Število rezultatov iskanja: 21975

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (17)
Acrocephalus (4)
Acta agriculturae Slovenica (6)
Acta biologica Slovenica (8)
Acta carsologica (18)
Acta chimica slovenica (4)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (1)
Acta ecclesiastica Sloveniae (1)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (2)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (56)
Acta Histriae (638)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta neophilologica (11)
Agricultura (Maribor) (3)
Akademija MM (1)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Ampak (Ljubljana) (16)
Anali PAZU HD (7)
Annales kinesiologiae (Koper) (3)
Annales. Series historia et sociologia (284)
Annales. Series historia naturalis (6)
Anthropological notebooks (18)
Anthropos (Ljubljana) (60)
AR. Arhitektura, raziskave (11)
Archeografo Triestino (1)
Argo (1892-1903) (108)
Arheo (55)
Arheološki vestnik (57)
Arhivi (783)
Ars et humanitas (51)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Asian studies (53)
Atlanti (435)
Atlanti + (5)
Azijske in afriške študije (16)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Blätter aus Krain (367)
Bogoslovni vestnik (71)
CEPS journal (3)
Clotho (2)
Communio (Ljubljana) (8)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (89)
Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino (9)
Časopis za zgodovino in narodopisje (405)
Čitalnica (2)
De musica disserenda (26)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (6)
Delo in varnost (1)
Dialogi (41)
Didakta (3)
Dileme (47)
Documenta Praehistorica (38)
Dogovori (5)
Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja (43)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (139)
Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja (1997) (2)
Dolenjska prosveta (6)
Dom in svet (Ljubljana) (173)
Družboslovne razprave (23)
Dve domovini (66)
Ecce organvm (27)
Edinost in dialog (12)
Elektrotehniški vestnik (2)
ELOPE (Ljubljana) (6)
Endoskopska revija (1)
Etnolog (Ljubljana) (22)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (54)
Farmacevtski vestnik (8)
Filozofski vestnik (75)
Fizika v šoli (2)
Foglio periodico Istriano (10)
Folia biologica et geologica (2)
Gea (Ljubljana) (27)
Geodetski vestnik (27)
Geografija v šoli (2)
Geografski obzornik (11)
Geografski vestnik (19)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (6)
Glasba v šoli in vrtcu (12)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (90)
Gorenšči fantje (3)
Gozdarski vestnik (16)
Gradbeni vestnik (1)
Grafičar (Ljubljana) (1)
Hacquetia (15)
Hladnikia (Ljubljana) (1)
Igra ustvarjalnosti (1)
Illyrisches Blatt (1842)
Image analysis and stereology (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
Izvestja Državne učiteljske šole v Mariboru (3)
Izvestja Muzejskega društva za Kranjsko (77)
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru (3)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (43)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (13)
Javna uprava (1)
Javno zdravje (1)
Javnost (Ljubljana) (11)
Jezik in slovstvo (292)
Jezikoslovni zapiski (22)
Journal of energy technology (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (10)
Kaiserlich königliche Staats-Oberrealschule in Laibach (27)
Kakovostna starost (1)
Kamniški zbornik (4)
Kapucinski toti (13)
Kemija v šoli in družbi (2)
Keria (Ljubljana) (38)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (13)
Knjižnica (43)
Kranjski zbornik (1)
Kres (Celovec) (70)
Kronika (Ljubljana) (1795)
Kronika slovenskih mest (17)
Kula (Ljubljana) (1)
Laibacher Wochenblatt (302)
Les (Ljubljana) (4)
Linguistica (Ljubljana) (15)
Literatura (Ljubljana) (18)
Ljubljanski zvon (1585)
Ljudska šola - Vrhnika (1)
Loški razgledi (2328)
Management (1)
Matematika v šoli (5)
Materiali in tehnologije (2)
Medicinski razgledi (7)
Medijska vzgoja in produkcija (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Misel in delo (58)
Mittheilungen des historischen Vereins für Krain (236)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (62)
Monitor ISH (68)
Muzikološki zbornik (70)
Na straži (1)
Napredna misel (10)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (10)
Naša skupnost (Grosuplje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana Moste-Polje) (1)
Naša skupnost (Ljubljana) (4)
Naša sodobnost (27)
Naše delo (Ptuj) (1)
Natura Sloveniae (1)
Novi razgledi (1)
Novi svet (Ljubljana) (11)
Novosti na področju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike (1)
Obnovitveni kolposkopski tečaj 2016 (1)
Obzornik za matematiko in fiziko (17)
Obzornik zdravstvene nege (7)
Offizieller Telegraph (180)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Organizacija znanja (11)
Otrok in knjiga (19)
Panorama (1)
Pedagoška obzorja (5)
Phainomena (Ljubljana) (54)
Planinski vestnik (34)
Podjetje in delo (1)
Poligrafi (7)
Pravni letopis (1)
Pravnik (4)
Presek (63)
Primerjalna književnost (221)
Prispevki za novejšo zgodovino (444)
Proteus (33)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (4)
Ptujski list (2)
Ptujski zbornik (7)
Radiology and oncology (Ljubljana) (3)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (59)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (19)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Res novae (4)
Research in social change (2)
Retrospektive (35)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za zdravstvene vede (1)
Revus (Ljubljana) (1)
Savinjski zbornik (7)
Science of gymnastics journal (Spletna izd.) (35)
Scopolia (16)
Scopolia. Supplementum (3)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (2)
Slavia Centralis (43)
Slavica Tergestina (5)
Slavistična revija (128)
Slavjan (29)
Slovenka (11)
Slovenski čebelar (43)
Slovenski etnograf (23)
Slovenski gospodar (32)
Slovenski jezik (1997) (6)
Slovenski pravnik (1)
Slovenščina 2.0 (1)
Slovenščina v šoli (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (16)
Sodobna pedagogika (9)
Sodobnost (1933) (7)
Sodobnost (1963) (126)
Soški glas (3)
Staats-Ober-Realschule in Laibach (18)
Staroslovan (10)
Stati inu obstati (46)
Stridon (2)
Strojniški vestnik (1)
Studia Historica Slovenica (342)
Studia mythologica Slavica (28)
Studia universitatis hereditati (8)
Svet ptic (9)
Svetovna vojska (17)
Svobodna beseda (Ljubljana) (69)
Svobodna misel (Ljubljana) (2)
Šolska knjižnica (3)
Šolska kronika (31)
Šolsko polje (10)
Šport (Ljubljana) (12)
