Explicit prior knowledge of social loafing does not reduce social loafing in subsequent team cycle trial performance
Predhodno poznavanje socialnega izmikanja ne zmanjšuje socialnega izmikanja v naknadni ekipni kolesarski preizkušnji