Imetnik pravic se je odrekel vsem odrekljivim pravicam na delu in ga tako prenesel v javno domeno.

Delo je dovoljeno reproducirati, distribuirati, prikazovati ali uprizarjati brez posebnega dovoljenja s strani imetnika/ov pravic.