Število rezultatov iskanja: 26101

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (55)
Acrocephalus (5)
Acta agriculturae Slovenica (7)
Acta biologica slovenica (8)
Acta carsologica (18)
Acta chimica slovenica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica (3)
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (3)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta historiae artis Slovenica (64)
Acta Histriae (747)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (11)
Agricultura (Maribor) (3)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (3)
Ampak (Ljubljana) (16)
Anali PAZU (2)
Anali PAZU HD (7)
Annales (Koper) (42)
Annales kinesiologiae (Koper) (3)
Annales. Series historia et sociologia (361)
Annales. Series historia naturalis (7)
Anthropological notebooks (20)
Anthropos (Ljubljana) (62)
AR. Arhitektura, raziskave (13)
Archeografo Triestino (1)
Argo (1892-1903) (108)
Arheo (Ljubljana) (55)
Arheološki vestnik (61)
Arhivi (840)
Arhivistika, zgodovina, pravo (18)
Ars et humanitas (56)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Asian studies (59)
Atlanti (534)
Atlanti + (19)
Ave Maria (Lemont, Ill.) (1)
Avstrija. Jugoslavija. Slovenija (16)
Azijske in afriške študije (20)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Between the House of Habsburg and Tito (14)
Bilten Slovenske vojske (4)
Blätter aus Krain (367)
Bogoslovni vestnik (78)
Carniolia (Laibach) (1)
Celjski tednik (1955-1968) (4)
CEPS journal (6)
Clotho (10)
Communio (Ljubljana) (9)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (89)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (459)
Četrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja (16)
Čitalnica (2)
Dan (1912) (1)
De musica disserenda (27)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (7)
Delo in varnost (1)
Dialogi (41)
Didakta (3)
Dileme (82)
Documenta Praehistorica (38)
Dogovori (5)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (43)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (139)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (2)
Dolenjska prosveta (6)
Dom in svet (Ljubljana) (173)
Družboslovne razprave (42)
Dve domovini (69)
Ecce organvm (33)
Edinost (Trst) (2)
Edinost in dialog (14)
Ekran (Ljubljana) (49)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (6)
Endoskopska revija (1)
Etnolog (Ljubljana) (22)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (55)
Farmacevtski vestnik (9)
Filozofski vestnik (77)
Fizika v šoli (2)
Foglio periodico Istriano (10)
Folia biologica et geologica (2)
Gea (Ljubljana) (27)
Geodetski vestnik (29)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (30)
Geografski vestnik (27)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (6)
Glasba v šoli in vrtcu (12)
Glasbenopedagoški zbornik (Ljubljana) (88)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (176)
Gorenšči fantje (3)
Gozdarski vestnik (51)
Gradbeni vestnik (4)
Grafičar (Ljubljana) (1)
Hacquetia (15)
Hladnikia (Ljubljana) (2)
Igra ustvarjalnosti (1)
Illyrisches Blatt (1842)
Image analysis and stereology (2)
International journal of Euro-Mediterranean studies (3)
Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća (1)
Izvestja Državne učiteljske šole v Mariboru (3)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (78)
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru (3)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (49)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (13)
Javna uprava (1)
Javno zdravje (1)
Javnost (Ljubljana) (11)
Jezik in slovstvo (295)
Jezikoslovni zapiski (23)
Journal of comparative politics (1)
Journal of energy technology (1)
Jugoslavija v času (14)
Jurij baron Vega in njegov čas (10)
Jutro (Ljubljana) (1)
Jutro (Ljubljana. 1931-1943) (3)
Kaiserlich königliche Staats-Oberrealschule in Laibach (27)
Kakovostna starost (1)
Kamniški zbornik (5)
Kapucinski toti (13)
Kemija v šoli in družbi (3)
Keria (Ljubljana) (72)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (13)
Knjižnica (44)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Kranjski zbornik (1)
Kres (Celovec) (70)
Kronika (Ljubljana) (1845)
Kronika slovenskih mest (17)
Kula (Ljubljana) (1)
Laibacher Wochenblatt (305)
Laibacher Zeitung (8)
Lakote in pomanjkanje (14)
Les (Ljubljana) (4)
Letopis Matice Slovenske (1)
Lex localis (2)
Linguistica (Ljubljana) (18)
Literatura (Ljubljana) (18)
Ljubljanski zvon (1586)
Ljudska šola - Vrhnika (1)
Loški razgledi (2346)
Management (1)
Marburger Zeitung (2)
Mariborski delavec (1)
Mariborski večernik Jutra (2)
Matematika v šoli (5)
Materiali in tehnologije (2)
Med državo in trgom (8)
Medicinski razgledi (7)
Medicinski razgledi (Supplement) (1)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mesto in gospodarstvo (23)
Mikužev zbornik (23)
Mimohod blaga (12)
Misel in delo (61)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (236)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (62)
Mladika (Gorica) (1)
Moderna arhivistika (147)
Monitor ISH (69)
Muzikološki zbornik (76)
Na straži (1)
Napredna misel (10)
Narodna sloga (1)
Nasilje vojnih in povojnih dni (10)
Naš rod (1)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (10)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naša sodobnost (27)
Naše delo (Ptuj) (1)
Natura Sloveniae (1)
Nečakov zbornik (32)
Novi svet (Ljubljana) (11)
Novosti na področju radioterapije in radiobiologije (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (23)
Obzornik zdravstvene nege (7)
Od prvih oglasov do interneta (10)
Odvetnik in oblast (9)
Offizieller Telegraph (180)
Onkologija (Ljubljana) (2)
Organizacija znanja (11)
Osamosvojitev 1991 (18)
Otrok in knjiga (19)
Panorama (1)
Pasijonski doneski (21)
Pedagoška obzorja (5)
Phainomena (Ljubljana) (54)
Planinski vestnik (90)
Podjetje in delo (1)
Podobe modernizacije (14)
Poligrafi (9)
Pomisli na jutri (11)
Pomurska obzorja (9)
Pravni letopis (1)
Pravnik (4)
Presek (65)
Preteklost sodobnosti (18)
Prikrita modra mreža (7)
Primerjalna književnost (253)
Prispevki za novejšo zgodovino (514)
Proteus (37)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Ptujski list (2)
Ptujski zbornik (7)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
Raziskave in razprave (2)
Raziskave s področja geodezije in geofizike (2)
Razpotja (59)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1960) (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (22)
Regionalni vidiki tranzicije (5)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Res novae (10)
Research in social change (2)
Retrospektive (44)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za geografijo (1)
Revija za zdravstvene vede (1)
Revus (Ljubljana) (1)
Savinjski zbornik (7)
School History and Textbooks (5)
Science of gymnastics journal (41)
Scopolia (19)
Scopolia. Supplementum (3)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (2)
Slavia Centralis (50)
Slavica Tergestina (9)
Slavistična revija (173)
Slavjan (29)
Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi (12)
Slovenci v Evropi (9)
Slovenec (1873) (30)
Slovenija – Jugoslavija, krize in reforme 1968/1988 (17)
Slovenija v Jugoslaviji (17)
Slovenka (11)
Slovenska bčela (2)
Slovenska krajina (1)
Slovenski čebelar (51)
Slovenski etnograf (23)
Slovenski gospodar (34)
Slovenski jezik (6)
Slovenski narod (2)
Slovenski pravnik (1)
Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju (17)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (18)
Sodobna pedagogika (14)
Sodobni vojaški izzivi (15)
Sodobnost (1933) (7)
Sodobnost (1963) (128)
Soški glas (3)
Staats-Ober-Realschule in Laibach (18)
Staroslovan (10)
Starost - izzivi historičnega raziskovanja (16)
Stati inu obstati (80)
Stiplovškov zbornik (34)
Strategije in prakse energetske oskrbe v Sloveniji (13)
Stridon (2)
Strojniški vestnik (1)
Studia Historica Slovenica (342)
Studia mythologica Slavica (31)
Studia universitatis hereditati (9)
Svet ptic (9)
Svetovna vojska (17)
Svobodna beseda (Ljubljana) (92)
Svobodna misel (Ljubljana) (2)
Šolska knjižnica (3)
Šolska kronika (66)
Šolsko polje (15)
Šport (Ljubljana) (12)
Štajerc (7)
Štefan Kočevar - rodoljub slovenski (6)
Študentski zgodovinski časopis (35)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (62)
The 20th century through historiographies and textbooks (7)
