Isotopic composition of precipitation in Ljubljana (Slovenia)
Izotopska sestava padavin v Ljubljani