Štajerc (7)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (59)
Traditiones (Ljubljana) (97)
Trdoživ (4)
Učiteljski tovariš (175)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (1)
Vakuumist (36)
Varstvo narave (5)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (2)
Veda (27)
Ventil (Ljubljana) (6)
Verba hispanica (27)
Vertec (1871) (111)
Vestnik (1873) (29)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (7)
Vestnik za tuje jezike (5)
Veteran (Ljubljana) (28)
Veteran vojne za Slovenijo (14)
Vihar sovražen svet pretresa (5)
Vojaška zgodovina (44)
Vrhniški razgledi (11)
Vzgoja (Ljubljana) (14)
Vzgoja in izobraževanje (9)
Wochentliches Kundschaftsblatt des Herzogthums Krain (52)
Zbor občanov (5)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (7)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zbornik za umetnostno zgodovino (46)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (409)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (3)
Zdravniški vestnik (40)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovina v šoli (174)
Zgodovina za vse (589)
Zgodovinski časopis (983)
Zgodovinski zapisi (67)
Zgodovinski zbornik (1888) (76)
Zora (1872) (150)
Zvonček (Ljubljana) (10)
Železne niti (55)
Žirovski občasnik (1)
Leto izida
???? (2)
1150-1200 (1)
1352 (1)
1380-1450 (1)
1401 (1)
1428-1450 (1)
1445-1455 (2)
1470 (1)
1484 (1)
1491 (1)
1499 (1)
1501-1502 (1)
1509 (3)
1515 (1)
1520 (1)
1531 (2)
1541 (1)
1550 (1)
1557 (1)
1558 (1)
1561 (1)
1577 (1)
1578 (1)
1579 (1)
1586 (1)
1612 (1)
1627 (1)
1640 (1)
1656 (1)
1668 (1)
1674 (1)
1680 (2)
1689 (1)
1695 (1)
1696 (2)
1698 (1)
17.09.2015 (1)
1700 (1)
1701 (1)
1706 (1)
1714 (1)
1716 (1)
1719 (1)
1726 (1)
1727 (1)
1730 (1)
1739 (1)
1743 (1)
1746 (2)
1752 (1)
1760 (1)
1765 (1)
1766 (2)
1768-1777 (1)
1769 (1)
1770 (1)
1771 (1)
1773 (2)
1774 (2)
1775 (55)
1779 (1)
1780 (1)
1781 (1)
1783 (1)
1783-1784 (1)
1786 (3)
1788-1791 (2)
1791 (1)
1792 (1)
1793 (1)
1794 (2)
1794-1795 (1)
1795 (3)
1796 (1)
1797 (3)
1798 (3)
1799 (2)
1804 (43)
1805 (44)
1807 (1)
1808 (11)
1809 (1)
1812 (115)
1813 (67)
1814 (7)
1815 (52)
1816 (51)
1817 (57)
1818 (53)
1819 (53)
1820 (53)
1821 (52)
1822 (52)
1822-1823 (1)
1823 (53)
1824 (53)
1825 (53)
1826 (52)
1827 (55)
1828 (54)
1829 (53)
1829-9999 (1)
1830 (53)
1830-1831 (1)
1831 (54)
1832 (53)
1833 (54)
1834 (54)
1835 (53)
1836 (54)
1836-1838 (1)
1837 (52)
1837-1839 (1)
1838 (53)
1839 (54)
1840 (56)
1840-1843 (1)
1841 (53)
1842 (54)
1843 (54)
1844 (54)
1844-1875 (1)
1845 (55)
1846 (128)
1847 (118)
1847-1852 (1)
1848 (117)
1849 (115)
1850 (9)
1851 (23)
1852 (28)
1852-1854 (1)
1853 (16)
1854 (13)
1855 (14)
1856 (14)
1857 (69)
1858 (15)
1859 (12)
1860 (67)
1861 (66)
1862 (76)
1863 (82)
1864 (79)
1865 (56)
1866 (6)
1867 (2)
1868 (6)
1869 (4)
1870 (1)
1871 (6)
1872 (30)
1873 (51)
1874 (46)
1874-1876 (1)
1874-1888 (1)
1875 (49)
1876 (35)
1876-1877 (1)
1877 (37)
1877-1879 (1)
1878 (13)
1878-1885 (1)
1879 (12)
1879-1880 (1)
188? (1)
1880 (21)
1880-1881 (1)
1880-1918 (1)
1881 (55)
1882 (60)
1883 (69)
1884 (44)
1885 (52)
1885-1929 (1)
1886 (36)
1887 (59)
1888 (46)
1889 (35)
1890 (50)
1891 (70)
1892 (83)
1892-1893 (1)
1893 (62)
1894 (67)
1894-1898 (1)
1895 (87)
1896 (68)
1897 (72)
1898 (69)
1899 (65)
19?? (2)
1900 (68)
1900-1914 (1)
1901 (43)
1901-1902 (1)
1902 (45)
1902/1928 (1)
1903 (65)
1904 (57)
1905 (62)
1906 (39)
1906/1911 (1)
1907 (61)
1908 (54)
1908-1911 (1)
1909 (44)
1909-1911 (2)
1910 (68)
1910/1914 (1)
1910-1919 (1)
1911 (55)
1912 (53)
1913 (41)
1914 (49)
1914-1915 (1)
1914-1919 (19)
1915 (56)
1916 (35)
1917 (35)
1917-1918 (1)
1918 (22)
1918-1919 (54)
1918-1920 (3)
1919 (100)
1919-194? (1)
1919-195? (7)
1920 (40)
1920/1921 (1)
1920-1921 (1)
1920-1925 (1)
1920-1940 (1)
1921 (32)
1922 (45)
1923 (46)
1923-1945 (1)
1924 (54)
1924- (1)
1925 (47)
1925/1926 (2)
1925-1935 (1)
1926 (43)
1926-1927 (4)
1927 (63)
1928 (53)
1928/1929 (3)
1929 (58)
1929- (1)
1929/1930 (1)
1929-1930 (2)
1929-1938 (1)
1929-1939 (2)
1929-1949 (1)
1930 (51)
1930/1931 (3)
1930-1931 (3)
1930-1939 (1)
1930-1950 (1)
1931 (32)
1931/1932 (1)
1931-1932 (1)
1932 (61)
1932/1933 (6)
1933 (60)
1933/1934 (6)
1934 (57)
1934/1935 (1)
1934-1940 (1)
1934-1941 (1)
1934-1950 (1)
1935 (61)
1935/1936 (1)
1935-1940 (1)
1936 (40)
1936/1937 (1)
1936-1937 (1)
1937 (55)
1937/1938 (2)
1937-1939 (4)
1938 (41)
1938-1939 (3)
1938-1940 (1)
1939 (70)
1939/1940 (1)
1939-1940 (2)
1939-1945 (3)
194? (2)
1940 (72)
1940-1950 (2)
1941 (30)
1941-1944 (1)
1941-1945 (1)
1941-2015 (1)
1942 (12)
1942-1942 (1)
1942-1945 (2)
1943 (12)
1944 (19)
1945 (10)
1945-1995 (1)
1946 (3)
1947 (6)
1948 (7)
1948/1949 (1)
1949 (14)
1950 (3)
1951 (5)
1952 (6)
1952/1953 (1)
1953 (48)
1953-1954 (4)
1954 (59)
1954-1969 (1)
1955 (71)
1955/1956 (12)
1956 (73)
1956/1957 (1)
1957 (77)
1958 (76)
1958/1959 (1)
1958-1960 (1)
1959 (71)
1960 (106)
1961 (70)
1962 (102)
1963 (78)
1963-1964 (5)
1964 (87)
1965 (95)
1965/1966 (1)
1966 (82)
1967 (95)
1968 (104)
1969 (94)
1970 (118)
1971 (101)
1971-1974 (1)
1972 (109)
1973 (130)
1974 (96)
1975 (127)
1976 (99)
1977 (102)
1977/1978 (1)
1978 (91)
1978-1979 (1)
1978-1980 (1)
1979 (113)
1980 (125)
1981 (134)
1982 (89)
1983 (98)
1983-1987 (1)
1984 (110)
1984/1985 (1)
1985 (93)
1986 (93)
1987 (87)
1988 (136)
1988-1990 (1)
1989 (217)
1989/1990 (1)
1990 (246)
1991 (212)
1991-1991 (1)
1992 (194)
1993 (208)
1994 (249)
1995 (185)
1995-1996 (17)
1996 (208)
1997 (249)
1998 (214)
1999 (277)
20.2.2015 (1)
2000 (201)
2001 (239)
2002 (247)
2003 (231)
2004 (260)
2005 (216)
2006 (243)
2007 (316)
2008 (400)
2008-2009 (1)
2009 (331)
2009- (1)
2010 (384)
2011 (503)
2012 (529)
2012- (1)
2012/2013 (1)
2012-2014 (1)
2013 (555)
2014 (569)
2015 (542)
2016 (584)
2016/2017 (1)
2017 (612)
2018 (595)
2019 (503)
2020 (476)
2020/2021 (1)
2021 (272)
2022 (63)
s. d. (2)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (12)
Arhivsko društvo Slovenije (783)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (36)
Biteks d.o.o. (2)
Botanično društvo Slovenije (5)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (11)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (6)
Čebelarska zveza Slovenije (44)
DELO, d.d. (1)
Didakta (3)
Društvo antropologov Slovenije (18)
Društvo arhitektov Ljubljana (17)
Društvo biologov Slovenije (8)
Društvo humanistov Goriške (59)
Društvo Jarina Bohinj (27)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (14)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (90)
