Nebeshki zyl, tú je teh svetih ozhakov sveistu premishlovanie : v' katerim se sapopade visha te zhednosti lubiti, inu pred hudim djanîam béshati: na tú vézhnu spumniti, inu Bogá prou lubiti