Communio : mednarodna katoliška revija

 1. 2013
   37

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  Skrivnost smrti (številka: 1, 2013)
  Slovenski prevodi: Joseph Ratzinger - papež Benedikt XVI. (številka: 1, 2013)
  Častitljivi božji služabnik Friderik Irenej Baraga (1797-1868) (številka: 1, 2013)
  Skrivnost umiranja in smrti (številka: 1, 2013)
  Iz minljivega v neminljivo življenje (številka: 1, 2013)
  Tomaž Akvinski, Razum in vera (številka: 1, 2013)
  Gospod zmaguje! (številka: 1, 2013)
  Preboj do resnice na pragu smrti (številka: 1, 2013)
  O teologiji smrti (številka: 1, 2013)
  Krščanski smisel smrti (številka: 1, 2013)
  Škof Gregorij Rožman (številka: 2, 2013)
  Birma - zakrament krščanskega uvajanja (številka: 2, 2013)
  Obred in duhovno napredovanje v pravilu sv. Benedikta (številka: 2, 2013)
  Lepota in bogastvo obredov (številka: 2, 2013)
  Dvojnost obreda pri Mauriceu Blondelu (številka: 2, 2013)
  "V Gospoda zaupam" (številka: 2, 2013)
  Teološka zgradba Katekizma katoliške cerkve (številka: 2, 2013)
  Zveličavna narodova omika (številka: 2, 2013)
  Egon Kapellari, Sveta znamenja (številka: 2, 2013)
  Okrožnica Lumen fidei papeža Frančiška škofom, duhovnikom in diakonom, Bogu posvečenim osebah in vsem krščanskim vernikom o veri (številka: 3, 2013)
  Maurice Blondel in univerza (številka: 3, 2013)
  Katoliška univerza (številka: 3, 2013)
  Univerza in teologija v srednjem veku (številka: 3, 2013)
  Pričevanje vernikov v zadevah vere po Johnu Henryju Newmanu (številka: 3, 2013)
  Ponovno branje kardinala Newmana (številka: 3, 2013)
  Tri homilije (številka: 4, 2013)
  Bazilij Cezarejski in Gregor Nacianški: prijateljstvo na rešetu vere (številka: 4, 2013)
  Aelred iz Rievaulxa o duhovnem prijateljstvu (številka: 4, 2013)
  Lastnosti pravega prijateljstva (številka: 4, 2013)
  Vprašanje o ločenih in ponovno poročenih (številka: 4, 2013)
  Moč milosti (številka: 4, 2013)
  Prijateljstvo z Jezusom (številka: 4, 2013)
  Peter Opeka - v prijateljstvu s smetiščarji (številka: 4, 2013)
 2. 2014
   26

 3. 2015
   39

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Soren Kierkegaard, Krščanski (na)govori (številka: 1, 2015)
  Pokora in evharistija (številka: 1, 2015)
  Vprašanje o nerazvezljivosti zakona (številka: 1, 2015)
  Očenaš (številka: 1, 2015)
  Zakon in družina v luči antropologije in evharistije (številka: 1, 2015)
  Gospodova molitev (številka: 1, 2015)
  Očiščenje templja (številka: 1, 2015)
  "Brez Sina Oče ne bi bil Oče" (številka: 1, 2015)
  Objavljena dela prof. dr. Antona Strleta (številka: 2, 2015)
  Prizadevanja prof. dr. Antona Strleta za sveto teologijo (številka: 2, 2015)
  Slovenci (številka: 2, 2015)
  Anton Strle v zaporu in pred sodiščem (številka: 2, 2015)
  Duhovna in intelektualna rast božjega služabnika prof. dr. Antona Strleta (številka: 2, 2015)
  Predavateljsko delovanje prof. dr. Antona Strleta (številka: 2, 2015)
  Premalo znanja in ljubezni do resnice in domovine (številka: 2, 2015)
  Profesor dr. Anton Strle kot mentor in pedagog (številka: 2, 2015)
  Za Jezusom hodim - ubog, neporočen, pokoren (številka: 3, 2015)
  Teološki biseri (številka: 3, 2015)
  Bogastvo ubogega kristjana (številka: 3, 2015)
  Pogled na človeško zgodovino (številka: 3, 2015)
  Bl. mati Terezija in ubogi (številka: 3, 2015)
  Pozor pred trojanskimi konji! (številka: 3, 2015)
  Klara, "molčeča beseda" življenja za Cerkev (številka: 3, 2015)
  Uboštvo kot izziv za Cerkev (številka: 3, 2015)
  Samo za ubogega je oznanilo veselo (številka: 3, 2015)
  Meditacije (številka: 3, 2015)
  Najvišje uboštvo (številka: 3, 2015)
  "Pokoren do smrti, smrti na križu" (Flp 2,8) (številka: 4, 2015)
  Koncil in Judje (številka: 4, 2015)
  O jeziku pravoslavne teologije in teologiji jezika (številka: 4, 2015)
  Beg svete družine v Egipt (številka: 4, 2015)
  Kako naj ozdravimo bolno Zemljo? (številka: 4, 2015)
  Stiska slovenskih beguncev leta 1945 (številka: 4, 2015)
  Izničenje - vsemogočnost ponižnosti (številka: 4, 2015)
  Sinova odločitev za kenozo in kristjanova sinovska pokorščina (številka: 4, 2015)
 4. 2017
   35