The Role of Education and Universities in Modernization Processes in Central and South-Eastern European Countries in 19th and 20th Century (6)
TIGR v zgodovini in zgodovinopisju (9)
Traditiones (Ljubljana) (100)
Trdoživ (4)
Trojarjev zbornik (34)
Učiteljski tovariš (175)
Ujedinjeni železničar (1)
Uporabna informatika (Ljubljana) (3)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Ustvarjanje slovensko-hrvaške meje (10)
Vakuumist (36)
Varstvo narave (17)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Veda (27)
Vedež (1848) (1)
Ventil (Ljubljana) (9)
Verba hispanica (27)
Vertec (1871) (111)
Vestnik (1873) (29)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (7)
Vestnik za tuje jezike (5)
Veteran (Ljubljana) (28)
Veteran vojne za Slovenijo (14)
Vihar sovražen svet pretresa (5)
Vojaška zgodovina (44)
Vrhniški razgledi (21)
Vzgoja (Ljubljana) (15)
Vzgoja in izobraževanje (9)
Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthums Krain (52)
Zbor občanov (5)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (3)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (14)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zbornik za umetnostno zgodovino (49)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (672)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (5)
Zdravniški vestnik (48)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina v šoli (174)
Zgodovina za vse (640)
Zgodovinopisje v zrcalu zgodovine (8)
Zgodovinski časopis (1611)
Zgodovinski zapisi (68)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Zora (1872) (150)
Zvonček (Ljubljana) (11)
Železne niti (67)
Žensko delo (14)
Žirovski občasnik (1)
Življenje in svet (6)
Leto izida
???? (3)
1150-1200 (1)
1352 (1)
1380-1450 (1)
1401 (1)
1428-1450 (1)
1445-1455 (2)
1470 (1)
1479 (1)
1480 (1)
1480-1485 (1)
1481 (1)
1484 (1)
1490 (1)
1491 (1)
1492 (1)
1493 (3)
1494 (3)
1498 (2)
1499 (1)
1501-1502 (1)
1509 (3)
1513 (1)
1515 (2)
1518 (1)
1519 (2)
1520 (1)
1525 (1)
1530 (1)
1531 (2)
1541 (1)
1550 (1)
1557 (1)
1558 (1)
1561 (1)
1563-1565 (1)
1577 (1)
1578 (1)
1579 (1)
1586 (1)
1588 (1)
1592 (1)
1598 (1)
1602 (1)
1612 (1)
1616 (1)
1621 (1)
1627 (1)
1638 (1)
1640 (1)
1652 (1)
1656 (1)
1659 (1)
1668 (1)
1674 (1)
1680 (2)
1687 (1)
1688 (1)
1689 (1)
1690 (1)
1692 (2)
1695 (1)
1696 (3)
1698 (1)
1700 (2)
1701 (1)
1706 (1)
1714 (1)
1716 (1)
1719 (1)
1720 (1)
1726 (1)
1727 (1)
1728 (3)
1730 (2)
1732 (1)
1739 (1)
1740 (3)
1743 (1)
1746 (2)
1749 (1)
1750 (2)
1752 (1)
1756 (2)
1758 (1)
1760 (1)
1765 (1)
1766 (2)
1768-1777 (1)
1769 (2)
1773 (3)
1774 (2)
1775 (55)
1779 (1)
1780 (2)
1781 (1)
1782 (1)
1783 (1)
1783-1784 (1)
1784 (1)
1786 (5)
1786–1791 (1)
1788-1791 (2)
1790 (2)
1791 (1)
1792 (1)
1793 (2)
1794 (3)
1794-1795 (1)
1795 (3)
1796 (1)
1797 (4)
1798 (3)
1799 (3)
1801 (3)
1804 (43)
1805 (47)
1807 (1)
1808 (12)
1809 (1)
1812 (116)
1813 (67)
1814 (7)
1815 (52)
1816 (52)
1817 (60)
1818 (57)
1819 (54)
1820 (53)
1821 (52)
1822 (52)
1822-1823 (1)
1823 (53)
1824 (53)
1825 (54)
1826 (53)
1827 (56)
1828 (54)
1829 (53)
1829-9999 (1)
1830 (53)
1830-1831 (1)
1831 (54)
1832 (53)
1833 (54)
1834 (54)
1835 (53)
1836 (54)
1836-1838 (1)
1837 (53)
1837-1839 (1)
1838 (54)
1839 (54)
1839-1840 (1)
1839-1860 (1)
1840 (56)
1840-1843 (1)
1841 (53)
1842 (55)
1843 (54)
1844 (54)
1844-1875 (1)
1844-1881 (1)
1845 (55)
1845-1855 (1)
1846 (128)
1847 (118)
1847-1852 (1)
1848 (121)
1849 (118)
1850 (9)
1851 (23)
1852 (28)
1852-1854 (1)
1852-1870 (2)
1853 (21)
1853-1930 (3)
1854 (14)
1855 (16)
1856 (14)
1857 (72)
1858 (18)
1859 (14)
1860 (72)
1860-1862 (1)
1861 (68)
1861-1863 (1)
1862 (79)
1863 (91)
1864 (79)
1865 (59)
1866 (8)
1867 (4)
1868 (7)
1869 (12)
1870 (7)
1871 (7)
1872 (32)
1873 (54)
1874 (50)
1874-1876 (1)
1874-1888 (1)
1875 (53)
1876 (36)
1876-1877 (1)
1877 (39)
1877-1879 (1)
1878 (15)
1878-1885 (1)
1879 (18)
1879-1880 (1)
188? (1)
1880 (24)
1880-1881 (1)
1880-1918 (1)
1881 (57)
1882 (65)
1883 (75)
1883-1884 (1)
1884 (46)
1885 (57)
1886 (43)
1887 (65)
1888 (51)
1889 (40)
1890 (56)
1891 (74)
1892 (86)
1892-1893 (1)
1893 (67)
1894 (74)
1894-1898 (1)
1895 (90)
1896 (73)
1896-1897 (1)
1897 (78)
1898 (77)
1899 (70)
19?? (2)
1900 (76)
1900-1914 (1)
1901 (44)
1901-1902 (1)
1902 (45)
1902/1928 (1)
1903 (65)
1904 (57)
1905 (63)
1906 (39)
1906/1911 (1)
1907 (64)
1908 (56)
1908-1911 (1)
1909 (47)
1909-1911 (2)
1910 (69)
1910/1914 (1)
1910-1919 (1)
1911 (57)
1912 (56)
1913 (43)
1914 (50)
1914-1915 (1)
1914-1919 (19)
1915 (56)
1916 (38)
1917 (37)
1917-1918 (1)
1918 (23)
1918-1919 (54)
1918-1920 (3)
1919 (101)
1919-194? (1)
1919-195? (7)
1920 (50)
1920/1921 (1)
1920-1921 (1)
1920-1925 (1)
1920-1940 (1)
1921 (33)
1921-1925 (1)
1922 (45)
1923 (51)
1923-1945 (1)
1924 (58)
1924- (1)
1925 (51)
1925/1926 (2)
1925-1935 (1)
1926 (48)
1926-1927 (4)
1927 (68)
1928 (63)
1928/1929 (3)
1929 (65)
1929- (1)
1929/1930 (1)
1929-1930 (2)
1929-1938 (1)
1929-1939 (2)
1929-1949 (1)
1930 (61)
1930/1931 (3)
1930-1931 (3)
1930-1939 (1)
1930-1950 (1)
1931 (35)
1931/1932 (1)
1931-1932 (1)
1932 (65)
1932/1933 (6)
1932-1933 (1)
1933 (68)
1933/1934 (6)
1934 (64)
1934/1935 (1)
1934-1940 (1)
1934-1941 (1)
1934-1950 (1)
1935 (67)
1935/1936 (1)
1935-1937 (1)
1935-1940 (1)
1936 (46)
1936/1937 (1)
1936/37 (1)
1936-1937 (1)
1937 (73)
1937/1938 (2)
1937-1939 (4)
1938 (50)
1938-1939 (3)
1938-1940 (1)
1939 (84)
1939/1940 (1)
1939-1940 (2)
1939-1945 (3)
194? (2)
1940 (84)
1940-1950 (2)
1941 (34)
1941-1944 (1)
1941-1945 (1)
1941-2015 (1)
1942 (17)
1942/43 (1)
1942-1942 (1)
1942-1945 (2)
1943 (17)
1944 (33)
1945 (16)
1945-1995 (1)
1946 (3)
1947 (8)
1948 (16)
1948/1949 (1)
1949 (6)
1950 (4)
1951 (23)
1952 (11)
1952/1953 (1)
1953 (56)
1953-1954 (4)
1954 (63)
1954-1969 (1)
1955 (75)
1955/1956 (12)
1956 (90)
1956/1957 (1)
1957 (81)
1958 (78)
1958/1959 (1)
1958-1960 (1)
1959 (127)
1960 (112)
1961 (74)
1962 (104)
1963 (82)
1963-1964 (5)
1964 (91)
1965 (128)
1965/1966 (1)
1966 (92)
1967 (103)
1968 (109)
1969 (105)
1970 (146)
1971 (116)
1971-1974 (1)
1972 (128)
1973 (148)
1974 (106)
1975 (138)
1976 (120)
1977 (131)
1977/1978 (1)
1978 (104)
1978-1979 (1)
1978-1980 (1)
1979 (157)
1980 (150)
1981 (160)
1981-1982 (4)
1982 (105)
1983 (115)
1983-1987 (1)
1983-1994 (1)
1984 (133)
1984/1985 (1)
1985 (122)
1986 (128)
1986-1987 (1)
1987 (140)
1988 (163)
1988-1990 (1)
1988-1995 (1)
1989 (235)
1989/1990 (1)
1990 (266)
1991 (236)
1992 (232)
1993 (249)
1994 (268)
1995 (219)
1995-1996 (17)
1996 (243)
1996-1961 (1)
1996-1997 (1)
1997 (297)
1997-1998 (2)
1998 (255)
1999 (357)
1999-2000 (1)
2000 (224)
2000-2001 (1)
2001 (255)
2001-2002 (1)
2002 (295)
2003 (280)
2004 (313)
2005 (293)
2006 (275)
2006-2007 (1)
2007 (368)
2008 (435)
2008-2009 (1)
2009 (410)
2009- (1)
2010 (457)
2011 (607)
2012 (610)
2012- (1)
2012/2013 (1)
2012-2014 (1)
2012-2023 (1)
2013 (608)
2014 (623)
2015 (667)
2016 (697)
2016/2017 (1)
2017 (687)
2018 (753)
2019 (584)
2019-2023 (4)
2020 (640)
2020/2021 (1)
2021 (493)
2021-2022 (12)
2022 (486)
2023 (306)
2024 (25)
20240314 (1)
3200 (1)
s. d. (2)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (15)
Arhivsko društvo Slovenije (840)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (36)
Biteks d.o.o. (3)
Botanično društvo Slovenije (6)
Brdo (1)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (11)
Cankarjeva založba (8)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (6)
Čebelarska zveza Slovenije (52)
DELO, d.d. (1)
Didakta (3)
Društvo antropologov Slovenije (20)
Društvo arhitektov Ljubljana (55)
Društvo biologov Slovenije (8)
Društvo humanistov Goriške (59)
Društvo Jarina Bohinj (33)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (15)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (98)
Društvo Medicinski razgledi (8)
Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (14)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (4)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (36)
Družina d.o.o. (9)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (11)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Frančiškanski samostan v Novem mestu (2)
Geološki zavod Slovenije (5)
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (16)
Göteborgs universitet (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (69)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (4)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (54)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (24)