Društvo Medicinski razgledi (7)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov - DINARICUM (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (13)
Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (4)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (36)
Družina d.o.o. (8)
Elektrotehniška zveza Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (11)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
Geološki zavod Slovenije (5)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (14)
Göteborgs universitet (1)
Herpetološko društvo - Societas herpetologica slovenica (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (68)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (54)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (20)
Inštitut za novejšo zgodovino (444)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (11)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (5)
Kmetijska založba Slovenj Gradec (1)
Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin (1)
Knjižnica Domžale (6)
Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik (7)
Knjižnica Grosuplje (25)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (100)
Knjižnica Ivana Tavčarja (2163)
Knjižnica Laško (2)
Knjižnica Lenart (2)
Knjižnica Litija (9)
Knjižnica Logatec (6)
Knjižnica Medvode (6)
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (12)
Knjižnica Radlje ob Dravi (1)
Knjižnica Velenje (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem (211)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (7)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (126)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Lutkovno gledališče Ljubljana (1)
Mariborska knjižnica (56)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (440)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (7)
Mestna knjižnica Kranj (118)
Mestna knjižnica Ljubljana (219)
Mestna občina Kranj (1)
Mestni muzej Radovljica (1)
Ministrstvo za obrambo RS (30)
Ministrstvo za zunanje zadeve RS (1)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (3)
Mladinska knjiga (27)
Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce (4)
MORS, Direktorat za obrambne zadeve (14)
Muzej Miklova hiša (1)
Muzej novejše zgodovine Celje (15)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2332)
Muzejsko društvo Železniki (55)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Narodna in študijska knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (9710)
Nova revija (16)
Ogranak Matice hrvatske u Čabru (1)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Osnovna šola dr. Franja Žgeča (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osrednja knjižnica Celje (50)
Osrednja knjižnica Mozirje (13)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (20)
Pedagoška obzorja (5)
Petrol d.d. (2)
Planinska zveza Slovenije (34)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (3)
Pokrajinski arhiv Maribor (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (25)
Prirodoslovno društvo Slovenije (33)
Prostovoljno gasilsko društvo Radomerje (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (2)
Slavistično društvo Slovenije (121)
Slovenian Media House (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (2)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski etnografski muzej (40)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (31)
Slovensko arheološko društvo (56)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (10)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (154)
Slovensko društvo za proučevanje in varstvo netopirjev (4)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija (4)
Slovensko etnološko društvo (90)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (19)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko odonatološko društvo (4)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (46)
Slovensko sociološko društvo (23)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (409)
Slovensko zdravniško društvo (40)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (1)
Splošna knjižnica Ljutomer (2)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (3)
Študentska založba (81)
Študijski center za narodno spravo (47)
Universita degli Studi di Trieste (5)
Univerza na Primorskem (8)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (648)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (32)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (50)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (196)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (53)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (87)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (43)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (15)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Zavod RS za šolstvo (209)
Zavod RS za varstvo narave (5)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (7)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (7)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (35)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo Celje (589)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru (342)
Zgodovinsko društvo Ormož (70)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (344)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (290)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (114)
ZRC SAZU (357)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (7)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Glasbenonarodopisni inštitut (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (11)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (56)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (36)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (9)
Zveza geodetov Slovenije (27)
Zveza geografov Slovenije (31)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (16)
Zveza lesarjev Slovenije (4)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (42)
Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije (69)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1469)
Vsebina
Založnik
(28)
"Slovenska beseda" (9)
= "Palabra Eslovena" (9)
= Institute for Slovene Emigration Research (5)
= Institute of Contemporary History (1)
= National Institute of Biology (1)
= ZRC Publishing (2)
1A internet (1)
A. Baš (1)
A. Gabršček (27)
A. Golobič (1)
A. Holzhausen (1)
A. Koblar (7)
A. Kosi (1)
A. Košar (1)
A. Leykam's Erben (1)
A. M. Strgačić (1)
