C and N elemental and stable isotopic signatures in sedimentary organic matter from lake Pamvotis (Greece) and lake Bohinj (Slovenia)
C in N elementalna in izotopska sestava sedimentirane organske snovi iz jezera Pamvotis (Grčija) in Bohinjskega jezera (Slovenija)