Inštitut za novejšo zgodovino (1218)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (11)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (12)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin (1)
Knjižnica Domžale (7)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (8)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (112)
Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka (2163)
Knjižnica Laško (2)
Knjižnica Lenart (2)
Knjižnica Litija (9)
Knjižnica Logatec (6)
Knjižnica Medvode (7)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (18)
Knjižnica Radlje ob Dravi (1)
Knjižnica Velenje (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (212)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (7)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (128)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka (21)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Lutkovno gledališče Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (56)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (553)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (7)
Mestna knjižnica Grosuplje (32)
Mestna knjižnica Kranj (119)
Mestna knjižnica Ljubljana (224)
Mestna občina Kranj (1)
Mestni muzej Radovljica (1)
Ministrstvo za kulturo RS (1)
Ministrstvo za obrambo RS (49)
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (1)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (3)
Mladinska knjiga (27)
Modrijan založba (10)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (4)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (14)
Muzej in galerije mesta Ljubljana (1)
Muzej Miklova hiša (1)
Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije (3)
Muzej novejše zgodovine Celje (15)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2371)
Muzejsko društvo Železniki (67)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (10870)
Narodni muzej Slovenije (1)
Nova revija (16)
Ogranak Matice hrvatske u Čabru (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (4)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osrednja knjižnica Celje (52)
Osrednja knjižnica Mozirje (12)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper - Biblioteca centrale Srečko Vilhar Capodistria (21)
Pedagoška obzorja (5)
Petrol d.d. (2)
Planinska zveza Slovenije (81)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (3)
Pokrajinski arhiv Maribor (1)
Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje (6)
Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano (1)
Pomurska akademsko znanstvena unija (9)
Prirodoslovni muzej Slovenije (30)
Prirodoslovno društvo Slovenije (37)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (139)
Slovenian Media House (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (3)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska kinoteka (8)
Slovenska matica (5)
Slovenski etnografski muzej (41)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (3)
Slovenski šolski muzej (66)
Slovensko arheološko društvo (56)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (15)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (174)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (4)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (4)
Slovensko etnološko društvo (176)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (21)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko odonatološko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (80)
Slovensko sociološko društvo (42)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (672)
Slovensko zdravniško društvo (48)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko (2)
Splošna knjižnica Ljutomer (2)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (81)
Študijski center za narodno spravo (82)
Universita degli Studi di Trieste (9)
Univerza na Primorskem (9)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (27)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (759)
Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (41)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (57)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (377)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Oddelek za zgodovino) (180)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (85)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (99)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (69)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (41)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Založba Obzorja (14)
Založba Univerze na Primorskem (88)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika (10)
Zavod RS za šolstvo (209)
Zavod RS za varstvo narave (17)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (7)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (9)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (44)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinski arhiv Ljubljana (43)
Zgodovinski arhiv na Ptuju (1)
Zgodovinsko društvo Celje (660)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (377)
Zgodovinsko društvo Ormož (71)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (376)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (410)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (122)
ZRC SAZU (393)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (7)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (2)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (64)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (37)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (14)
Zveza geodetov Slovenije (29)
Zveza geografov Slovenije (57)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (51)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (42)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (92)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2147)
Vsebina
Založnik
(96)
"Kronika" (1)
"Slovenska beseda" (1)
... industria atque impensa Georgii Walch (1)
= "Palabra Eslovena" (1)
= Faculty of Arts (1)
= Institute for Ethnic Studies (3)
= Institute of Contemporary History (3)
= Mohorjeva (1)
= National Institute of Biology (1)
= Slovene Anthropological Society (2)
= SZK Oktatási Intézete (1)
= Technical Museum of Slovenia (1)
= University of Ljubljana Press (5)
= University Press, Faculty of Arts (2)
= ZRC Publishing (2)
1A internet (1)
A Gregorio Gelbhaar excusae (1)
A La Société Des Bons Livres ... (1)
A. Baš (1)
A. Gabršček (27)
A. Gačić (1)
A. Golobič (1)
A. Hölder (1)
A. Holzhausen (1)
A. Klein & Comp. (2)
A. Koblar (7)
A. Kosi (1)
A. Košar (1)
A. Lažeta (1)
A. Leykam's Erben (1)
A. M. Strgačić (1)
A. Piša (1)
A. Raunecker (1)
A. Sošić (1)
A. Šmidhofer (1)
A. Tomšič (1)
A. Turk (5)
A. Zorn (1)
Agence Continentale d''Information (1)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino glasbe, Oddelek za glasbeno pedagogiko (71)
Akademija za glasbo, Katedra za zgodovino in literaturo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (11)
Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko (6)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija znanosti in umetnosti (2)
Akademska založba (4)
Alfons Müllner (108)
Alfred A. Knopf (1)
Alfred Brežnik AM (1)
Alma Mater Europaea - ECM (102)
Alma Mater Europaea - European Center Maribor (17)
Alma Mater Europaea, ECM, Alma Mater Press (1)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Alma Mater Europea-European Centre Maribor (AMEU-ECM) (1)
Alojzijevišče (1)
American Home Publishing Company (1)
Andr. Leykam'schen Erben (1)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Andromeda (1)
Annales Press (1)
Anton Koberger (2)
Appresso Domenico Padovani (1)
appresso Gierolamo Albrizzi (1)
appresso Girolamo Albrizzi (1)
apud Carolum Sigismundum Henningium ... (1)
apud Christoph. Gottlieb Nicolai (2)
apud Dominicum Occhi (1)
apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini (1)
apud Georgium Rhau (1)
apud haeredes Widmanstadij (2)
Apud Haeredes Widmanstadij (1)
apud Herm. Uytwerf, & Franç. Changuion (1)
apud Io. Baptistam Natolinum (1)
apud Iohannem Thomam Trattner ... (1)
apud P. Gosse, R. Chr. Alberts, P. de Hondt (1)
Apud Susannam Christinam Mathaei Cosmerovij ... viduam (1)
Archives of the Republic of Slovenia (1)
Arhiv Republike Slovenije (23)
