Prvi zvezek Atlasa narečij letonskega jezika : (Latviešu valodas dialektu atlants - Leksika, Riga: Zinatne, 1999)