Livarski vestnik : Glasilo Društva livarjev Slovenije

 1. 2014
   8

 2. 2015
   20

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Podaljšanje življenjske dobe kokil iz jekla za delo v vročem za tlačno litje s popravljalnim varjenjem z elektronskim curkom ob integrirani lokalni toplotni obdelavi (številka: 1, 2015)
  Tehnologija izdelave in karakterizacija gradientnega ulitka (številka: 1, 2015)
  Mikrostruktura kontinuirno ulite nikljeve dentalne zlitine (številka: 1, 2015)
  Razvoj duktilne litine za uporabo pri visokih temperaturah (številka: 1, 2015)
  Fazna ravnotežja v aluminijevih livarskih zlitinah v odvisnosti od vsebnosti Si in Fe (številka: 2, 2015)
  Nova generacija procesov formanja s svežim peskom in uporabo tehnologije zračenja za rahljanje (številka: 2, 2015)
  Vpliv niklja in kobalta na mikrostrukturo duktilne litine, utrjene s trdno raztopino silicija (številka: 2, 2015)
  Prispevek h ! postopku izdelave jeder in form z vodnim steklom (številka: 3, 2015)
  Bela železova litina za sesalne turbine (številka: 3, 2015)
  In memoriam (številka: 3, 2015)
  Vpliv sestave cepiva v bloku in velikosti zrn na stroškovno učinkovito cepljenje duktilne litine v formi (številka: 3, 2015)
  Nanodelci pripravljeni iz NiTi ortodontske žice (številka: 3, 2015)
  Uporaba simulacije za pretvarjanje ulivanja v kokilo z vakuumskim odstranjevanjem zraka v ulivanje v kokilo s klasičnim zračenjem (številka: 4, 2015)
  Izločki v aluminijevi kvazikristalni zlitini (številka: 4, 2015)
  Vpliv dodatkov antimona (Sb) na mikrostrukturo in mehanske lastnosti zlitine AZ91 (številka: 4, 2015)
  Karakterizacija lastnosti tlačno ulite inovativne zlitine AlSi9MgMn (številka: 4, 2015)
 3. 2016
   19

 4. 2017
   22

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  Vpliv skandija na mikrostrukturo in lastnosti aluminijeve livne zlitine A356 (številka: 1, 2017)
  Znižanje proizvodnih stroškov z regeneracijo bentonitnega peska (številka: 1, 2017)
  Prihodnje možnosti v livarski industriji (številka: 1, 2017)
  Nov pristop k virtualnemu preizkušanju razkalupljanja ulitkov iz kokil (številka: 1, 2017)
  Ocena jeder iz peska v livarski industriji s 3-točkovnim upogibnim testom (številka: 2, 2017)
  Določanje toplotnih lastnosti eksotermno-izolacijskih materialov (številka: 2, 2017)
  Visoko in nizko legirana indefinitna železova litina (številka: 2, 2017)
  Inovacije na področju vakuumskega litja (številka: 2, 2017)
  Vplivi na mehanske lastnosti sive litine (številka: 3, 2017)
  Žilavost osnovnega materiala in zvarov P91 (številka: 3, 2017)
  Optimizacija hladilno-grelnega sistema v orodjih za tlačno litje (številka: 3, 2017)
  Izboljšava mehanskih lastnosti (številka: 3, 2017)
  Vpliv livarskih napak na električne lastnosti ulitka iz aluminija (številka: 3, 2017)
  Sistem usposabljanja na osnovi sheme kompetenc inženirjev (številka: 4, 2017)
  Nastanek zlatih nanodelcev pri ultrazvočni razpršilni pirolizi (številka: 4, 2017)
  Simulacija nagibnega litja (številka: 4, 2017)
  Optimiranje kontinuirnega litja bakrovih zlitin z oblikovnim spominom na osnovi fizikalne in numerične simulacije (številka: 4, 2017)
  Načini izboljšanja mehanskih lastnosti recikliranih aluminijevih zlitin (številka: 4, 2017)
 5. 2018
   20

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Vpliv molibdena in cirkonija na aluminijeve livarske zlitine (številka: 1, 2018)
  Izzivi e-pogonskih komponent (številka: 1, 2018)
  Kaj uspešne male in srednje velike evropske livarne delajo prav? (številka: 1, 2018)
  Vpliv toplotne obdelave na razvoj lastnosti pri zlitini AISi7Mg(Cu) (številka: 1, 2018)
  Korozija in trpežnost adhezivno vezanih tlačno litih aluminijevih zlitin (številka: 2, 2018)
  Uporaba fokusiranega ionskega snopa pri karakterizaciji livnih Al-zlitin (številka: 2, 2018)
  Razkritje modificiranja evtektskega Si v zlitini Al z napredno elektronsko mikroskopijo (številka: 2, 2018)
  Prispevek k strukturi in lastnostim temprane litine (številka: 2, 2018)
  Vpeljava simulacije v avtonomno optimizacijo (številka: 3, 2018)
  Nanotehnologija v metalurgiji (številka: 3, 2018)
  Kumulativni vpliv legiranih elementov na mikrostrukturo s trdno raztopino legirane nodularne litine (številka: 3, 2018)
  Sekundarna tehnologija regeneracije peska no-bake za zmanjšanje stroškov in izboljšanje livarskega okolja (številka: 3, 2018)
  Pregled stanja in vpogled v prihodnost svetovne proizvodnje ulitkov (številka: 4, 2018)
  Prihodnje zahteve pri litju v trajne forme in tehnične zahteve za donosnost (številka: 4, 2018)
  Vpliv toplotne prevodnosti različnih materialov orodij na strjevanje zlitine AlSi9Cu3 (številka: 4, 2018)
  Načrtovanje orodja in procesa tlačnega litja s pomočjo FEM analize (številka: 4, 2018)
 6. 2019
   12

 7. 2020
   11

 8. 2021
   11

 9. 2022
   2