Arhiv RS (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (133)
Arhivsko društvo Slovenije (840)
Aristoteles Žlahtič (19)
Arma (1)
arte Boneti Locatelli Sumptibus Nobilis Octauiani Scoti ... (1)
Artur Kollitsch (1)
Association of Radiology and Oncology (3)
Audibook (6)
auf Kosten der Verfasser (1)
aux depens de La compagnie (1)
Avstrijski znanstveni institut (7)
B. Behr's Buchhandlung (1)
B. Cigoj (1)
B. Grafenauer (1)
B. Kancler (1)
B. Orel (1)
B. Pistivšek (1)
B. Plut (1)
B. Raič (1)
B. Torkar (1)
B. Vrečko Ilc (1)
B.-H. Institut für Balkanforschung (1)
B.-I. Schnabl (1)
Bandecchi & Vivaldi (1)
Banka Slovenije (2)
Baraga s.r.l. (1)
bei Franz Ferstl in Kommission (1)
Beletrina (33)
Beltinci : Konzorcij (2)
Bertalanffy I. (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (2)
bey Alois Weitzinger, und in Kommission bey Damian und Sorge in Grätz (1)
bey Christian Friedrich Wappler (1)
bey Christian Friedrich Wappler und Beck (1)
bey Christian Friedrich Wappler und Compagnie (2)
bey denen Widmanstätterischen Erben (1)
bey denen Widmanstetterischen Erben (1)
bey Georg Raben, vnd Weygand Hanen erben (1)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
bey Johann Wilhelm Schmidt (1)
bey Tendler und von Manstein (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (3)
Bird Publisher (3)
Biteks (4)
Blasnik (1)
Bogoslovni vestnik (2)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
Borec (2)
Borna (1)
Bossard (1)
Botanično društvo Slovenije (2)
Brat Frančišek (1)
Bratovšina (1)
Buchdruckerei von I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Bureau central (1)
Bursík & Kohout (1)
C. A. Schwetschke und Sohn (1)
C. Albrecht (1)
C. F. Amelang (1)
C. Gerold (2)
C. Gerold's Sohn (1)
C. Gerold''s Sohn (1)
C. k. kmetijska družba (1)
C. kr. zaloga šol. knjig (1)
C. Rezar (1)
C. Rümpler (1)
C. Žebot (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (42)
Carl Gerold''s Sohn (1)
Carl Winter Universitätsbuchhandlung (1)
Carlton Press (1)
Carmina Slovenica (2)
Cecilijino društvo (3)
Celjska turistična zveza (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (3)
Center for Analysis of Administrative-Political Processes and Institutions (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (16)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (93)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
Century Hutchinson (1)
Cerdonis (2)
cerkveno predstojništvo (1)
chez Blaizot ... (1)
chez D.J. Changuion (1)
chez François Des Ventes (1)
chez François Fournier ... & Antoine Urbain (1)
chez Froullé ... (1)
chez G.J. Decker (1)
chez Jean Retzer ... (1)
chez N. M. Tilliard (1)
chez P. Al. Le Prieur ... (1)
chez Saillant ... Delormel ... Desaint ... Panckoucke (1)
Christophorus de Pensis, de Mandello (1)
Cierre Grafica (1)
Cobol & Priora (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čebelarsko društvo (1)
Česky akademický spolek (1)
D. Hribar (1)
D. Ličen (1)
D. Pavlovič (1)
D. Praznik Bračič (1)
D. Špoljar (1)
Damian und Sorge (1)
de l'imprimerie de Monsieur (1)
Del Bianco (1)
Delavska univerza (1)
Delo (1)
Department of Political Science (1)
der Herausgeber (1)
der Verfasser (3)
Deutscher Taschenbuch Verlag (1)
Deželni odbor kranjski (1)
Didakta (8)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (1)
DigitPen (1)
DMFA - založništvo (5)
DMFA-založništvo (26)
Dober, zavod za sodobno umetnost (2)
Documenta (1)
Dolenjska založba (1)
DPD Svoboda (1)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (1)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
dr. Filip Žakelj (1)
Dr. Filip Žakelj (1)
Dragisa Cvetkovic & Caslav Nikitovic (1)
Dragiša Cvetković & Caslav Nikitović (1)
Dramatično društvo (1)
Drinina Knjižnica (1)
Druck der Česká grafická unie (1)
Druck I. Kralik ... (1)
Druck und Verlag der Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung (1)
Druck und Verlag von Ignaz Al. v. Kleinmayr (1)
Druck und Verlag von J. B. Wallishasser (1)
Druck V. Ig. V. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Društvo "Pravnik" (1)
Društvo "Slovenije" (1)
Društvo antropologov Slovenije (20)
Društvo arhitektov (54)
Društvo biologov Slovenije (8)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo Demos na Kamniškem (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (59)
Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje (1)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (1)
Društvo Jarina Bohinj (33)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (15)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (62)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo Naše gore list (1)
Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije (4)
Društvo Pravnik (1)
Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju (1)
Društvo psihologov Slovenije (66)
Društvo Računalniški muzej (1)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo Slovenski staroverci (3)
Društvo slovenskih književnih prevajalcev (1)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo Sokol (1)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev Logaškega šolsk. okraja (1)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo upokojencev (2)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (5)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (9)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (39)
Društvo za primerjalno religiologijo (9)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (36)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (15)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohora (33)
Družba Sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (8)
Družina (34)
Družtvo slovensko (1)
Družtvo sv. Mohora (3)
Državna narodna šola na Vrhniki (1)
Državna štamparija Kraljevine Srbije (1)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (129)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Državno moško učiteljišče (3)
Ductu leonardi & Lucae Alantsee fratrum (1)
durch Abraham Lamberg (1)
durch Hans Manel (1)
durch Johann Blancken (1)
durch Michaeln Zimermann gedruckt (1)
DZS (27)
DZS, založništvo in trgovina (1)
E. Cerar (1)
E. Flammarion (1)
E. S. Mittler & Sohn (1)
E. S. Mittler und Sohn (1)
E. Weber (1)
E. Wieser (1)
Edit (1)
Éditions Robert Laffont (1)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (1)
Edittorial Baraga S.R.L. (2)
Ekslibris (2)
Elektro (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Elite (1)
E-Motion film (1)
Ente 'Fundacija Poti miru v Posočju' (1)
Episcopalis ordinariatus (1)
Ernest Klavžar (1)
Etnografski muzej (45)
Eugen Diederichs (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (11)
Ex Aedibus Matthiae Schvrerii ... (1)
Ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti ... (1)
ex officina typographica Matthaei Cosmerovii ... (1)
excudebat Ioannes Agricola (1)
F. Bamberg (1)
F. Beck''s Universitäts-Buchhandlung (1)
F. Dular (1)
F. Ferstl (1)
F. Hirt (1)
F. Lazarini (1)
F. Praprotnik (1)
F. Žakelj (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (6)
Faculty of Arts (1)
Faculty of Philosophy etc. (1)
Fakulteta za arhitekturo (14)
Fakulteta za družbene vede (48)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (12)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne vede (10)
Fakulteta za socialno delo (18)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (46)
Fakulteta za šport (12)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (43)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (3)
Festausschuss der Gottscheer 600-Jahrfeier (1)
Festfest (1)
Festival (2)
Festival Ljubljana (1)
Filip Žakelj (1)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Oddelek za zgodovino (5)
Filozofska fakulteta Univerze, Oddelek za zgodovino (29)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (56)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (17)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (35)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (47)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (76)
formis J. G. Mayr ... (1)
Foto Firšt (1)
Foto Tourist (3)
Foto-kino klub (1)
Frančiškanski samostan (5)
Franz Müller (3)
Franz Saler (1)
Franz Wießene (1)
Fratelli Treves (1)
Freedom House (1)
Friedrichs-Universität (1)
Fundacja Slawistyczna (2)
G. Antoličič (1)
G. Braumüller (3)
G. Giappichelli (1)
G. Pivec (1)
