Razgled z Ljubljanskega grada : pokrajinski oris s panoramo