A. Piša (1)
A. Raunecker (1)
A. Turk (4)
A. Zorn (1)
Agence Continentale d''Information (1)
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Akademija znanosti in umetnosti (1)
Akademska založba (4)
Alfons Müllner (108)
Alfred Brežnik AM (1)
Alma Mater Europaea - ECM (3)
Alma Mater Europaea - European Center Maribor (3)
Alma Mater Europaea, ECM, Alma Mater Press (1)
Alma Mater Europaea-Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Andr. Leykam'schen Erben (1)
Andragoško društvo Slovenije (1)
Annales (1)
Annales Press (1)
Appresso Domenico Padovani (1)
appresso Gierolamo Albrizzi (1)
appresso Girolamo Albrizzi (1)
apud Christoph. Gottlieb Nicolai (1)
apud Dominicum Occhi (1)
apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini (1)
apud Georgium Rhau (1)
apud Herm. Uytwerf, & Franç. Changuion (1)
apud P. Gosse, R. Chr. Alberts, P. de Hondt (1)
Arhiv Republike Slovenije (15)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (133)
Arhivsko društvo Slovenije (783)
Artur Kollitsch (1)
Association of Radiology and Oncology (3)
Audibook (5)
auf Kosten der Verfasser (1)
aux depens de La compagnie (1)
B. Behr's Buchhandlung (1)
B. Cigoj (1)
B. Grafenauer (1)
B. Kancler (1)
B. Orel (1)
B. Pistivšek (1)
B. Raič (1)
Bandecchi & Vivaldi (1)
Baraga s.r.l. (1)
Beletrina (22)
Beltinci : Konzorcij (1)
Bertalanffy I. (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (2)
bey Alois Weitzinger, und in Kommission bey Damian und Sorge in Grätz (1)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
bey Johann Wilhelm Schmidt (1)
bey Tendler und von Manstein (1)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Biotehniška fakulteta (6)
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (3)
Bird Publisher (3)
Biteks (3)
Blasnik (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Bombažna predilnica in tkalnica (1)
Borec (2)
Borna (1)
Bossard (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (1)
Brat Frančišek (1)
Bureau central (1)
C. Gerold's Sohn (1)
C. kr. zaloga šol. knjig (1)
C. Rümpler (1)
C. Žebot (1)
Cankarjev dom (1)
Cankarjeva založba (21)
Carl Winter Universitätsbuchhandlung (1)
Carlton Press (1)
Carmina Slovenica (1)
Cecilijino društvo (3)
Celjska turistična zveza (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (15)
Center vojaških šol (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (287)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
Century Hutchinson (1)
Cerdonis (2)
cerkveno predstojništvo (1)
chez Blaizot ... (1)
chez D.J. Changuion (1)
chez François Des Ventes (1)
chez François Fournier ... & Antoine Urbain (1)
chez Froullé ... (1)
chez G.J. Decker (1)
chez Jean Retzer ... (1)
chez N. M. Tilliard (1)
chez P. Al. Le Prieur ... (1)
chez Saillant ... Delormel ... Desaint ... Panckoucke (1)
Cierre Grafica (1)
Cobol & Priora (1)
Coordinating Committee of Slovenian Organizations (1)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čebelarsko društvo (1)
D. Hribar (1)
D. Praznik Bračič (1)
Damian und Sorge (1)
de l'imprimerie de Monsieur (1)
Del Bianco (1)
Delo (1)
der Verfasser (3)
Deutscher Taschenbuch Verlag (1)
Deželni odbor kranjski (1)
Didakta (8)
Digitalna knjižnica Slovenije - dlib.si (1)
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si (2)
DigitPen (1)
DMFA - založništvo (5)
DMFA-založništvo (24)
Dober, zavod za sodobno umetnost (2)
Dolenjska založba (1)
DPD Svoboda (1)
DPD Svoboda Žiri, Literarna sekcija (1)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
dr. Filip Žakelj (1)
Dr. Filip Žakelj (1)
Dragisa Cvetkovic & Caslav Nikitovic (1)
Dragiša Cvetković & Caslav Nikitović (1)
Dramatično društvo (1)
Drinina Knjižnica (1)
Druck der Česká grafická unie (1)
Druck I. Kralik ... (1)
Druck und Verlag der Mechitaristen-Congregations-Buchhandlung (1)
Druck und Verlag von Ignaz Al. v. Kleinmayr (1)
Društvo antropologov Slovenije (18)
Društvo arhitektov (17)
Društvo biologov Slovenije (8)
Društvo civilnih invalidov vojn Slovenije (1)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (59)
Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje (1)
Društvo inženirjev in tehnikov grafike Slovenije (1)
Društvo Jarina Bohinj (27)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (14)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (56)
Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske (1)
Društvo piscev zgodovine NOB Slovenije (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju (1)
Društvo psihologov Slovenije (64)
Društvo Romski informacijski center Slovenije Anglunipe (1)
Društvo Slovenski staroverci (3)
Društvo slušateljev filozofske fakultete (1)
Društvo slušateljev Filozofske fakultete (1)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev Logaškega šolsk. okraja (1)
Društvo učiteljev in šolskih prijateljev okraja Logaškega (1)
Društvo učiteljev zgodovine Slovenije (1)
Društvo upokojencev (2)
Društvo za krajevno zgodovino in kulturo (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (9)
Društvo za oživitev gradu Borl (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za širjenje filmske kulture Kino! (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (36)
Društvo za Združene narode za Slovenijo (1)
Društvo Zedinjena Slovenija (1)
Družba Jezusova (14)
Družba sv. Cirila in Metoda (1)
Družba sv. Mohora (32)
Družba sv. Mohorja (5)
Družina (33)
Družtvo slovensko (1)
Družtvo sv. Mohora (1)
Državna narodna šola na Vrhniki (1)
Državna štamparija Kraljevine Srbije (1)
Državna založba (1)
Državna založba Slovenije (168)
Državni svet Republike Slovenije (1)
Državno moško učiteljišče (3)
durch Abraham Lamberg (1)
durch Hans Manel (1)
durch Michaeln Zimermann gedruckt (1)
DZS (19)
DZS, založništvo in trgovina (1)
E. Flammarion (1)
E. S. Mittler & Sohn (1)
E. S. Mittler und Sohn (1)
E. Weber (1)
E. Wieser (1)
Edit (1)
Éditions Robert Laffont (1)
Editorial Científica de la Facultad de Filosofía y Letras (1)
Edittorial Baraga S.R.L. (2)
Ekslibris (2)
Elektro (1)
Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Elite (1)
Episcopalis ordinariatus (1)
Ernest Klavžar (1)
Etnografski muzej (45)
Eugen Diederichs (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (11)
Ex Officina Plantiniana Balthasaris Moreti ... (1)
F. Bamberg (1)
F. Beck''s Universitäts-Buchhandlung (1)
F. Dular (1)
F. Ferstl (1)
F. Praprotnik (1)
F. Žakelj (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (6)
Faculty of Arts (1)
Faculty of Philosophy etc. (1)