G. Szelinski (1)
G. Šmid (1)
G. Tarmon (1)
G. Tica (1)
Gasilsko društvo (1)
gedruckt bei Jos. Blasnik (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey And. Kienreich (1)
gedruckt bey Joh. Sangilla ... (1)
gedruckt bey Johann Schultes (1)
gedruckt bey Johann Thomas Edl. v. Trattnern ... (1)
gedruckt bey Joseph Sassenberg (1)
Gedruckt durch Abraham Lamberg (1)
gedruckt mit Gebrüder Tanzer''schen Schriften (1)
gedruckt mit Leon'schen Schriften (1)
gedruckt mit Schulzisch-Gastheimischen Schriften und zu finden in der Krausischen Buchhandlung (1)
gedruckt mit von Ghelenschen Schriften (1)
gedruckt und im Verlage bei Andreas Leykam (1)
gedruckt und verlegt bei Carl Gerold (2)
Generalštab Slovenske vojske (19)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (32)
Generalštab Slovenske vojske, CVŠ - Vojaški muzej Slovenske vojske (12)
Genija (2)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Geološki zavod Ljubljana (1)
Geološki zavod Slovenije (5)
Gimnazija (1)
Giovanni de Rossi (1)
Glasbena matica (1)
Glasbena Matica (1)
Glasbena šola (1)
Glavni odbor Rdečaga križa Slovenije (1)
Goethe-Institut Ljubljana (1)
Goga (3)
Gorenjska Museum (1)
Gorenjski muzej (7)
Goričar & Leskovšek (3)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Goriška tiskarna (2)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (3)
Gosse, Fils (1)
Gouvernements Buchdruckerei (180)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
Grafika 13 A (1)
Gričar & Leskošek (1)
Guilelmus Braumüller (1)
Gutsverwaltung (1)
GV Revije (1)
H. Dermol Hvala (1)
H. Francka sinovi (1)
H. Fries (1)
H. Majar (1)
H. Ničman knjigotržec (1)
H. Ratkajec (1)
H. Slovak (2)
H. Slovák (10)
Hahn (1)
Harcourt Brace Jovanovich (1)
Harcourt Brace Jovanovich, Publishers (1)
Heinrich Steiner (2)
Helidon (1)
Henr. Francka sinovi (2)
Hermagoras (1)
Hermann Böhlaus nachf. (1)
Hermann Böhlaus Nachfolger (1)
Hilarijanska tisk. (1)
Historian Committee of the American Slovenian Anti-Communist War Veterans Association - Tabor (1)
Historischen Verein für Krain (236)
Histria editiones (1)
Histria Editiones (1)
Hoffmann (1)
HRID (1)
Hrvatska pučka knjižnica (1)
I. A. v. Kleinmayr (1)
I. Germek (1)
I. Kleinmayr (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (6)
I. Kvas (1)
I. Lapajne (1)
I. Osojnik (1)
I. Papsch & C. ... (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (5)
I. pl. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
I. Presl (1)
I. Rakovec (1)
I. Rihtarič (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (11)
I. V. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
I. Vodopivec (1)
I. Žerjal (1)
ICO (2)
Ig. pl. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ig. V. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (8)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
Igor Zabel Association for Culture and Theory (1)
Ilaunig, O. (1)
im Selbstverlage des Verfassers (1)
Im Selbstverlage des Verfassers (1)
im Verlag der Kaspischen Buchhandlung (1)
im Verlage bei F.W. Damian und W. Sorge (1)
im Verlage bey Franz Xav. Miller, Buchhändler (1)
im Verlage der k. k. Schulbücher-Verschleiss-Administration bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
im Verlage des Christoph Penz ... (2)
Im Verlage Des Landeskomitees Für Krain In Der Ersten Internationalen Jagdausstellung In Wien (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses bey St. Anna in der Johannis-Gasse (2)
im Verlagsgewölbe des k.k. Schulbücher-Verschleisses ... (1)
impensis Francisci Regnault & Iohannis Petit ... (2)
impensis Johannis Hofmanni, et typis haeredum Andreae Knorzii (1)
Impensisque ... ac cura ... Hermanni liechtenstein ... (1)
impressit mira Lucas hunc arte libellum (1)
in aedibus Ioannis Steelsij (1)
in Commission bei Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
in Commission bei Kubasta & Voigt (1)
in Commission Manz (1)
in den Buchhandlungen des Andreas Schwaiger und J. Landes (1)
in der Camesinaschen Buchhandlung (1)
In der Edel v. Kleinmayerischen Buchhandlung (1)
in der Geistingerschen Buchhandlung (1)
in der Hahn'schen Buchhandlung (1)
in der Herrlschen Buchhandlung (1)
in der v. Kleinmayerschen Buchhandlung (1)
in des Commercien-Commissair Benedict Friedrich Haueisens ... (1)
in Schwickertschen Verlage (4)
in Verlagsgewölbe des k. k. Schulbucher-Verschleisses ... (1)
in Verlegung Hieronimi Rodlers ... (1)
Institut des études ethniques (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (10)
Institute for Slovene Emigration Research (52)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Institute of Contemporary History (1)
Institute of Geodesy, Cartography and Photogrammetry (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (67)
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut IRRIS (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe kulture in okolja (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolj (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja (239)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategijo družbe, kulture in okolja (1)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (5)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (8)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (11)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za javno upravo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za lokalno samoupravo (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (27)
Inštitut za novejšo zgodovino (933)
Inštitut za občo in narodno zgodovino Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (23)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (69)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
Inštitut za zgodovino delavskega gibanja (1)
Intelyway webmedia (4)
International Institute for Archival Science (420)
INZ (1)
IOOF (2)
Istituto dell'educazione della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto dell'educazione della RS (2)
Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della societa, cultura e ambiente (68)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Ivan Dolinar (2)
Ivan Gršak (2)
izdajatelj (2)
Izvršni odbor Osvobodilne fronte (1)
J. Babnik (1)
J. Blasnik (5)
J. Blasnika nasl. (2)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Blasnik-ovi nasledniki (1)
J. Blaznik (2)
J. F. Eger (52)
J. Giontini (10)
J. Jeretin (1)
J. Jesenko (3)
J. K. Seitz (1)
J. Kleinmayr (1)
J. Korzun (1)
J. Krajec (4)
J. Leon (1)
J. Novak (1)
J. Orešnik (1)
J. P. Emeršič (1)
J. Petrič (1)
J. R. Milic (2)
J. Rakusch (2)
J. Scheible's Buchhandlung (1)
J. Šelhaus (1)
J. Škerl (1)
J. Šorn (1)
J. Šuc (1)
J. Vidmar (1)
J. Vošnjak (1)
J. Žnidaršič (1)
J.G. Calve'sche Buchhandlung (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (175)
Janez Giontini (2)
Janko M. Pajk (150)
Javni zavod Trubarjevi kraji (1)
Javni zavod za kulturo (1)
Joannes et Gregorius de Gregoriis, de Forlivio (2)
Johann Schüssler (1)
Johann Singriener (1)
Jožef Blaznik (13)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Jugoslovanska knjigarna (5)
Jugoslovanska tiskarna (2)
Jugoslovenska narodna obnova (1)
Jurij Stadelmann (302)
Jutri 2052 (3)
K. k. Hof- und Stadtsdruckerei (1)
K. k. Staats-Oberrealschule (27)
K. Poteko (1)
K. Prochaska (1)
K. Pust (1)
K. Rauch (1)
K. Zadnik (1)
Kais. Akademie der Wissenschaften (1)
Kais. Akademie der Wissenschaften? (1)
Karl Linhart (7)
Kärntner Abwehrkämpferbund (1)
Kasaški klub (1)
Katoliška bukvarna (22)
Katoliška družba na Kranjskem (1)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (174)
Kisovec: Multima (1)
Kleinmayr (1844)
Kleinmayr & B. (1)
Kleinmayr & Bamberg (3)
Klub dobrovoljaca (1)
Klub dobrovoljcev (10)
Klub Revus (1)
Kmetijska založba (2)
Knižnica Hrvatske revije (1)
Knjižnica Hrvatske revije (1)
Knjižnica Ivana Potrča (9)
Knjižnica Laško (2)
Kofein dizajn (1)
Konzorcij (5)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (11)
Konzorcij jutra (4)
Konzorcij Jutra (6)
Koroški pokrajinski muzej (1)
Košarkarski klub Elektra (1)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
Krajevna skupnost Žiri (1)
Krajni šolski svet (1)
Krakowska spółka wydawnicza (2)
Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada (1)
KS (1)
KS Laze-Jakovica (1)
KS Senica (1)
KUD Logos (7)
KUD Sodobnost International (32)
