: 1, 2021)
  Poznavanje in zadovoljstvo z delom Komisije za preprečevanje korupcije med prebivalci Pomurja (številka: 1, 2021)
  Poročilo z Dneva Inštituta za varstvoslovje Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru 2021 (številka: 1, 2021)
  Povezanost integritete organizacije z načrtom integritete (številka: 1, 2021)
  Vedenjski vzorci pogrešanih oseb (številka: 1, 2021)
  Uvodnik (številka: 1, 2021)
  Uvodnik (številka: 2, 2021)
  Poročilo o 13. bienalni konferenci Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe 2021: Perspectives of Rural Safety, Security and Rural Criminology (številka: 2, 2021)
  Vključevanje prebivalcev k prepoznavanju varnostnih problemov v lokalnih skupnostih (številka: 2, 2021)
  Problematika nepravilne uporabe zaščitnih mask – zajem stanja v povezavi z epidemijo covida-19 v Sloveniji (številka: 2, 2021)
  Problemi in izzivi pri obravnavi prometnih nesreč (številka: 2, 2021)
  Uvajanje nosljivih kamer v policijske postopke (številka: 2, 2021)
  The weaponisation of drones – a threat from above used for terrorist purposes (številka: 3, 2021)
  Study of different forms of peer violence in primary and secondary schools – a systematic literature review (številka: 3, 2021)
  Editorial (številka: 3, 2021)
  Analysis of legal powers of municipal wardens they possess to ensure safety at the local level (številka: 3, 2021)
  Field guards in Hungary (številka: 3, 2021)
  Violence against the elderly - analysis of further research needs based on a systematic review of research (številka: 3, 2021)
  Police instruments of restraint against persons with health problems – Analysis of the use of expert grips and holds as forms of physical force (številka: 4, 2021)
  Editorial (številka: 4, 2021)
  Criminal liability and prosecution of Islamic State fighters in Iraq (številka: 4, 2021)
  Adoption of advanced technological solutions in Slovenian private security companies (številka: 4, 2021)
  The use of tools for obtaining data from publicly accessible sources for the purpose of competitive intelligence in enterprises (številka: 4, 2021)
 13. 2022
   25

  številka: 1 (2022)
  številka: 2 (2022)
  številka: 3 (2022)
  številka: 4 (2022)
  Kaznovalna politika v nekdanjih jugoslovanskih republikah (številka: 1, 2022)
  Poročilo o posvetu Družbena vključenost in mobilnost invalidov (številka: 1, 2022)
  Uvodnik (številka: 1, 2022)
  Skrite nevarnosti uporabe živega srebra z vidika ogrožanja okolja (številka: 1, 2022)
  Psihološke značilnosti storilcev intimnopartnerskih umorov (številka: 1, 2022)
  Mamilarski karteli v Mehiki (številka: 1, 2022)
  The role of the international community in a new model of reforming the political and social architecture of Bosnia and Herzegovina (številka: 2, 2022)
  The (un)constitutionality of the financial investigation as provided by the Financial Administration Act – a case study (številka: 2, 2022)
  Radicalisation (številka: 2, 2022)
  How does educational background shape the perception of cybercrime? (številka: 2, 2022)
  State secrets privilege visa-vis protection of human rights (številka: 2, 2022)
  Uvodnik (številka: 2, 2022)
  Uvodnik (številka: 3, 2022)
  Etiologija ekološke kriminalitete v vojaški organizaciji (številka: 3, 2022)
  Dejavniki, povezani s hitrostjo odziva na klic v sili 112 v državah Evropske unije (številka: 3, 2022)
  Zaseg predmetov kot uradno dejanje policistov v Sloveniji (številka: 3, 2022)
  Eksploratorna raziskava o odnosu javnosti do uvedbe nosljivih kamer v policijske postopke (številka: 3, 2022)
  Identification of identical twins in police procedures (številka: 4, 2022)
  Editorial (številka: 4, 2022)
  »Stop and search« (številka: 4, 2022)
  The effectiveness of a psychoeducative group programme regarding relationships in the treatment of sexual offenders (številka: 4, 2022)