Fakulteta za arhitekturo (12)
Fakulteta za družbene vede (26)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (11)
Fakulteta za energetiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za logistiko (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne vede (4)
Fakulteta za socialno delo (16)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (46)
Fakulteta za šport (8)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (37)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Fakulteta za upravo (2)
Festausschuss der Gottscheer 600-Jahrfeier (1)
Festfest (1)
Festival (1)
Festival Ljubljana (1)
Filip Žakelj (1)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (11)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (56)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (16)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (35)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (43)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (75)
formis J. G. Mayr ... (1)
Foto Firšt (1)
Foto Tourist (3)
Foto-kino klub (1)
Franz Saler (1)
Fratelli Treves (1)
Freedom House (1)
Friedrichs-Universität (1)
G. Braumüller (2)
G. Szelinski (1)
G. Tarmon (1)
Gasilsko društvo (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey And. Kienreich (1)
gedruckt bey Joh. Sangilla ... (1)
gedruckt bey Johann Thomas Edl. v. Trattnern ... (1)
gedruckt bey Joseph Sassenberg (1)
gedruckt mit Gebrüder Tanzer''schen Schriften (1)
gedruckt mit Leon'schen Schriften (1)
gedruckt und verlegt bei Carl Gerold (2)
Generalštab Slovenske vojske, Center za vojaškozgodovinsko dejavnost (32)
Generalštab Slovenske vojske, CVŠ - Vojaški muzej Slovenske vojske (12)
Genija (2)
Geološki zavod Ljubljana (1)
Geološki zavod Slovenije (5)
Gimnazija (1)
Giovanni de Rossi (1)
Glasbena matica (1)
Glasbena Matica (1)
Glasbena šola (1)
Goethe-Institut Ljubljana (1)
Goga (2)
Gorenjska Museum (1)
Gorenjski muzej (6)
Goričar & Leskovšek (2)
Goriška Mohorjeva družba (1)
Goriška tiskarna (2)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (2)
Gosse, Fils (1)
Gouvernements Buchdruckerei (180)
Grafika 13 A (1)
Gričar & Leskošek (1)
Gutsverwaltung (1)
GV Revije (1)
H. Dermol Hvala (1)
H. Fries (1)
H. Slovak (2)
H. Slovák (10)
Hahn (1)
Harcourt Brace Jovanovich (1)
Harcourt Brace Jovanovich, Publishers (1)
Heinrich Steiner (2)
Hermann Böhlaus nachf. (1)
Historian Committee of the American Slovenian Anti-Communist War Veterans Association - Tabor (1)
Historischen Verein für Krain (236)
Histria editiones (1)
Histria Editiones (1)
Hoffmann (1)
HRID (1)
Hrvatska pučka knjižnica (1)
I. A. v. Kleinmayr (1)
I. Germek (1)
I. Kleinmayr (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (3)
I. Kvas (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. pl. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
I. Rakovec (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. v. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
I. Vodopivec (1)
ICO (2)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
Igor Zabel Association for Culture and Theory (1)
Ilaunig, O. (1)
im Verlage bei F.W. Damian und W. Sorge (1)
im Verlage bey Franz Xav. Miller, Buchhändler (1)
im Verlage der k. k. Schulbücher-Verschleiss-Administration bey St. Anna in der Johannis-Gasse (1)
Im Verlage Des Landeskomitees Für Krain In Der Ersten Internationalen Jagdausstellung In Wien (1)
im Verlagsgewölbe des k. k. Schulbücher-Verschleisses bey St. Anna in der Johannis-Gasse (2)
im Verlagsgewölbe des k.k. Schulbücher-Verschleisses ... (1)
in aedibus Ioannis Steelsij (1)
in den Buchhandlungen des Andreas Schwaiger und J. Landes (1)
In der Edel v. Kleinmayerischen Buchhandlung (1)
in der Geistingerschen Buchhandlung (1)
in der Hahn'schen Buchhandlung (1)
in der v. Kleinmayerschen Buchhandlung (1)
in Verlagsgewölbe des k. k. Schulbucher-Verschleisses ... (1)
Institut des études ethniques (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (10)
Institute for Slovene Emigration Research (52)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (67)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe kulture in okolja (1)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologijo ter religiologijo in dialog, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (8)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (11)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za javno upravo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (23)
Inštitut za novejšo zgodovino (474)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (6)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (22)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (66)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Intelyway webmedia (4)
International Institute for Archival Science (307)
Istituto dell'educazione della Repubblica di Slovenia (1)
Istituto dell'educazione della RS (2)
Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche (1)
Ivan Gršak (2)
J. Blasnik (1)
J. Blasnika nasl. (1)
J. Blaznik (1)
J. F. Eger (52)
J. Giontini (6)
J. Jeretin (1)
J. K. Seitz (1)
J. Kleinmayr (1)
J. Korzun (1)
J. Krajec (3)
J. Leon (1)
J. Orešnik (1)
J. P. Emeršič (1)
J. R. Milic (1)
J. Rakusch (2)
J. Scheible's Buchhandlung (1)
J. Šelhaus (1)
J. Škerl (1)
J. Šorn (1)
J.G. Calve'sche Buchhandlung (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (175)
Janez Giontini (2)
Janko M. Pajk (150)
Javni zavod Trubarjevi kraji (1)
Javni zavod za kulturo (1)
Johann Schüssler (1)
Johann Singriener (1)
Jožef Blaznik (13)
Jugoslovanska kmetska zveza (1)
Jugoslovanska knjigarna (2)
Jugoslovanska tiskarna (1)
Jugoslovenska narodna obnova (1)
Jurij Stadelmann (302)
Jutri 2052 (2)
K. k. Staats-Oberrealschule (27)
Kais. Akademie der Wissenschaften (1)
Karl Linhart (7)
Kärntner Abwehrkämpferbund (1)
Kasaški klub (1)
Katoliška bukvarna (19)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (173)
Kisovec: Multima (1)
Kleinmayr (1842)
Kleinmayr & B. (1)
Kleinmayr & Bamberg (2)
Kleinmayr & Bbg. (1)
Klub dobrovoljaca (1)
Klub dobrovoljcev (10)
Klub Revus (1)
Kmetijska založba (2)
Knižnica Hrvatske revije (1)
Knjižnica Hrvatske revije (1)
Knjižnica Ivana Potrča (9)
Knjižnica Laško (2)
Konzorcij (1)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (11)
Koroški pokrajinski muzej (1)
Košarkarski klub Elektra (1)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
Krajevna skupnost Žiri (1)
Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada (1)
KS (1)
KS Laze-Jakovica (1)
KS Senica (1)
KUD Logos (7)
KUD Sodobnost International (1)
KUD Vladko Mohorič, Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine (1)
Kulturna skupnost (3)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center (4)
Kulturni center Ivan Napotnik (2)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno-prosvjetna zajednica (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (3)
Kurt Vowinckel Verlag (1)
L. Novak (1)
L. Rutar (1)
L. Schwentner (2)
L. Šmuc (2)
L. Zeman (1)
L.W. Seidel & Sohn (1)
Laibacher Volksküchen-Vereines (1)
lastna založba (2)
Lavantinski kn. šk. ordinariat (1)
LDS (18)
League of CSA (1)
Leonova družba (228)
Leuschner & Lubensky (3)
Lexpera (2)
Leykam (1)
Leykam-Josefstahl (1)
Lipa (1)
Lit.-Art. Abtheilung des Österr. Lloyd (1)
Litera (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Ljubljana: Pedagoška fakulteta (1)
Ljubljanska banka, Splošna banka (1)
Ljubljanska knjigarna (1)
Ljudska in študijska knjižnica (1)
Ljudska tiskarna (2)
Ljudska univerza (1)
Ljudski glas (1)
Ljudski odbor občine Celje (1)
Loški muzej (2)
Lot und Waage (1)
Lutkovno gledališče (1)
M. Kralj (1)
M. Krasnići (1)
M. Mikuž (1)
M. Milošević-Brevinac (1)
M. Pahor (1)
M. Skubic (1)
M. Turnšek (1)
MacDonald (1)
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (1)
Mailing (1)
Mame (1)
Mariborska knjižnica (20)
Mariborski sokol (1)
Marketing magazin (1)
Martin Pogačar (76)
Mary Molek (1)
Mathis Hupfuff (1)
Matica Hrvatska (2)
Matica hrvatska Ogranak (1)
Matica hrvatska, ogranak (1)
Matica slovenska (4)
Matica Slovenska (10)
Matica slovenska, (1)
Matija Majar (29)
Matthias Hupfuff (1)
Mavrica (1)
Mayer & Co. (1)
Mayr (1)
Mechitharisten-Buchdruckerei (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (7)
Mednarodna založba Znanstvenoraziskovalnega inštituta dr. Franca Kovačiča (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti (1)
Medobčinsko društvo prijateljev mladine (1)
Mestna občina (17)
Mestna občina Kranj (1)
Mestna ženska realna gimnazija v Ljubljani (6)
Mestni arhiv (3)
Mestni arhiv ljubljanski (9)
Mihajlo Rostohar (10)
Milic (1)
Ministarstvo vojske i mornarice (2)
Ministero per l'istruzione e lo sport (2)
Ministero per l'istruzione, la scienza e lo sport della Repubblica di Slovenia (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (3)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (4)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (2)
Ministrstvo za šolstvo in šport (19)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (3)
Miš (2)
mit Egerschen Schriften (3)
Mittheilungen des Musealvereines für Krain (1)
Mladinska knjiga (52)
Modrijan (4)
Mohorjeva založba (1)
Mondadori (1)
Moser (1)
Mozirje (1)
Mursia (1)
Murski (1)
Musealverein für Krain (61)
Muzej (1)
Muzej Miklova hiša (1)
Muzej novejše zgodovine (6)
Muzej revolucije (2)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (2337)
Muzejsko društvo v Škofji Loki (1)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (2)
Muzejsko društvo za Kranjsko (77)
Muzejsko društvo Železniki (55)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (27)
N. Gretsch (1)
na prodaj in v založbi Janeza Giontinija (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (2)
Nadškofija, Nadškofijski arhiv (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo (1)
Narodna galerija (2)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (17)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodna tiskarna (1)
Narodne tiskarne (29)
Narodni muzej (1)
Narodni muzej Slovenije (1)
Narodni svet za Koroško (3)
Nasta (58)
Naš glas (1)
Naše delo (1)
National Gallery (1)
National Geographic Slovenija (1)
National Geographic Slovenija, Rokus Klett (1)
National Museum of Slovenia (1)
natisnil Janes Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik (1)
natisnil Jožef Blaznik (1)
Nova obzorja (5)
Nova revija (71)
Nova založba (1)
NS Gauverlag und Druckerei Kärnten (1)
NUK (1)
O. Harrassowitz (1)
Občina (10)
Občina Kamnik (3)
Občina Komenda (1)
Občina Zreče (1)
Občinska kulturna skupnost (1)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (7)
Občinski odbor Zveze borcev (1)
Občinski odbor zveze združenj borcev NOV (1)
Občinski sindikalni svet (1)
Obl. organizacija ptt. uslužbencev (1)
Obzorja (47)
od te Cesarske Pemske naivishi Canzlije (2)
Odbor za Vilharjev spomenik (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Oesterreichisch-Ungarische Bank Osztrak-Magyar Bank (1)
OK SZDL Bežigrad (5)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
Okrajna učiteljska knjižnica (1)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Olepševalno in turistično društvo Celje (1)
Onkološki inštitut (2)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
OOOF (1)
OPRO, zavod za aplikativne študije (1)
Osnovna šola (2)
Osnovna šola dr. Vita Kraigherja (1)
Osnovna šola Draga Kobala (1)
Osnovna šola Slave Klavore (1)
Osnovna šola Tabor (1)
Osrednja knjižnica (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (2)
Österreichisch-Ungarischen Revue (1)
OŠ (1)
OŠ 8 talcev Logatec (1)
OŠ Borisa Ziherla (1)
OŠ dr. Franja Žgeča (1)
OŠ Preska (1)
OŠ Tabor Logatec (1)
P. E. N. Club, centre slovene (1)
P. Luković (1)
P. Šemnički (1)
Památník odboje (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Partizanska tiskarna (3)
Paternolli (1)
PeBook (2)
Pedagoška fakulteta (26)
Pedagoška fakulteta Univerze (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (5)
Pedagoški inštitut (12)
Pelikan (2)
per Antonium Koberger (1)
per Gioan Battista Pedrezzano (1)
per li Fratelli Gallici ... (1)
per me Bernardino Rizo de Novara ... (1)
per Sebastianum Henricpetri ... (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (2)
Petrol (1)
Pihalni orkester (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (3)
pisatelj (2)
pisatelji doneskov (1)
Pivec (7)
Planinska založba (1)
Planinska zveza Slovenije (35)
po Iuane Manline (1)
Pokrajinski arhiv (42)
Pokrajinski muzej (3)
Pokrajinski muzej NOB (1)
Polikarp Zbade (1)
Pomorski muzej Sergej Mašera (1)
Pomurski muzej (4)
Pravna fakulteta (3)
Pravna praksa (1)
Predilnica (1)
Premiata tipografia Paternolli (1)
Prijatelj (1)
Prijatelji slovenske znanosti (9)
printed and sold by James Philips ... (1)
printed and sold by James Phillips, George Yard ... (1)
printed by J. Nichols, for T. Cadell ... (1)
printed for Edward and Charles Dilly ... (1)