KUD Vladko Mohorič, Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine (1)
Kulturna skupnost (3)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center (7)
Kulturni center Ivan Napotnik (2)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno umetniško društvo SODOBNOST International (2)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno-prosvjetna zajednica (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (3)
Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka (1)
Kurt Vowinckel Verlag (1)
L. Bekić (1)
L. Gregorec (1)
L. Hartmann (2)
L. Novak (1)
L. Peternelj Uran (1)
L. R. Pejić (4)
L. Rutar (1)
L. Schwentner (2)
L. Šmuc (2)
L. Zeman (1)
L. Zevnik (1)
L.W. Seidel & Sohn (1)
Laibacher Volksküchen-Vereines (1)
lastna založba (3)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
LDS (18)
League of CSA (1)
Lenschner & Lubensky (1)
Leonova družba (229)
Leuschner & Lubensky (4)
Leuschner und Lubensky (1)
Lexpera (2)
Leykam (1)
Leykam-Josefstahl (1)
Librairie ancienne Honoré Champion (1)
Lipa (2)
Lit.-Art. Abtheilung des Österr. Lloyd (1)
Litera (2)
Literis Haeredum Widmanstadii (2)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljanska banka, Splošna banka (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
Ljudska pravica (1)
Ljudska tiskarna (32)
Ljudska univerza (1)
Ljudski glas (1)
Ljudski odbor občine Celje (1)
Loški muzej (2)
Lot und Waage (1)
Lutkovno gledališče (1)
M. Agrež (1)
M. Banjac (1)
M. Bardusco (1)
M. Bele (1)
M. Dekleva (1)
M. Fajić (1)
M. Gombač (1)
M. Gradišnik (1)
M. Horjak (1)
M. Hribernik (1)
M. Kokalj Kočevar (1)
M. Korunek (1)
M. Kosmač (1)
M. Kragelj (1)
M. Kralj (1)
M. Krasnići (1)
M. Mikuž (1)
M. Milošević-Brevinac (1)
M. Mravlje (1)
M. Pahor (1)
M. Reglia (1)
M. Schäber (1)
M. Schasl (1)
M. Skubic (1)
M. Šašelj (1)
M. Turnšek (1)
M.Grgić Renko (1)
MacDonald (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mailing (1)
Mame (1)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (2)
Marenigh (1)
Mariborska knjižnica (20)
Mariborska tiskarna (1)
Mariborski sokol (1)
Marketing magazin (1)
Martin Pogačar (76)
Mary Molek (1)
Mathis Hupfuff (1)
Matica Hrvatska (2)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Matica hrvatska, ogranak (1)
Matica slovenska (7)
Matica Slovenska (14)
Matica slovenska, (1)
Matija Majar (29)
Matthias Hupfuff (1)
Mavrica (4)
Mayer & Co. (1)
Mayr (1)
Mechitharisten-Buchdruckerei (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (8)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Mehden (1)
Mestna občina (17)
Mestna občina Kranj (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mestni arhiv (3)
Mestni arhiv ljubljanski (9)
Mihajlo Rostohar (10)
Ministarstvo vojske i mornarice (2)
Ministero per l'istruzione e lo sport (2)
Ministero per l'istruzione, la scienza e lo sport della Repubblica di Slovenia (1)
Ministerstwo Obrony Republiki Słowenii (1)
Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (4)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministrstvo za šolstvo in šport (19)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Ministry of Culture, Cultural Heritage Office of the Republic of Slovenia (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (3)
Miš (7)
mit Egerschen Schriften (3)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (1)
Mladinska knjiga (59)
Modrijan (15)
Modrijan izobraževanje (1)
Mohorjeva založba (1)
Mondadori (1)
Moser (1)
Mozirje (1)
Mursia (1)
Murski (1)
Musealverein für Krain (62)
Muzej (1)
Muzej Jesenice (1)
Muzej Miklova hiša (1)
Muzej narodne osvoboditve (24)
Muzej novejše zgodovine (6)
Muzej revolucije (2)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (2378)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (2)
Muzejsko društvo Vrhnika (10)
Muzejsko društvo za Kranjsko (80)
Muzejsko društvo za Slovenijo (6)
Muzejsko društvo Železniki (67)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (28)
N. Čebron Lipovec (1)
N. Ditmajer (1)
N. Gretsch (1)
N. Terčon (1)
N.-D. de la Délivrance (1)
na prodaj ima J. Leon, knjigar (1)
na prodaj in v saloshbi pri Janesu Giontini (1)
na prodaj in v založbi Janeza Giontinija (1)
na stroške c. k. založbe šolskih knjig (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Nadškofija, Nadškofijski arhiv (2)
nakladom spisatelja (1)
Nar. tisk. (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Narodna galerija (2)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (20)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodna tiskarna (3)
Národna tiskarna (1)
Narodna tiskarnica Dra. Ljudevita Gaja (1)
Narodna tiskarnica L. Gaja (1)
Narodne tiskarne (29)
Narodni muzej (1)
Narodni muzej Slovenije (1)
Narodni svet za Koroško (3)
Nasta (61)
Naš glas (2)
Naše delo (1)
National Gallery (1)
National Geographic Slovenija (1)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
National Museum of Slovenia (1)
natisnil in založil I. Leon (1)
natisnil Janes Leon (1)
natisnil Jožef Blaznik (3)
nella Ces. Reg. Privilegiata Stamperia Tommasini (1)
Nella Tipografia Picotti (7)
Nevelésügyi és Oktatási Minisztérium (1)
Nova obzorja (5)
Nova revija (66)
Nova založba (1)
NS Gauverlag und Druckerei Kärnten (1)
NUK (1)
O. Harrassowitz (1)
Občina (11)
Občina Dobrovnik (1)
Občina Kamnik (3)
Občina Komenda (1)
Občina Zreče (1)
Občinska kulturna skupnost (1)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (7)
Občinski odbor Zveze borcev (1)
Občinski odbor zveze združenj borcev NOV (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Obl. organizacija ptt. uslužbencev (1)
Območno združenje slovenskih častnikov (1)
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo (1)
Območno združenje zveze veteranov vojne za Slovenijo (3)
Obzorja (61)
od te Cesarske Pemske naivishi Canzlije (2)
Odbor za olepšanje mesta (1)
Odbor za priredbo vlaka na Velegrad in v Prago (1)
Odbor za Vilharjev spomenik (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Oddelek za informacije in propagando pri SNOS (1)
Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete (110)
Odsek za prosveto pri Predsedstvu SNOS (1)
Oesterreichisch-Ungarische Bank Osztrak-Magyar Bank (1)
OJNS (1)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
Okrajna učiteljska knjižnica (1)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Okrajni odbor SZDL (4)
Olepševalno in turistično društvo Celje (1)
Onkološki inštitut (2)
Onkološki inštitut Ljubljana (2)
OOOF (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Orao (1)
Osnovna šola (2)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Tabor (1)
Osrednja knjižnica (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
Österreichisch-Ungarischen Revue (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Preska (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
P. E. N. Club, centre slovene (1)
P. Gašperič (1)
P. Luković (1)
P. Šemnički (1)
P. Vitezović (1)
Památník odboje (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Partizanska knjiga (1)
Partizanska tiskarna (3)
Paternolli (1)
PAZU (2)
PeBook (2)
Pedagoška fakulteta (26)
Pedagoška fakulteta Univerze (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (4)
Pedagoška obzorja (5)
Pedagoški inštitut (17)
Pelikan (2)
per Antonium Koberger (1)
per Bernardum Rizum de Novaria (1)
per Franciscum de Mazalibus (1)
per Georgium de Rusconibus Mediolanénsem ... (1)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
per heredes Philippi Junta (1)
per Iacobum Britannicum impressus (1)
per li Fratelli Gallici ... (1)
per me Bernardino Rizo de Novara ... (1)
per Sebastianum Henricpetri ... (1)
per Stephanum planck ... (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (3)
Petrol (1)
Pihalni orkester (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (3)
pisatelj (6)
pisatelji doneskov (1)
Pivec (10)
Planinska založba (1)
Planinska zveza Slovenije (91)
po Iuane Manline (1)
PO ZVVS za Pomurje (1)
Pokrajinski arhiv (42)
Pokrajinski arhiv Maribor (147)
Pokrajinski muzej (4)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Pokrajinski odbor OF za Gorenjsko (1)
Policijsko veteransko društvo SEVER za Pomurje (1)
Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje (3)
Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje, pododbor (1)
Polikarp Zbade (1)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Pomurska akademsko znanstvena unija (9)
