Geochemical and isotopic characterization of coalbed gases in active excavation fields at Preloge and Pesje (Velenje Basin) mining areas
Geokemijska in izotopska karakterizacija premogovnih plinov iz aktivnih odkopov rudarskih območij Preloge in Pesje (Velenjski bazen)

tab1
1. TXT datoteka (43 kB) Za ogled je potrebna prijava