printed for G.G.J. and J. Robinson (1)
printed for J. Debrett ... (1)
printed for the author, and sold by Thomas Payne ... (1)
printed for the author, by Darnton and Harvey ... and sold by G. Nicol ... et al. (1)
printed for, and sold by the editor; J. Ridgway ... and W. Button ... (1)
Pripravljalni odbor za proslavo 800-letnice Mengša (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (19)
Prirodoslovno društvo Slovenije (33)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
Propagandna komisija pri IOOF (1)
prostat vaenalis in taberna libraria Reginaldi Chauldiere ... in vico Iacobaeo, sub insigni hominis syluestris (1)
Prostovoljno gasilsko društvo (2)
Prostovoljno gasilsko društvo Hotedršica (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Log (1)
Prosvetna zveza (1)
Prosvetno društvo Savinja (1)
R. Claussner (1)
R. Čeh (1)
R. Milic (1)
R. Rother (1)
R. Smola (13)
Ravnateljstvo Banovinske kmetijske šole na Grmu (1)
Ravnateljstvo Cesarja Franca Jožefa I. mestnega dekliškega liceja (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (36)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
Reichspropagandaamt Kärnten (1)
Reitenburg (1)
Research and Documentation Center JAS (1)
Revija SRP (3)
Rokus (4)
Rokus Klett (5)
RTV (1)
Ruslica (7)
S. Hendler (1)
s. n (1)
s. n. (17)
s.n. (13)
S.n. (1)
Sacher-Masoch (1)
samozal. (22)
samozal. A. Šalehar (1)
samozal. B. Ekselenski (1)
samozal. D. Žunkovič (1)
samozal. društva (1)
samozal. F. Jeza (1)
samozal. F. Rakuša (1)
samozal. F. Rákuša (1)
samozal. F. Stele (1)
samozal. GorKerKavčLot (2)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozal. J. Grdina (1)
samozal. J. Jesenko (1)
samozal. K. Cah (1)
samozal. M. Čemažar (1)
samozal. M. Hren (1)
samozal. M. Klasinc (1)
samozal. M. Klemen (1)
samozal. P. Urankar (1)
samozal. pisatelj (1)
samozal. S. Cvenkel (1)
samozal. T. Jarc (1)
samozal. T. Mamić (1)
samozal. T. Zupan (1)
samozal. V. Meglič (1)
samozaložba (16)
Samozaložba (1)
Sanje (8)
Savez "Oslobođenje" (1)
Savinjske novice (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (287)
Science and Research Centre, Annales (1)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (1)
Selbstverl. (1)
Selbstverlag (4)
Selbstverlag der Verfassers (1)
Selbstverlag des herzoglichen Forstamtes Gottschee (1)
self published (2)
self-published (1)
selfpublisher T. Horvat (3)
selfpublishment (1)
selfpublishment D. Dragić (1)
Sigmundova bukvarnica (1)
Skupina občanov (7)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Skupščina občine (3)
Skupščina občine Litija (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slavistično društvo Slovenije (420)
Slov. šolska matica (1)
Slovák (1)
Slovene Anthropological Society (16)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Association Melbourne (1)
Slovenian National Commission for UNESCO (4)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (181)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (7)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (7)
Slovenska krščansko-socialna zveza (1)
Slovenska kulturna akcija (4)
Slovenska matica (13)
Slovenska Matica (1)
Slovenska narodna podporna jednota (1)
Slovenska straža (1)
Slovenska Straža (1)
Slovenska Šolska Matica (2)
Slovenski dom (3)
Slovenski etnografski muzej (56)
Slovenski gledališki in filmski muzej (43)
Slovenski gledališki muzej (141)
Slovenski knjižni zavod OF (1)
Slovenski šolski muzej (31)
Slovensko delavsko pevsko društvo Slavec (1)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (10)
Slovensko društvo za angleške študije (6)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (221)
Slovensko dušno pastirstvo (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko etnološko društvo (91)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (8)
Slovensko filozofsko društvo (60)
Slovensko geološko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (4)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko odonatološko društvo etc. (4)
Slovensko planinsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (46)
Slovensko sociološko društvo (23)
Slovensko umetnostno zgodovinsko društvo (46)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (410)
Slovensko zdravniško društvo (41)
SNG (1)
SO (1)
Societa di Minerva (1)
Societa storica del Litorale (154)
Societá storica del Litorale (287)
Sokolska župa Maribor (1)
sold by G. Nicol ... and J. Sewell ... (1)
Sophia (6)
Splošna bolnišnica (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
SŠTS Šiška (1)
St. Norbertus-Verlag (1)
Staats-Ober-Realschule (18)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
Stadsarchief (1)
Stamperia Speraindio & Comp. (1)
Statistical Office of the Republic of Slovenia (2)
Statistični urad Republike Slovenije (3)
Stoka (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (1)
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (1)
Studia Croatica (1)
Studia humanitatis (1)
Studia Slovenica (1)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (2)
sumptibus Joannis Michaelis Promberger ... (1)
Svet Mednarodne katoliške revije Communio pri Slovenski škofovski konferenci (6)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Svet za ohranjevanje in razvijanje revolucionarnih tradicij ter spomeniško varstvo pri občinski konferenci SZDL (1)
Svet za šolstvo OLO (1)
Svetopisemska družba Slovenije (1)
Svobodna misel (3)
Svobodna Slovenija (3)
Šaleški študentski klub (1)
ŠD Narodni dom (1)
Škofa Baraga pomoč (1)
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti (2)
Štajersko obmejno povejstvo SHS (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (24)
Študentska sekcija Zveze društev Slavistično društvo Slovenije (1)
Študentska založba (75)
Študijski center za narodno spravo (47)
T. Brate (1)
T. Lubarda (1)
t. Tipografia emiliana (1)
Tabor (1)
Tajništvo za šolstvo, prosveto in kulturo OLO (1)
Technical Museum of Slovenia (2)
Teh. VII. SNOUB "Franceta Prešerna" (3)
Tehika XXX. divizije (1)
Tehnika "Čaven" (1)
Tehnika "Krn" (1)
Tehniški muzej Slovenije (4)
Teološka fakulteta (51)
Teološka fakulteta, Inštitut za zgodovino Cerkve (1)
Teubner (1)
The Maritime Heritage Preservation Institute (1)
The Ptuj-Ormož Regional Museum (1)
The university of Chicago press (1)
Tip. Bernardoni (1)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tipografia sociale (1)
Tipografija (1)
Tisk J. Blasnikovih Nasledn. (1)
Tiskarna Aco (1)