Pomurski muzej (4)
Poverjeništvo IOOF za Štajersko (1)
Pravna fakulteta (5)
Pravna praksa (1)
Predilnica (1)
Premiata tipografia Paternolli (1)
Prijatelj (1)
Prijatelji slovenske znanosti (10)
printed and sold by James Philips ... (1)
printed and sold by James Phillips, George Yard ... (1)
printed by J. Nichols, for T. Cadell ... (1)
printed for Edward and Charles Dilly ... (1)
printed for G.G.J. and J. Robinson (1)
printed for J. Debrett ... (1)
printed for the author, and sold by Thomas Payne ... (1)
printed for the author, by Darnton and Harvey ... and sold by G. Nicol ... et al. (1)
Printed for W. Innys, R. Ware, J. and P. Knapton, S. Birt, E. Comyns, D. Browne, T. Longman, H. Whitebridge, C. Hitch, J. Hodge, S. Austen, R. Manby and H.S. Cox, A. Millar, J. and J. Rivington, and J. Ward (1)
printed for, and sold by the editor; J. Ridgway ... and W. Button ... (1)
Pripravljalni odbor za proslavo 800-letnice Mengša (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (23)
Prirodoslovno društvo Slovenije (37)
Prod. IV. oper. zon. (1)
Produkcija gramofonskih ploča Radio-Televizije Beograd (1)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
Propagandna komisija IOOF (1)
Propagandna komisija pri IOOF (1)
Propagandni odsek izvršnega odbora OF (2)
prostat apud C. Gerold (1)
prostat vaenalis in taberna libraria Reginaldi Chauldiere ... in vico Iacobaeo, sub insigni hominis syluestris (1)
Prostovoljna gasilska četa (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (2)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Log (1)
Prosvetna zveza (1)
Prosvetno društvo Savinja (1)
Provincialat slovenske province Družbe Jezusove (1)
PU (1)
PVD Sever za Pomurje (1)
R. Claussner (1)
R. Čeh (1)
R. Lampreht (1)
R. Milic (1)
R. Rother (1)
R. Smola (13)
R. Vincoletto (1)
Ravnateljstvo Banovinske kmetijske šole na Grmu (1)
Ravnateljstvo Cesarja Franca Jožefa I. mestnega dekliškega liceja (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (42)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
redakcija Našim ženam IOOF Novo mesto (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regional Office for Natural and Cultural Heritage Protection (1)
Reichspropagandaamt Kärnten (1)
Reichspropandantaamt Kärnten (1)
Reitenburg (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
Revija SRP (3)
Ribniška farna cerkev (1)
Rokus (2)
Rokus Klett (5)
Rozalija Eger (1)
RTV (1)
Rubeus et Albertinus Vercellensis, pro Antonio Moreto (1)
Ruslica (7)
s troški c. k. prodajnice šolskih knjig (1)
S. Đurašković (1)
S. Hendler (1)
S. Malmenvall (1)
s. n (1)
s. n. (17)
S. Rudolf (1)
S. Žitko (1)
s.n. (13)
S.n. (1)
Sacher-Masoch (1)
Salve (3)
samozal. (34)
samozal. A. Šalehar (1)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. D. Trstenjak (1)
samozal. D. Žunkovič (1)
samozal. društva (1)
samozal. F. Jeza (1)
samozal. F. Rakuša (1)
samozal. F. Rákuša (1)
samozal. F. Stele (1)
samozal. GorKerKavčLot (2)
samozal. I. Lapajne (2)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. J. Jesenko (3)
samozal. J. Markič (1)
samozal. J. Mravljak (2)
samozal. K. Cah (1)
samozal. K. Klun (1)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. M. Klasinc (1)
samozal. M. Klemen (1)
samozal. M. Tavares (1)
samozal. P. Urankar (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal. S. Cvenkel (1)
samozal. T. Jarc (1)
samozal. T. Mamić (1)
samozal. T. Zupan (1)
samozal. V. Meglič (1)
samozaložba (16)
Samozaložba (1)
Sanje (8)
Savez "Oslobođenje" (1)
Savinjske novice (1)
Science and Research Centre, Annales (1)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (1)
Sebald Schreyer (2)
Sebastian Kammermeister (2)
Selbstverl. (1)
Selbstverlag (5)
Selbstverlag der Verfassers (1)
Selbstverlag des Herausgebers (1)
Selbstverlag des herzoglichen Forstamtes Gottschee (1)
self published (2)
self-published (1)
selfpublisher T. Horvat (3)
selfpublishment (1)
selfpublishment D. Dragić (1)
Sigmundova bukvarnica (1)
Simon & Schuster Inc. (1)
Skupina občanov (14)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Skupščina občine (3)
Skupščina občine Litija (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Sl. Nar. (1)
Slavistično društvo Slovenije (468)
Slov. šolska matica (1)
Slovák (1)
Slovene Anthropological Society (16)
Slovene Welding Society (3)
Slovenian Armed Forces, Military Schools Centre (1)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (4)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (191)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (7)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska kinoteka (49)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (7)
Slovenska krščansko-socialna zveza (1)
Slovenska kulturna akcija (4)
Slovenska matica (26)
Slovenska Matica (1)
Slovenska narodna podporna jednota (1)
Slovenska prosvetna zveza (1)
Slovenska straža (1)
Slovenska Straža (1)
Slovenska Šolska Matica (2)
Slovenski dom (3)
Slovenski etnografski muzej (57)
Slovenski frančiškani v ZDA (1)
Slovenski gledališki in filmski muzej (43)
Slovenski gledališki inštitut (2)
Slovenski gledališki muzej (141)
Slovenski knjižni zavod OF (1)
Slovenski šolski muzej (66)
Slovenski znanstveni inštitut (1)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (15)
Slovensko društvo za angleške študije (6)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (214)
Slovensko dušno pastirstvo (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko etnološko društvo (177)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (9)
Slovensko filozofsko društvo (62)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko odonatološko društvo etc. (4)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko politično društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (46)
Slovensko sociološko društvo (42)
Slovensko toksikološko društvo (1)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (49)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (673)
Slovensko zdravniško društvo (49)
Slovensko združenje za geodezijo in geofiziko (2)
Slovenský akademický spolok 'Tatran' (1)
Slowenisches wissenschaftliches Institut (1)
SNG (1)
SO (1)
Socialna akademija (1)
Societa di Minerva (1)
Societá storica del Litorale (282)
Sokol (1)
Sokolska župa Maribor (1)
Sokolsko društvo (1)
sold by G. Nicol ... and J. Sewell ... (1)
Sophia (6)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
SŠTS Šiška (1)
St. Norbertus-Verlag (1)
Staats-Ober-Realschule (18)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
Stadsarchief (2)
Stamperia Speraindio & Comp. (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Stavbna zadruga Bežigrajski dom (1)
Steirischer Heimatbund, Kreisführung Pettau - Amt Volkbildung (1)
Stoka (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Studia Croatica (1)
Studia humanitatis (1)
Studia Slovenica (1)
Styria (1)
Süddeutsche Monatshefte (1)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (2)
sumptibus Statii Wesselii, literis Jacobi Hinderlingii (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (6)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Svet za ohranjevanje in razvijanje revolucionarnih tradicij ter spomeniško varstvo pri občinski konferenci SZDL (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Svobodna misel (4)
Svobodna Slovenija (3)
SZK Oktatási Intézete (1)
Šaleški študentski klub (1)
ŠD Narodni dom (1)
Škofa Baraga pomoč (1)
Šmihelska cerkev (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (2)
Športna agencija Proelium (1)
Štajersko obmejno povejstvo SHS (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (24)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (75)
Študijski center za narodno spravo (84)
T. Brate (1)
T. Kramberger (1)
T. Krašovec (1)
T. Lubarda (1)
T. Mudražija (1)
T. Potočnik Mesarić (1)
t. Tipografia emiliana (1)
T. Weicher (1)
Tabor (1)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
Tavas (1)
Technical Museum of Slovenia (2)
Teh. VII. SNOUB "Franceta Prešerna" (3)
Tehika XXX. divizije (1)
Tehnika "Čaven" (1)
Tehnika "Krn" (1)
Tehnika Logora NOVJ (1)
Tehniški muzej Slovenije (5)
Teološka fakulteta (57)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
Teubner (1)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
The Ptuj-Ormož Regional Museum (1)