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  Drinske mučenke (Str. 363-379, 2017)
  Vogalni kamni in zlagane vrednote (številka: 1, 2017)
  Hommage papežu Benediktu XVI. (številka: 1, 2017)
  Prošnja za vsakdanji kruh (številka: 1, 2017)
  Marijan Smolik (številka: 1, 2017)
  Jezusovo srce, središče sveta (številka: 1, 2017)
  Liturgistu dr. Marijanu Smoliku v spomin (številka: 1, 2017)
  Bog je videl, da je dobro (številka: 1, 2017)
  Oče naš (številka: 1, 2017)
  Daj nam danes naš vsakdanji kruh (številka: 1, 2017)
  Muzej krščanstva na Slovenskem (številka: 2, 2017)
  Nenasilje v Svetem pismu in Koranu (številka: 2, 2017)
  Predgovor: kardinal Robert Sarah, Moč tihote (številka: 2, 2017)
  Pomen izročila in cerkvenih očetov (številka: 2, 2017)
  Mučeništvo (številka: 2, 2017)
  Sveti Duh v živem izročilu (številka: 2, 2017)
  Med arhivom in življenjskim procesom (številka: 2, 2017)
  "Prisili jih vstopiti" (številka: 2, 2017)
  Predstavitev: kardinal Robert Sarah, Moč tihote (številka: 2, 2017)
  Avtoriteta antičnih koncilov in izročilo očetov (številka: 2, 2017)
  Krščanstvo in vrtovi v Evropi zgodnjega novega veka (številka: 3, 2017)
  "Vest je prvotni Kristusov namestnik" (številka: 3, 2017)
  Vest, zrcalo večnosti (številka: 3, 2017)
  Vrt in njegov večplastni pomen v Svetem pismu (številka: 3, 2017)
  Plečnikov Vrt vseh svetih (številka: 3, 2017)
  Katoliški nauk o človekovem prvotnem stanju (številka: 3, 2017)
  "V raju padec - v vrtu rešitev" (številka: 3, 2017)
  Kardinal Joachim Meisner (številka: 3, 2017)
  Pričevalci za Kristusa (številka: 4, 2017)
  V navzočnosti Tretjega (številka: 4, 2017)
  Knjiga Jagnjeta (številka: 4, 2017)
 5. 2018
   39

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Bog v družini (številka: 1, 2018)
  Življenje in delo sv. Tomaža Akvinskega (številka: 1, 2018)
  Bog ali nič (številka: 1, 2018)
  Posvečujoča milost odpuščanja (številka: 1, 2018)
  Odpuščanje. Cena usmiljenja (številka: 1, 2018)
  Duhovna podoba bl. Alojzija Grozdeta (številka: 1, 2018)
  Uvodnik: Krivda in odpuščanje (številka: 1, 2018)
  Gospodova molitev očenaš (številka: 1, 2018)
  "Očiščenje spomina" (številka: 1, 2018)
  Današnji človek v iskanju miru (številka: 2, 2018)
  "Mir je vedno mogoč" (številka: 2, 2018)
  Molitev k Svetemu Duhu (številka: 2, 2018)
  Homilija v Chartresu (številka: 2, 2018)
  Vojna in mir danes (številka: 2, 2018)
  Religija samo še v rezervatih? (številka: 2, 2018)
  Evharistija (številka: 2, 2018)
  Pogovor z Bogom iz globine srca (številka: 2, 2018)
  Pomembnost Tomaža Akvinskega za filozofijo in teologijo (številka: 2, 2018)
  Mana (številka: 3, 2018)
  Mirovno poslanstvo krščanskih Cerkva (številka: 3, 2018)
  Srednji Vzhod v plamenih (številka: 3, 2018)
  Posvetni obed ali svet jed? (številka: 3, 2018)
  Božji služabnik Romano Guardini (številka: 3, 2018)
  Quo vadis Slovenia? (številka: 3, 2018)
  Atos in Valaam: duhovna vez (številka: 3, 2018)
  Nepreklicna milost in poklicanost (številka: 3, 2018)
  "V tebi naj bo mir!" (številka: 3, 2018)
  Poročna skrivnost in izzivi ideologije gender (številka: 3, 2018)
  Sv. Pavel VI. - koncilski papež (številka: 4, 2018)
  Pridiga ob pogrebu prof. Alojza Rebule (številka: 4, 2018)
  Izmenjava dveh dopisov (številka: 4, 2018)
  Duhovniški celibat (številka: 4, 2018)
  Čemu naša sekularizirana družba potrebuje Cerkev? (številka: 4, 2018)
  Dr. Zmagi Kumer v spomin (številka: 4, 2018)
  Na poti v obljubljeno deželo (številka: 4, 2018)
 6. 2019
   22

 7. 2020
   23