Tiskarna 'Clevelandske Amerike' (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (70)
Tiskarna sv. Cirila (34)
Tiskarna sv. Mohorja (1)
Tiskarna Trilof (1)
tiskom Dragutina Laubnera (1)
Tiskovna zadruga (1590)
Tiskovno društvo (1)
Turistično društvo (2)
Turistično olepševalno društvo (1)
typis Antonij Aussurdi ..., & impensa Reginaldi Chalderini ... (1)
typis Haeredum Mayr ... (1)
typis haeredum Widmanstadii (1)
typis Haeredum Widmanstadii (1)
typis Ioannis Thomae nob. de Trattnern ... (1)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (1)
typis Joannis Georgii Schlegel (1)
typis Joannis Thomae Trattner ... (1)
typis Josephi Gerold ... (1)
typis Melchioris Haan ... (1)
typis scholarum Piarum (1)
U. Mosers (1)
Učiteljska tiskarna (1)
Učiteljski dom (1)
Umco (3)
UMco (3)
Union of Slovenian Parishes of America (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (28)
Universita degli Studi di Trieste (5)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (6)
University of Toronto Press (2)
University of Zagreb, Faculty of Humanities and Social Sciences, FF press (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem (31)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (5)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru (279)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Univerzitetna založba (1)
Univerzitetna založba Annales (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Slovenije - Soča (1)
Uradni list LRS (1)
Uradni list Republike Slovenije (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V Gorici : [s. n.] (1)
v saloshbi in na prodaj per Janesu Giontinitu ... (1)
V. Bester (2)
V. Bevc (1)
V. Lahtov (1)
V. Melik (1)
V. Šribar (1)
V.B.Z. (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Vekoslav Spindler (1)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Verfasser (1)
Verlag Der Deutsch. Schulvereinsschule In Laibach (1)
Verlag der F. Ferstl'schen Buchhandlung (1)
Verlag der Propstei (1)
Verlag des F. V. Lavant. Ordinariates (1)
Verlag des Verfassers (1)
Verlag von Gustav Mayer (1)
Verlag von J.G. Heubner (1)
verlegts Joseph Moritz Lechner ... (1)
Veslaški klub Ljubljanica (1)
Viharnik (5)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Villa Litta klub - fondacija (1)
Visoka šola za politične vede (13)
vredništvo slovenskega Glasnika (1)
Vredništvo slovenskega Glasnika (1)
Vrhniško muzejsko društvo (11)
W. Braumüller (2)
Za svobodu (1)
Zala (1)
Zaliv (1)
Založ. Pisatelj. (1)
Založba /*cf (8)
Založba /*cf. (6)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba kaset in plošč RTV (1)
Založba Obzorja (1)
Založba okrajne učiteljske knjižnice Novomeške (1)
Založba Sij (1)
Založba Univerze (2)
Založba Univerze na Primorskem (15)
Založba Univerze v Novi Gorici (1)
Založba ZRC (117)
Založba ZRC, ZRC SAZU (70)
založil J. Majciger (1)
založil pisatelj (1)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zavod Bob (1)
Zavod Prijetno domače (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (52)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (167)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (5)
Zavod RS za šolstvo (31)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za kulturo (1)
Zavod za ohranjanje pomorske dediščine (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (5)
Zbornica zdravstvene nege (7)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (7)
Združenje za ginekološko onkologijo, kolposkopijo in cervikalno patologijo SZD (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (35)
Združenje za radioterapijo in onkologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu (1)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
ZDSPB Tabor - Zgodovinski odsek (2)
Zedinjena Slovenija (3)
Zgodovinska sekcija Matej Slekovec, Delavsko prosvetno društvo (DPD) Svoboda (1)
Zgodovinski arhiv (7)
Zgodovinski arhiv mesta Ljubljane (3)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinski odsek Zveze slovenskih protikomunističnih borcev (1)
Zgodovinsko društvo (14)
Zgodovinsko društvo Celje (589)
Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča (342)
Zgodovinsko društvo Maribor (1)
Zgodovinsko društvo Ormož (67)
Zgodovinsko društvo 'Poetovio 69' (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (404)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (291)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (639)
Zgodovinsko društvo za Koroško (1)
Zgodovinsko društvo za Sl. Št. (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za krajevno zgodovino (655)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, sekcija za lokalno zgodovino (155)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (274)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (41)
Znanstveno društvo (2)
Znanstveno društvo za humanistične vede (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (287)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (18)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (28)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (41)
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske fakultete (2)
Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Inštitut za zgodovinske študije, Založba Annales ZRS (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC (3)
ZRC Publishing (1)
ZRC Publishing, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (15)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (10)
zu finden bey Wolfgang Moritz Endter ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (44)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (43)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (9)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (9)
Zveza društev pravnikov Slovenije (4)
Zveza društev slovenskih protikomunističnih borcev Tabor (1)
Zveza geodetov Slovenije (27)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (29)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (11)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza romskih skupnosti Umbrella - Dežnik, Anglunipe - RIC (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Zveza veteranov vojne za Slovenijo (42)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1536)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (434)
Zvezna trgovina (1)
ZZB za vrednote NOB Slovenije (69)
Žebot (1)
Življenje in svet (1)
Župna cerkev (1)
Župni urad (1)
Župnijski urad (4)
Župnijski urad v Puščavi (1)
Išči med rezultati (21975)