The university of Chicago press (1)
Tip. Bernardoni (1)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tipografia sociale (1)
Tipografija (1)
Tipografoa Priora & Pisani (1)
Tisk J. Blasnikovih Nasledn. (1)
Tiskarna Aco (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna Dolenc (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (70)
Tiskarna sv. Cirila (36)
Tiskarna sv. Mohorja (1)
Tiskarna Trilof (1)
tiskarnica Aust. Lloyda (1)
Tiskarnica družbe sv. Mohora (1)
tiskom Dragutina Laubnera (1)
Tiskovna zadruga (1592)
Tiskovno društvo (1)
Tonkli (1)
Tretji red svetega Frančiška (1)
Turistično društvo (2)
Turistično olepševalno društvo (1)
Typ. Bezobrazov I Komp (1)
typis Antonij Aussurdi ..., & impensa Reginaldi Chalderini ... (1)
typis haeredum Joan. Friderici Kleimayr p.m. (1)
typis Haeredum Mayr ... (1)
typis haeredum Widmanstadii (2)
typis Haeredum Widmanstadii (1)
typis Ignatii Aloysii Kleinmayer (1)
typis Ioannis Thomae nob. de Trattnern ... (1)
typis Ioannis Thomae Trattner ... (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (1)
typis Joannis Georgii Schlegel (1)
typis Joannis Thomae Trattner ... (2)
typis Josephi Gerold ... (1)
typis Leopoldi Joannis Kaliwoda ... (2)
typis Melchioris Haan ... (1)
typis scholarum Piarum (1)
U. Lampret (1)
U. Mosers (1)
U. Železnik (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljske tiskarne (1)
Učiteljski dom (1)
Učiteljsko društvo za slovenski Štajer (1)
Udruženje diplomiranih tehnikov (1)
Udruženje jugoslovanskega učiteljstva (1)
Ulr. Moser-jeva knjigotržnica (1)
Umco (3)
UMco (3)
Umetniška propaganda (1)
Union of Slovenian Parishes of America (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (31)
Universita degli Studi di Trieste (9)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (6)
University of Ljubljana Press (2)
University of Toronto Press (1)
University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, FF press (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (66)
Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče (398)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (11)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru (282)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba (2)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerza, Inštitut za slavistiko - Inštitut za medijsko komunikacijo (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (3)
Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (3)
Univerzitetni klinični center (1)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Uprava Avtonomista (1)
Uradni list LRS (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Ustanova 'Fundacija Poti miru v Posočju' (1)
v c. k. zalogi šolskih knjig (1)
V Gorici : [s. n.] (1)
v lastni založbi polka (1)
v samozal. J. Mravljak (1)
V. Bester (2)
V. Bevc (1)
V. Kamin Kajfež (2)
V. Klun (1)
V. Lahtov (1)
V. Melik (1)
V. Skitek (1)
V. Šarec (1)
V. Šribar (1)
V.B.Z. (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Vekoslav Spindler (1)
Velenjska knjižna fundacija (1)
venundantur in aedibus Ascensianis (1)
Verfasser (2)
Verlag Der Deutsch. Schulvereinsschule In Laibach (1)
Verlag der F. Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Verlag der Propstei (1)
Verlag des F. V. Lavant. Ordinariates (1)
Verlag des Herausgebers (1)
Verlag des Kaufmännischen Kranken- und Unterstützungs-Vereines (1)
Verlag des Verfassers (1)
Verlag von Gustav Mayer (1)
Verlag von J.G. Heubner (1)
verlegts Johann Adam Schmidt ... (1)
verlegts Joseph Moritz Lechner ... (1)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Videofon (1)
Viharnik (5)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Villa Litta klub - fondacija (1)
Visoka šola za politične vede (13)
Višja ekonomsko komercialna šola (1)
vredništvo slovenskega Glasnika (1)
Vrhniško muzejsko društvo (11)
W. Braumüller (4)
W. Kohlhammer (1)
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego (1)
Z. Mileusnić (1)
Z. Radminič Bonin (1)
Za svobodu (1)
Zala (1)
Zaliv (1)
Založba /*cf (8)
Založba /*cf. (6)
Založba Annales (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba književnosti na inozemskih jezikih (1)
Založba Obzorja (3)
Založba okrajne učiteljske knjižnice Novomeške (1)
Založba Sij (1)
Založba Univerze (24)
Založba Univerze na Primorskem (20)
Založba Univerze v Ljubljani (59)
Založba Univerze v Novi Gorici (1)
Založba ZRC (134)
Založba ZRC, ZRC SAZU (70)
založil in na svetlo dal pisatelj (1)
založil J. Majciger (1)
založil pisatelj (1)
Založništvo tržaškega tiska (2)
Zavod Bob (1)
Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem (10)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (52)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (167)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (17)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (1)
Zavod RS za šolstvo (33)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (5)
Zbornica zdravstvene nege (7)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (7)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (44)
Združenje za radioterapijo in onkologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
ZDSPB Tabor - Zgodovinski odsek (1)
Zedinjena Slovenija (3)
Zentrum für Soziale Innovation (7)
Zgodovinska sekcija Matej Slekovec, Delavsko prosvetno društvo (DPD) Svoboda (1)
Zgodovinski arhiv (50)
Zgodovinski arhiv mesta Ljubljane (3)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinski odsek Zveze slovenskih protikomunističnih borcev (1)
Zgodovinsko društvo (66)
Zgodovinsko društvo Celje (640)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (348)
Zgodovinsko društvo Maribor (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (68)
Zgodovinsko društvo 'Poetovio 69' (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (426)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (412)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (747)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Založba Annales (8)
Zgodovinsko društvo za Koroško (1)
Zgodovinsko društvo za Sl. Št. (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (655)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (155)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (395)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (41)
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (3)
Znanstveno društvo (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (5)
Znanstveno in publicistično središče (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (93)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (22)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (31)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (41)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije (66)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
ZRC SAZU (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (15)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (12)
zu finden bey Adamen Skube, Burgern und Buchbindtern daselbst (1)
zu finden bey Johann Christoph Erhardt ... (1)
zu finden bey Wolfgang Moritz Endter ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (45)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (51)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (14)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza društev slovenskih protikomunističnih borcev Tabor (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (2)
Zveza geodetov Slovenije (29)
Zveza geografov Slovenije (8)
Zveza geografskih društev Slovenije (50)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (46)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza kulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza policijskih veteranskih društev Sever (8)
Zveza romskih skupnosti Umbrella - Dežnik, Anglunipe - RIC (1)
Zveza slovenskih glasbenih šol, skupnost zavodov (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (42)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2215)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (434)
Zvezna trgovina (1)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (92)
Ž. Oman (1)
Žebot (1)
Železniško gospodarstvo (1)
Življenje in svet (1)
Župna cerkev (1)
Župni urad (1)
Župnija sv. Štefana (1)
Župnijski urad (4)
Župnijski urad v Puščavi (1)
Išči med rezultati (26101)